Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům

Hodnocení kurzu
Délka kurzu34 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

Mgr. Miroslav Krutina z advokátní kanceláře KRUTINA MÚKA se kromě trestního práva jako takového zabývá jinými odvětvími, mezi nimi i ochranou spotřebitele. V našem online kurzu se dozvíte základní instrumenty ochrany spotřebitele jako takového, a definujeme si ty nejdůležitější pojmy. Víte, co je to tzv. černá listina? Kde jsou definována některá klamavá jednání, opomenutí, nebo agresivní jednání podnikatelů? Ve video kurzu se zabýváme i otázkou důkazního břemene, resp. do jaké míry se v těchto sporech přenáší ze spotřebitele jako stěžovatele nebo žalobce na podnikatele, který měl nějaké kritérium soutěžního chování porušit. Zodpovíme vám i mnoho dalších otázek

 

Obsah video kurzu:

  • Spotřebitel a jeho ochrana v právu
  • Právní úprava ochrany spotřebitele před nekalými obchodními praktikami
  • Stěžejní pojmy 
  • Dozor v oblasti ochrany spotřebitele
  • Nekalé obchodní praktiky dle Zákona o ochraně spotřebitele
  • Mimosoudní řešení sporů

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 13. 6. 2019

O lektorovi

Mgr. Miroslav Krutina
Mgr. Miroslav Krutina

Mgr. Miroslav Krutina založil advokátní kancelář v roce 2004 po absolvování právnické fakulty University Karlovy v Praze. Od počátku se profiluje jako obhájce v trestních věcech, nicméně vedle trestního práva (obhajoba fyzických i právnických osob, extradice a další řízení s cizím prvkem, odborné analýzy, compliance programy, interní audity a v souvislosti s tím též zastupování poškozených v trestních věcech), v kanceláři ve spolupráci s dalšími specialisty rozvíjel i další specializace z oboru veřejného práva (např. správní trestání, daňové právo, finanční právo apod.), práva soukromého (občanské právo, právo korporátní), vedení sporů jak před soudy a dalšími institucemi tak i mimosoudně. Mgr. Miroslav Krutina má též blízko k otázkám ochrany lidských práv a jejich ochrany zejména před Ústavním soudem ČR.


Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty