Uzavírání smluv obecně

Hodnocení kurzu
Délka kurzu43 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Smlouvy. V rámci naší obchodní činnosti je uzavíráme asi všichni, většina z nás možná dokonce denně. Jak ale vlastně smlouvu definuje zákon? Jaká jsou specifika kupní smlouvy, smlouvy darovací nebo smlouvy směnné? A orientujeme se v nich?

Asi nesdělujeme žádnou novinku, když budeme tvrdit, že špatně uzavřená smlouva může i ten nejvýhodnější obchod změnit v noční můru. Přednáška JUDr. Milana Hulmáka – který působí jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a of counsel v advokátní kanceláři Havel & Holásek – je tak nezbytností pro všechny, kteří se smlouvami přicházejí do styku.

První videokurz představuje úvod do problematiky smluv a smluvních vztahů. následovat jej budou další přednášky zabývající se už specifickými typy a situacemi.


Co je tedy obsahem první videopřednášky?


 • Co podle zákona znamená smlouva, jak se liší smlouva a dohoda a co podle zákona smlouvou naopak není.
 • Typy smluv a výjimky umožněné zákonem.
 • Co znamená smlouva závislá; jaký je rozdíl mezi smlouvou úplatnou a bezúplatnou.
 • Vznik smlouvy a jeho náležitosti (pravidla uzavírání smluv plynoucí ze zákona povinně či pouze podpůrně).
 • Situace, ve kterých je ke konsensu smluvních stran potřebný ještě např. výrok soudu.
 • Reakce občans. zákoníku na situace, kdy nedojde ke shodě smluvních stran.
 • Typický průběh uzavírání smlouvy (náležitosti nabídky, forma přijetí nabídky, lhůty přijetí atp.).
 • Komunikace o smlouvě mezi třemi a více stranami.


Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:

 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

O lektorovi

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. absolvoval Fakultu právnickou ZČU v Plzni. Věnuje se výuce občanského práva hmotného a procesního na katedře občanského a pracovního práva FPR UPOL. Působí též jako lektor pro Justiční akademii ČR a Justičnú akademiu SR. V advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners působí na pozici právního experta. Je členem pracovních komisí Legislativní rady vlády pro soukromé právo. Je autorem publikace Uzavírání smluv v civilním právu, spoluautorem komentářů občanského zákoníku a autorem či spoluautorem řady dalších odborných publikací a článků v oblasti soukromého práva. Je advokátem a rozhodcem Rozhodčího soudu.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty