Základní změny a novinky nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Hodnocení kurzu
Délka kurzu50 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Rok 2016 znamená přelom v oblasti zadávání veřejných zakázek. Po deseti letech totiž vstoupí v Česku v platnost nová legislativa a nová právní úprava právě v této oblasti. Naše aktuální video přednáška proto souhrnně představí problematiku veřejných zakázek, systematiku nového zákona, změny v kvalifikaci dodavatelů, jejich hodnocení nebo ve výběru dodavatele a zrušení zadávacího řízení.

Cílem kurzu je upozornit na hlavní změny v novém zákoně a poskytnout přehled o všech výše zmíněných institutech. Vaším průvodcem bude Mgr. Lukáš Sommer z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, která se specializuje právě na zadávání veřejných zakázek a koncesí.


Co je obsahem přednášky?
 

  • Struktura a dělení nového zákona.
  • Nové pojmy a terminologie užívané v ZZVZ.
  • Základní ustanovení redukující zadávací řízení.
  • Vyhrazené změny závazků jako novinka v ZZVZ.
  • Další významné novinky v ZZVZ (zadávání nadlimitních VZ, mimořádně nízké cenové nabídky, nehodnocení ceny apod.).
  • Pravidla podávání nabídek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele.


Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:

 

 

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.


O lektorovi

Mgr. Lukáš Sommer je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Specializuje se především na investiční a developerské projekty, obchodní transakce, veřejné zakázky a PPP projekty, závazkové vztahy, procesní právo a evropské právo.

Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete-li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 25. 4. 2016

O lektorovi

Mgr. Lukáš Sommer
Mgr. Lukáš Sommer
Mgr. Lukáš Sommer je specialistou v oblasti veřejných investic. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek. Mezi další oblasti práva, kterým se aktivně věnuje, lze zařadit právo IT a obecně právo smluvní. Mgr. Lukáš Sommer je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek, koncesí a PPP, v oblasti lektorské činnosti a v oblasti tvorby zakázkové legislativy.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty