Mgr. Lukáš Sommer

AK ROWAN LEGAL

Mgr. Lukáš Sommer
Mgr. Lukáš Sommer je specialistou v oblasti veřejných investic. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek. Mezi další oblasti práva, kterým se aktivně věnuje, lze zařadit právo IT a obecně právo smluvní. Mgr. Lukáš Sommer je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek, koncesí a PPP, v oblasti lektorské činnosti a v oblasti tvorby zakázkové legislativy.

Právní obory

  • správní právo
  • veřejné zakázky