Podstatné zmeny nového zákona o verejnom obstaravani

Přednášející: Ing. Hilda Gajdošová


1 190,00 KčCena včetně DPH

Ďalšia zo série videoprednášok sa podrobne zaoberá podstatnými zmenami nového zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 18.4. 2016. Nový zákon o verejnom obstarávaní upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.

Hlavnými cieľmi sú:

 • zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie,
 • väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže,
 • uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh,
 • podpora využívania verejného obstarávania ako kľúčového nástroja na plnenie cieľov environmentálnej a sociálnej politiky,
 • zavedenie väčšej právnej istoty pri aplikácii jednotlivých inštitútov. Za týmto účelom bolo zavedených niekoľko nových inštitútov, ako napr. preformulovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk kompletnej elektronizácie alebo zavedenie nového postupu zadávania zákazky – inovatívneho partnerstva.

Ďalej je možné spomenúť úpravu:

 • konfliktu záujmov,
 • in-house zákaziek,
 • priamych platieb subdodávateľom,
 • spoločného obstarávania verejných obstarávateľov z viacerých krajín,
 • zavedenie zákonných dôvodov na odstúpenie od zmluvy a novej koncepcie uzatvárania dodatkov,
 • predbežného preukazovania podmienok účasti prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu.
 • Navrhovaná právna úprava okrem reflektuje aj požiadavku na vnútroštátnu reguláciu zadávania zákaziek, ktoré nepatria pod pôsobnosť európskej legislatívy a upravuje aj činnosť Úradu pre verejné obstarávanie.

Celková dl´žka  přednášky je 53 minut.


Aké sú výhody online videokurzu?

 • Problematiku podáva komplexne, prehľadne a zároveň zrozumiteľne.
 • Prednášajúcimi sú odborníci s praxou, forma prednášky je vecná a praktická, doplnená prehľadnou prezentáciou.
 • Obsah videoprednášky reflektuje najaktuálnejšie zmeny a novinky.
 • Online videoprednáška je kedykoľvek, i opakovane, prístupná z domova, z kancelárie, na cestách, na tablete alebo na mobile, doma i v zahraničí.

O lektorovi

Ing. Hilda Gajdošová
Ing. Hilda Gajdošová
Jednatelka společnosti E & L Consulting, s.r.o, lektorka společnosti Otidea, s.r.o Bratislava.
Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?

Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.
Pro zobrazení odkazu pro stažení certifikátu se musíte nejprve přihlásit.