Odpovědnost za vady projektové dokumentace

Hodnocení kurzu
Délka kurzu30 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Co je to projektová dokumentace? Zákon nám na tuto otázku nedává jednoznačnou odpověď, neboť legální definice pojmu projektová dokumentace neexistuje. Nicméně stavební zákon pojem projektová dokumentace používá, a to v rámci vymezení činností, které jsou vybranými činnostmi ve výstavbě a smí je provádět pouze osoby se zvláštním oprávněním. Dle § 158 odst. 2 existuje devět druhů projektové dokumentace, mezi nimi projektová dokumentace vodního díla. Pokud se však zaměříme na standardní výstavbu, pak nás bude zajímat zejména dokumentace uvedená v prezentaci. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je standardně pro výstavbu nezbytná, nicméně se nejedná o projektovou dokumentaci ve smyslu stavebního zákona. Tato dokumentace neobsahuje podrobnosti, není možné podle ní provést stavbu a její obsah je vymezen vyhláškou o dokumentaci staveb na čtyřech a půl stránkách.
 
Jaké jsou výhody online videokurzů?
 
  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.
 
 
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 18. 4. 2017

O lektorovi

JUDr. Kristýna Faltýnková
JUDr. Kristýna Faltýnková
JUDr. Kristýna Faltýnková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2012 se připojila k PRK Partners jako advokátní koncipientka a od roku 2014 působí jako advokátka. V roce 2015 získala titul JUDr. v oboru správního práva, tématem její rigorózní práce byl institut autorizovaných inspektorů. Před nástupem do PRK Partners pracovala ve významných českých i mezinárodních advokátních kancelářích. Kristýna Faltýnková se zaměřuje zejména na právo nemovitostí, procesní právo, energetické právo, správní právo a všeobecné smluvní právo. 

Aktivně poskytuje právní poradenství klientům v otázkách nájemních vztahů, výstavby, spoluvlastnictví nemovitostí včetně bytového spoluvlastnictví a při zastupování klientů v soudních řízeních. Kristýna se také zabývá právním poradenstvím klientům v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice. JUDr. Kristýna Faltýnková se otázkám souvisejícím s výstavbou věnuje komplexně, tedy jak z pohledu soukromoprávní úpravy smlouvy o dílo, odpovědnosti za vady projektové dokumentace či autorských práv k projektové dokumentaci, tak z pohledu správního práva, zejména stavebního řízení a zvláštních správních předpisů. Kristýna hovoří plynně česky, anglicky, má základní znalost ruštiny a je advokátkou České advokátní komory.


Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty