JUDr. Kristýna Faltýnková

AK PRK Partners

JUDr. Kristýna Faltýnková
JUDr. Kristýna Faltýnková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2012 se připojila k PRK Partners jako advokátní koncipientka a od roku 2014 působí jako advokátka. V roce 2015 získala titul JUDr. v oboru správního práva, tématem její rigorózní práce byl institut autorizovaných inspektorů. Před nástupem do PRK Partners pracovala ve významných českých i mezinárodních advokátních kancelářích. Kristýna Faltýnková se zaměřuje zejména na právo nemovitostí, procesní právo, energetické právo, správní právo a všeobecné smluvní právo. 

Aktivně poskytuje právní poradenství klientům v otázkách nájemních vztahů, výstavby, spoluvlastnictví nemovitostí včetně bytového spoluvlastnictví a při zastupování klientů v soudních řízeních. Kristýna se také zabývá právním poradenstvím klientům v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice. JUDr. Kristýna Faltýnková se otázkám souvisejícím s výstavbou věnuje komplexně, tedy jak z pohledu soukromoprávní úpravy smlouvy o dílo, odpovědnosti za vady projektové dokumentace či autorských práv k projektové dokumentaci, tak z pohledu správního práva, zejména stavebního řízení a zvláštních správních předpisů. Kristýna hovoří plynně česky, anglicky, má základní znalost ruštiny a je advokátkou České advokátní komory.


Právní obory

  • občanské právo
  • správní právo