Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Hodnocení kurzu
Délka kurzu34 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

V tomto kurzu je komplexně rozebrána problematika, se kterou se lektor setkává jak v právní praxi, tak na akademické půdě, ale i v praxi legislativní.

Již v kurzu o správním řízení jsme si naznačovali jakousi osu správního řízení. Správního řízení jako postupu od zahájení řízení do vydání rozhodnutí. Zároveň však postupu, jemuž mohou jisté procesní kroky předcházet a postupu, který může být jistými procesními kroky následován. Z pohledu dnešního našeho setkání jde zejména o to, co označujeme buď jednodušeji jako opravné prostředky, přesněji však spíše jako opravné a dozorčí prostředky. Tedy jde o něco, co následuje po samotném vydání správního rozhodnutí v prvé instanci.

Jaké jsou výhody online videokurzů?

 

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

 

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 18. 11. 2016

O lektorovi

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. je advokátem, který se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na oblast správního práva a současně tuto problematiku mnoho let přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Angažuje se i v oblasti ústavního práva, trestního práva a občanského práva. Je členem Legislativní rady vlády České republiky, členem rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a rozkladové komise České národní banky, jakož i členem legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a členem Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách. 

Působí jako lektor akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a lektor pro ústřední orgány státní správy České republiky. Věnuje se  rozsáhlé publikační a přednáškové činnosti v ČR i v zahraničí a je organizátorem a odborným garantem prestižních konferencí pro experty v oblasti správního práva a veřejné správy.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty