Pravomoci jednotlivých orgánů obce

Hodnocení kurzu
Délka kurzu29 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Tato přednáška je určena především pro představitele komunální samosprávy, ať už politické nebo zaměstnance obcí, ale samozřejmě je otevřena i jakýmkoliv zájemcům o oblast komunálního práva.

Obsahem přednášky budou základy komunálního práva, pokud jde o prameny práva a to včetně pramenů ústavního pořádku, následně budeme hovořit o obecných hranicích samosprávy, to znamená o těch věcných kompetenčních hranicích nebo chcete-li mantinelech. Dále přejdeme k jednotlivým orgánům obce, k jejich pravomocem, rozlišení těchto pravomocí a vzájemným vztahům. Lektorem této přednášky bude Lukáš Rothanzl.


Prezentace, která je součástí videokurzu, má následující strukturu:

 • Ústavní základy.
 • Ústavní základ přenesené působnosti.
 • Prameny práva.
 • Hranice samosprávy.
 • Pravomoc jednotlivých orgánů obce.
 • Zastupitelstvo a rada obecně.
 • Právní povaha a obsah usnesení zastupitelstva.
 • Vybrané pravomoci zastupitelstva a rady.
 • Starosta, obecní úřad, finanční a kontrolní výbor.
 • Kooperace obecních orgánů.

Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:

 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

O lektorovi

Mgr. Lukáš Rothanzl
Mgr. Lukáš Rothanzl
Mgr. Lukáš Rothanzl je advokát, který se ve své praxi zaměřuje na oblast práva územních samospráv (zejména na oblast nakládání s majetkem obcí a problematiku vydávání právních předpisů obcí). Je uznávaným odborníkem na problematiku zákona o svobodném přístupu k informacím. Má dlouhodobé zkušenosti s poskytováním právního poradenství obcím, po svém působení na Ministerstvu vnitra se podílel mj. na realizaci projektu právního poradenství financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR. Dlouhodobě přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí a zákona o svobodném přístupu k informacím. Je členem rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb. V roce 2014 byl Mgr. Lukáš Rothanzl jmenován Legislativní radou vlády ČR členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 1. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem publikace „Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související“.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty