Nakládání s obecním majetkem

Hodnocení kurzu
Délka kurzu30 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

V rámci tohoto semináře si představíme o problematiku nakládání s obecním majetkem, která je upravena v zákoně o obcích. Tento zákon má tu velkou výhodu, že je v průběhu času poměrně málo měněn a je k němu košatá judikatura zejména, co se týče těch ustanovení nakládání s obecním majetkem.

Čemu se v rámci toho semináře budeme věnovat? Vše je rozděleno do třech částí. První je Legislativní změny v souvislosti s nakládáním s obecním majetkem: co nám přinesl Nový občanský zákoník (NOZ) a tzv. „Majetková“ novela obecního zřízení. V té druhé části Dispozice s majetkem obce z hlediska obsahu: jaké jsou povinnosti nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře, odůvodnění odchylky od ceny obvyklé, omezení ručení obce za závazky třetích osob a v té třetí části si řekneme o jednotlivých fázích nakládání s majetkem obce, které jsem vlastně rozdělil do třech částí: záměr obce disponovat s obecním majetkem, které orgány rozhodují o majetkové dispozici s obecním majetkem a kdo za obec v konečném důsledku smlouvu uzavírá.

 
Jaké jsou výhody online videokurzů?
 
  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.
 
 
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 27. 10. 2016

O lektorovi

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. je advokátem, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků. V letech 2001 až 2008 působil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí ČR. Jako expert se účastnil série seminářů pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj na podporu projektů Public Private Partnership. V letech 2007 až 2010 byl členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, v současnosti je členem legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a ředitelem Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. 

Podílí se na řízení projektu financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR zaměřeného na právní poradenství obcím. Působil v realizačním týmu projektu Ministerstva vnitra k podpoře prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů. Dlouhodobě přednáší problematiku zákona o obcích. Věnuje se publikační činnosti, je spoluautorem publikace „Zákon o obcích, komentář (obecní zřízení)“.


Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty