JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

AK KVB

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. je advokátem, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků. V letech 2001 až 2008 působil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí ČR. Jako expert se účastnil série seminářů pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj na podporu projektů Public Private Partnership. V letech 2007 až 2010 byl členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, v současnosti je členem legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a ředitelem Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. 

Podílí se na řízení projektu financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR zaměřeného na právní poradenství obcím. Působil v realizačním týmu projektu Ministerstva vnitra k podpoře prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů. Dlouhodobě přednáší problematiku zákona o obcích. Věnuje se publikační činnosti, je spoluautorem publikace „Zákon o obcích, komentář (obecní zřízení)“.


Právní obory

  • správní právo