Zajištění dluhu v Občanském zákoníku se zvláštním přihlédnutím k zástavnímu právu a zajišťovacímu převodu práva III.

Hodnocení kurzu
Délka kurzu34 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

V této online video přednášce se budeme věnovat otázce výkonu neboli realizace zástavního práva. Jde tedy o fázi zástavního práva v okamžiku po splatnosti zajištěného dluhu v případě, že obligační dlužník se dostal do prodlení, čili neuhradil řádně a včas svůj dluh. Smyslem zástavního práva je především zajistit náhradní plnění pro zástavního věřitele v případě, že dlužník nesplní řádně a včas svůj dluh a tato hlavní funkce zástavního práva se dostává ke slovu až ve fázi realizace tohoto institutu.
 
Jaké jsou výhody online videokurzů:
 
  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně
 
 
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 14. 10. 2016

O lektorovi

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
JUDr. Petr Tégl, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále studoval právo v Mnichově a Wroclawi. Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a nyní působí v komisi pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Je  hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva doma i v zahraničí.  JUDr. Petr Tégl, Ph.D. je of counsel největší česko-slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Spolu s dalšími byl jmenován slovenským ministrem spravedlnosti do komise pro rekodifikaci soukromého práva na Slovensku. Je spoluautorem vysokoškolské učebnice občanského práva hmotného a spoluautorem Velkého akademického komentáře občanského zákoníku.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty