Zajištění dluhu v Občanském zákoníku s přihlédnutím k zástavnímu právu a zajišťovacímu převodu práva I.

Hodnocení kurzu
Délka kurzu35 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Základem pro zajištění dluhu je existence určitého práva, zpravidla věřitele, které opravňuje k vybrání nějakého plnění od dlužníka a toto právo může být i právem budoucím. Je potřeba si uvědomit, že zajištění funguje pouze tehdy, pokud zde určité právo, byť v podobě práva budoucího, existuje. A pokud zde žádné právo není ani není naděje, že by vzniklo, tak o zajištění nelze smysluplně uvažovat. O zajištění tedy můžeme mluvit jako o určitém zlepšení, respektive posílení pozice věřitele v tom, že mu bude jeho právo splněno. 
 
Jaké jsou výhody online videokurzů?
 
  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.
 
 
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 14. 10. 2016

O lektorovi

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
JUDr. Petr Tégl, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále studoval právo v Mnichově a Wroclawi. Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a nyní působí v komisi pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Je  hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva doma i v zahraničí.  JUDr. Petr Tégl, Ph.D. je of counsel největší česko-slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Spolu s dalšími byl jmenován slovenským ministrem spravedlnosti do komise pro rekodifikaci soukromého práva na Slovensku. Je spoluautorem vysokoškolské učebnice občanského práva hmotného a spoluautorem Velkého akademického komentáře občanského zákoníku.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty