Příprava na červnové valné hromady

Přednášející: Mgr. Michaela Micková


890,00 KčCena včetně DPH

Konec června se blíží a spolu s ním pro velké množství společností i termín řádné valné hromady schvalující účetní závěrku. Valná hromady totiž podle zákona musí být svolána nejpozději šest měsíců od konce posledního účetního období a pokud je vaším účetním obdobím kalendářní rok, vychází tento termín právě na konec června.

Nejnovější online videopřednáška se primárně zaměřuje na valnou hromadu akciové společnosti, se kterou souvisí více formálních náležitostí, nicméně většina informací lze aplikovat i na společnost s ručením omezeným.

Věděli jste například, že nový zákon o obchodních korporacích už nezná pojem mimořádná valná hromada? Že pokud valná hromada není usnášeníschopná, máte možnost do 15 dnů svolat náhradní? Nebo že je svolavatel povinen umístit oznámení o valné hromadě na internetové stránky společnosti? Základními pravidly pro valné hromady stejně jako novinkami v zákoně o obchodních korporacích Vás provede Mgr. Michaela Micková, advokátka v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.


Co je obsahem přednášky?

 • Pravidla pro svolávání valné hromady (kdo, v jakých termínech atd.).
 • Komu a jak ze zákona doručit pozvánku a za jakých podmínek se může konat valná hromada bez uveřejnění pozvánky.
 • Jaké údaje musí obsahovat pozvánka na valnou hromadu.
 • Otázka plné moci pro zastupování na valné hromadě.
 • Jakým způsobem je podle zákona nutné vést seznamy akcionářů.
 • Kdy je nutná přítomnost notáře na valné hromadě a jak vyhotovit zápisy o jejím průběhu.
 • Změny ve volbě orgánů valné hromady podle nového zákona o obchodních korporacích.
 • Práva akcionářů (právo na vysvětlení, podat protest apod.).

Celková délka přednášky je 44 minut.


Jaké jsou výhody online videokurzů?


 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázání konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

O lektorovi

Mgr. Michaela Micková
Mgr. Michaela Micková
Mgr. Michaela Micková je absolventkou Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze, studovala na University of East Anglia, Faculty of Social Sciences, School of Law, Norwich a získala titul Certificate of Higher Education in Common Law.
Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?

Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.
Pro zobrazení odkazu pro stažení certifikátu se musíte nejprve přihlásit.