Příprava na červnové valné hromady

Hodnocení kurzu
Délka kurzu45 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Konec června se blíží a spolu s ním pro velké množství společností i termín řádné valné hromady schvalující účetní závěrku. Valná hromady totiž podle zákona musí být svolána nejpozději šest měsíců od konce posledního účetního období a pokud je vaším účetním obdobím kalendářní rok, vychází tento termín právě na konec června.

Nejnovější online videopřednáška se primárně zaměřuje na valnou hromadu akciové společnosti, se kterou souvisí více formálních náležitostí, nicméně většina informací lze aplikovat i na společnost s ručením omezeným.

Věděli jste například, že nový zákon o obchodních korporacích už nezná pojem mimořádná valná hromada? Že pokud valná hromada není usnášeníschopná, máte možnost do 15 dnů svolat náhradní? Nebo že je svolavatel povinen umístit oznámení o valné hromadě na internetové stránky společnosti? Základními pravidly pro valné hromady stejně jako novinkami v zákoně o obchodních korporacích Vás provede Mgr. Michaela Micková, advokátka v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.


Co je obsahem přednášky?
 

 • Pravidla pro svolávání valné hromady (kdo, v jakých termínech atd.).
 • Komu a jak ze zákona doručit pozvánku a za jakých podmínek se může konat valná hromada bez uveřejnění pozvánky.
 • Jaké údaje musí obsahovat pozvánka na valnou hromadu.
 • Otázka plné moci pro zastupování na valné hromadě.
 • Jakým způsobem je podle zákona nutné vést seznamy akcionářů.
 • Kdy je nutná přítomnost notáře na valné hromadě a jak vyhotovit zápisy o jejím průběhu.
 • Změny ve volbě orgánů valné hromady podle nového zákona o obchodních korporacích.
 • Práva akcionářů (právo na vysvětlení, podat protest apod.).


Jaké jsou výhody online videokurzů?

 

 

 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázání konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.


O lektorovi

Mgr. Michaela Micková je absolventkou Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze, studovala na University of East Anglia, Faculty of Social Sciences, School of Law, Norwich  a získala titul Certificate of Higher Education in Common Law. Je advokátkou advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na právo obchodních společností, a to zejména na oblast lokálních a přeshraničních přeměn a transakcí, akvizic, joint venture, prodejů podniků či korporátních a daňových restrukturalizací koncernových uskupení a nastavení holdingových struktur. Zajišťuje i poradenství v rámci transakcí s významným daňovým komponentem, ve finančním právu se zaměřením na oblast kolektivního investování, jakož i na poskytování komplexního poradenství pro privátní klienty. Věnuje rovněž přednáškové činnosti se zaměřením na právo obchodních společností.


Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete-li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 6. 4. 2016

O lektorovi

Mgr. Michaela Micková
Mgr. Michaela Micková
Mgr. Michaela Micková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rok strávila studiem práva ve Velké Británii. Posledních osm let působila v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se zaměřovala na M&A, korporátní právo a transakce s daňovým prvkem. Specializuje se zejména na akvizice, budování holdingových struktur či spory mezi společníky. Měla možnost podílet se na složitějších korporátních transakcích typu IPO či přeshraničních přeměn. Další oblastí její specializace je nastavení vnitřních vztahů ve společnosti a varianty řešení odpovědnostních rizik. Mgr. Michaela Micková publikuje a přednáší v oblasti korporátního i obchodního práva.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty