JUDr. Josef Donát, LL.M.

AK ROWAN LEGAL

JUDr. Josef Donát, LL.M.
JUDr. Josef Donát, LL.M. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a International Business School, Nottingham Trent University. Je předním specialistou v oblasti práva ICT a veřejných zakázek. Věnuje se též problematice duševního vlastnictví, zejména problémům ochrany autorských práv, a dále elektronickému dokazování, outsourcingu, cloud computingu a kybernetické bezpečnosti. Josef Donát se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT a dodávek informačních systémů. Publikoval řadu odborných článků v oblasti ICT. Je spoluautorem odborné publikace Základy softwarového práva.

Právní obory

  • ostatní právní obory