komerční sdělení

Recenze: Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Rozhodčí řízení je nepochybně rozvíjející se oblastí českého právního řádu, vycházeje tak ze zkušeností ze zahraničí a zejména pak z tradic, které rozhodčího řízení zcela nepochybně v České republice má.

Zákazníci po celé Evropě

Dřeviny od společnosti Arboeko rostou nejen v České republice, ale její výpěstky najdeme v západní i východní Evropě, říká její jednatel Pavel Kafka.

Žena v mužském oboru uspět může

Eva Hronová založila společnost REVATECH, která se zabývá dodávkami komponentů pro energetiku, elektrotechniku a elektroniku, v roce 1999. Letos se stala vítězkou v kategorii Malá firma projektu Ocenění Českých podnikatelek.

Připadá vám právní úprava celního řízení zbytečně složitá a nepřehledná?

Patříte mezi ty, kteří by rádi do tajů celního řízení pronikli, nebo ty, jež jsou nuceni s celními předpisy pracovat a opakovaně vyjadřujete nevoli nad složitostí celní problematiky a roztříštěností příslušné právní úpravy? Chybí vám někdo, kdo by vám pomohl se v té změti unijních i národních předpisů zorientovat, nebo poskytl radu, jak postupovat…

Konference Šetrné budovy 2017: ekologie, technologie, ekonomie – ale především člověk!

Nezbytnost dlouhodobého strategického plánování výstavby, uvažování o životním cyklu budov primárně s ohledem na člověka a jeho měnící se potřeby, nutnost ochlazování měst, potřeba revitalizací staveb a využívání brownfieldů v rámci smart cities – nejen k těmto závěrům dospěl v pořadí již 6. ročník mezinárodní konference Šetrné budovy 2017 pod…

Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Komentář

Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Právní stav publikace je k 1. 9. 2017. Okomentovány jsou i změny zákona účinné od 1. 7. 2018.

Římské právo v občanském zákoníku: Komentář a prameny. Díl Věcná práva

Občanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici. Po dvou předchozích občanských zákonících z let 1950 a 1964, jejichž obsah stál na lidově-demokratických, resp. socialistických ideových základech, se nový občanský zákoník obrací zpět ke kořenům českého, resp. československého soukromého práva. Ty jsou historicky spjaty především s…

RENOMIA GROUP odborníkem nejen na profesní pojištění advokátů

RENOMIA GROUP již bezmála 25 let poskytuje pojišťovací služby právním společnostem a advokátům. Od roku 2011 patří do rodiny značek RENOMIA i společnost WI-ASS ČR s.r.o., která se specializuje na pojištění profesní odpovědnosti advokátů. Povinně smluvní pojištění profesní odpovědnosti advokátů je tématem velmi širokým a zajímavým. Advokát, jako…

Adrenalinová inspirace - BMW M centrum v Brně aneb NásledujMě.cz

Brněnské BMW M Centrum společnosti Renocar rozšířilo salon pro prezentaci modelů řady BMW M. Na celkové ploše o velikosti 645 m2 najdou fanoušci sportovní jízdy více než 15 vozů řady M v nejrůznějších konfiguracích a s mnoha individuálními úpravami.

Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou agentury CzechTrade: Přeshraniční e-commerce je na vzestupu

Projekt Exportní cena DHL UniCredit slaví v letošním roce 20. výročí. Od roku 1997 tento projekt pod záštitou vládní agentury CzechTrade podporuje, oceňuje a také propojuje české exportéry z řad středních a malých firem.

Podnikatelek v České republice stále přibývá

Jubilejní 10. ročník projektu Ocenění Českých Podnikatelek, který zviditelňuje úspěchy českých žen, již zná své vítězky. V letošním roce porota vybírala oceněné ze 115 finalistek.

JOHANN MALLE – symbol tradice, kvality a dokonalého spánku

Immanuel Kant kdysi řekl, že proti trampotám života dal bůh člověku tři věci – naději, spánek a smích.

Média a politika a jejich vliv

Jak vážná je situace v souvislosti s prorůstáním světa médií, byznysu a politiky? Je oligarchizace českých médií skutečně vážným problémem? Máme se obávat manipulace ze strany vlastníků? Kam kráčí naše média?

Půl století sportovní elegance AMG

Mercedes-AMG slaví v roce 2017 své 50 let své existence, během kterých se tato značka stala symbolem pro vrcholné automobilové výkony, exkluzivitu, hospodárnost a potěšení z velmi dynamické jízdy. Společnost, kterou založili Hans-Werner Aufrecht a Erhard Melcher, v průběhu uplynulých pěti desítek let neustále prokazovala své mimořádné technické…

Recenze Komentáře Zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství autora Jiřího Grygara

Bez vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství (dále jen „VSÚ“) si dnes již nelze fungování justice představit. Bez odbřemenění od jednoduchých úkonů tam, kde je to vhodné, by byli soudci i státní zástupci zcela zavaleni a justice by přestala plnit svou hlavní úlohu, a to poskytování ochrany právům a oprávněným zájmům v…

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář - 7., aktualizované vydání

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty.

SingleCase ♥ Datovka

SingleCase se spojilo se sdružením CZ.NIC a nově nabízí přímé propojení s datovou schránkou. Podívejte se, jak to funguje.

Milujete sportovní jízdu?

V Renocaru jdeme ještě o krok dál... Nechte se inspirovat a přesvědčte se.

Obědy pro děti: jídlem to jen začíná!

Jmenují se Honza a Anna. Seznamte se. Jsou to vrstevníci, mohli by být kamarádi, ale nejsou. Možná ale jednou budou. A třeba i díky projektu Obědy pro děti, za kterým stojí obecně prospěšná společnost Women for Women, Ivany a Pavla Tykačových. Projekt od svého založení v roce 2013 poskytl obědy už více než deseti tisícům školáků, jejichž rodiče…

Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník správních poplatků, který určuje, které úkony správních orgánů podléhají zpoplatnění a v jaké…