komerční sdělení

Správa cizího majetku

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této problematiky, kdy mimořádná pozornost je věnována problematice svěřenského fondu, který je v českém právu regulován jako…

CFO Congress 2017: To podstatné z finančního řízení pro dobu rychlých změn

Pátý ročník konference pro finanční ředitele - CFO Congress, který se tradičně těší účasti finančních ředitelů i vrcholového managementu velkých firem, se uskuteční 17. května v České národní bance v Praze. Pozornost bude věnovaná především měnící se roli CFOs a strategiím pro dobu nejistoty a rychlých změn.

Rutina při práci s právními dokumenty: jak nad ní zvítězit?

Právní kanceláře i právní oddělení ve společnostech se rutinně věnují práci s tisíci dokumenty denně – od příprav obhajob přes smlouvy, záznamy klientů až po patentové dokumentace a archivy jednotlivých případů. Pokud právníci chtějí dosáhnout úspěchu, musejí se efektivně vyrovnat s rutinou spojenou s právi s dokumenty. Jak profesionálové jste se…

DHL Express představuje první kurýrní elektrokolo v České republice

Kurýrní elektrokolo je určeno pro převoz až 250 kg nákladu umístěného v krytém uzamykatelném prostoru. Prvním městem v České republice s tímto režimem jsou České Budějovice. Expresní služby prémiové kvality za bezkonkurenční ceny exkluzivně pro právnické kanceláře i všechny ostatní příznivce médií EPRAVO.CZ Společnost DHL Express, přední…

Revoluce v energetice: Firmy se musejí změnit, aby obstály

Evropská energetika se nachází uprostřed obrovských strukturálních změn. Energetické společnosti na ně musí nalézt odpovědi v podobě nových modelů fungování a inovací technologických řešení i služeb. Vliv tradiční energetiky již nikdy nebude takový jako v minulosti, ale její role zůstává i v následujících dekádách nenahraditelná. Musí se ovšem…

Zákon o zdravotnických prostředcích (č. 268/2014 Sb.) - Komentář

Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí. Jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným vzděláním než právním. Komentář tedy není určen výhradně právnické obci, ale nepochybně také zástupcům dalších profesí, kteří musí dnes a denně pracovat se zákonem o…

Přežijte první (k)rok s Women for Women

Jak přežít první (k)rok – to je název knihy, která je praktickým průvodcem nejrizikovějšího období samoživitelství. Kniha, za jejímž vydáním stojí obecně prospěšná společnost Women for Women Ivany a Pavla Tykačových, je určena samoživitelům, ale nejen jim. Slouží jako akutní pomoc, ale také jako prevence.

DHL jako průkopník v používání alternativních pohonů k přepravě zásilek

Elektrická vozidla se postupně stávají běžnou součástí flotily logistického koncernu Deutsche Post DHL Group. Tichá a ekologická auta nezávislá na fosilních palivech jsou chápána jako velmi důležitá investice do budoucna. Expresní služby prémiové kvality za bezkonkurenční ceny exkluzivně pro právnické kanceláře i všechny ostatní příznivce médií…

Kontrola tištěných verzí smluv a jejich verzí v PDF: existuje nějaký jednoduchý způsob?

Kontrola dohod, smluv a dalších typu právnických dokumentů představuje jednu ze základních součástí práce právníka. Když dostanete dokument v nějakém textovém souboru (např. z aplikace Microsoft Word), je jasné, co máte dělat: otevřít ho v aplikaci Word, provést v něm změny a přidat komentáře. V případě, že dostanete vytištěný, naskenovaný nebo…

O budoucnosti dětí rozhodují správné kroky ve správný čas

Ve dnech 20. - 24. února 2017 pořádá soukromá vysoká škola CEVRO Institut sedmý ročník vzdělávacího projektu, který studentům, maturitních či třetích ročníků, umožní na týden vyzkoušet si život studenta vysoké školy.

Soudní exekuce

Snahou autorů této monografie, kteří jsou oba soudními exekutory, bylo vhodně propojit vědecký rozměr zvolené právní oblasti s praktickým rozměrem dlouholetých zkušeností a poznatků z výkonu exekutorské praxe bez toho, aniž by se jednalo o komentářovou literaturu. Monografie je určená nejenom erudovaným odborníkům a studentům vysokých škol, ale…

Recenze na knihu „Teoretické a legislativní základy cenných papírů“

Nakladatelství Wolters Kluwer přichází na knižní trh s publikací, která se zabývá problematikou cenných papírů. Jde o téma, které po výtce postrádá soustavnější zpracování v odborné právní nebo ekonomické literatuře. Přitom současné období, tolik nepříznivé pro tradiční formy zhodnocování úsporných peněžních vkladů, přímo vybízí k investování do…

Recenze na knihu „Zákon o evidenci tržeb. Komentář“

Vládě se i přes odpor opozice podařilo prosadit zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Jde o právní předpis, který bude aplikován širokým okruhem osob, zvláště podnikatelů, kteří na jeho základě budou mít povinnost evidovat tržby.

Města rostou. Aby zvládla svou expanzi, musí být chytrá

Města se neustále zvětšují. Už dnes v nich žije více než polovina světové populace a v roce 2050 to podle předpovědi OSN bude už sedm z deseti lidí. Více obyvatel znamená hustší dopravu v ulicích, větší spotřebu energií i více odpadků. Aby se města dokázala s tímto náporem vyrovnat a nepřišla přitom o svou přitažlivost, musí projít zásadní…

Dostat českého výrobce potravin do obchodních řetězců je umění

Vítězem 19. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit v kategorii Malá společnost je firma vyrábějící sýry. Takové zaměření je trochu nezvyklé a o to sympatičtější. O exportní zkušenosti se s námi podělil CEO společnosti Namara s. r. o. Elie Abdulnour.

Recenze na knihu „Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Komentář“

Není sporu o tom, že jedním z klíčových regulátorů života každého z nás jsou zákony a další právní předpisy. Z našeho členství v Evropské Unii vyplývá kromě jiného i závazek řídit se společnou evropskou legislativou a dodržovat všechny její požadavky. A není náhodou, že jednou z klíčových oblastí evropské legislativy je fungování společného trhu a…

Čeští exportéři objevují nová teritoria

Nejlepší čeští exportéři již 19. ročníku prestižní soutěže Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou agentury CzechTrade byli oceněni za své úspěchy. Do letošního ročníku poslalo svou přihlášku rekordních 160 firem, z nichž podmínky účasti splnilo 143. Soutěž založila logistická společnost DHL Express CZ v roce 1997, aby motivovala vývozce ve snaze…

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Komentář

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích na výrobky jsou dva stěžejní právní předpisy regulující uvádění výrobků na trh. Oba právní předpisy vycházejí mimo jiné z evropské právní úpravy a obecně upravují oblast uvádění výrobků na jednotný vnitřní trh Evropské unie. Snahou a záměrem autorky je v komentovaném znění obou…

Jak jsou na tom s technologiemi právníci v Americe?

V cloudu je už třetina amerických advokátů. Co jim doporučuje komora?

S odstupem času vnímám, že jsme byli opravdoví blázni

Diana Rysková zvítězila v letošním ročníku Ocenění Českých Podnikatelek v kategorii Výjimečná podnikatelka. Její společnost Medirol dodává nosítka a křesla pro sanitní vozy nejen pro český trh, ale také do mnoha evropských zemí. Jaký je její příběh a čím zaujala porotu?