komerční sdělení

Půl století sportovní elegance AMG

Mercedes-AMG slaví v roce 2017 své 50 let své existence, během kterých se tato značka stala symbolem pro vrcholné automobilové výkony, exkluzivitu, hospodárnost a potěšení z velmi dynamické jízdy. Společnost, kterou založili Hans-Werner Aufrecht a Erhard Melcher, v průběhu uplynulých pěti desítek let neustále prokazovala své mimořádné technické…

Recenze Komentáře Zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství autora Jiřího Grygara

Bez vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství (dále jen „VSÚ“) si dnes již nelze fungování justice představit. Bez odbřemenění od jednoduchých úkonů tam, kde je to vhodné, by byli soudci i státní zástupci zcela zavaleni a justice by přestala plnit svou hlavní úlohu, a to poskytování ochrany právům a oprávněným zájmům v…

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář - 7., aktualizované vydání

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty.

SingleCase ♥ Datovka

SingleCase se spojilo se sdružením CZ.NIC a nově nabízí přímé propojení s datovou schránkou. Podívejte se, jak to funguje.

Milujete sportovní jízdu?

V Renocaru jdeme ještě o krok dál... Nechte se inspirovat a přesvědčte se.

Obědy pro děti: jídlem to jen začíná!

Jmenují se Honza a Anna. Seznamte se. Jsou to vrstevníci, mohli by být kamarádi, ale nejsou. Možná ale jednou budou. A třeba i díky projektu Obědy pro děti, za kterým stojí obecně prospěšná společnost Women for Women, Ivany a Pavla Tykačových. Projekt od svého založení v roce 2013 poskytl obědy už více než deseti tisícům školáků, jejichž rodiče…

Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník správních poplatků, který určuje, které úkony správních orgánů podléhají zpoplatnění a v jaké…

Konference Šetrné budovy 2017 přichází s vizemi vývoje stavebnictví – inspiraci hledejme i ve vesmírné architektuře

Jak bude vypadat architektura budoucnosti? Proč je důležité vytvářet energeticky šetrné a udržitelné budovy a jaké jsou vize stavebního průmyslu? Odpovědi nejen na tyto otázky nabídne již 6. ročník mezinárodní konference Šetrné budovy 2017 – letos s podtitulem Vize a trendy ve stavebnictví 2030-2050. Ta se uskuteční 14. listopadu v pražském…

Lídři na greenu

V duchu hesla LIVE GREEN – GO GREEN – BE ECO se na začátku září uskutečnil již 12. ročník British Golf Cupu 2017 Ocenění českých lídrů. Hráči si porovnali své golfové výkony na 18jamkovém hřišti Greensgate Golf & Leisure Resort Dýšina. Hřišti, na kterém hrají nejlepší evropští i světoví profesionální…

Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář

Zákon o veřejných dražbách byl přijat na základě volání věřitelů po právní úpravě, která by zajistila rychlejší a efektivnější uspokojení zajištěných pohledávek, a veřejné dražby se již od počátku účinnosti zákona těšily značné oblibě.

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými formami poskytování a dalšími obecnými otázkami. Ve druhé části se již autor věnuje vybraným oblastem veřejné podpory…

Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství

Cílem publikace Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství je v první řadě shrnutí odpovědnostní úpravy při jednotlivých druzích mezinárodní přepravy (silniční, železniční, letecké, námořní a vnitrozemské vodní). Zároveň podává výklad stále se opakujících otázek rozdílů mezi zasílatelem a dopravcem, které se v praxi často stírají, ale i naléhavých…

Pojištění právní ochrany slaví 100 let

„Psal se rok 1928 a v Berlíně vznikla pojišťovna, jejíž kořeny se dají vystopovat už o 11 let dříve, v Paříži. Ve znaku nesla tři písmena: D.A.S., která jsou dnes napříč světem synonymem právní ochrany v mnoha oborech lidské činnosti.“ říká v rozhovoru pro EPRAVO.CZ Magazine Mgr. Jitka Chizzola, generální ředitelka D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočky…

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným komentářem, ve kterém autoři upozorňují na specifika daného vzoru a…

Kvalita je na prvním místě

Jak těžké je dnes najít vhodné kvalifikované zaměstnance ve farmaceutickém průmyslu a jak se prosadit ve velké konkurenci zahraničních výrobců? Nejen to prozrazuje v rozhovoru předseda představenstva společnosti FARMAK Jiří Žák se svými kolegy z managementu.

Technické obory mají budoucnost

„Sehnat do firmy kvalitního a kvalifikovaného pracovníka je v České republice dnes téměř nadlidský výkon“ říká v rozhovoru František Fabičovic, generální ředitel společnosti Alcaplast.

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář

Komentář reaguje na změny trestního řádu provedené novelami č. 55/2017 Sb., č. 56/2017 Sb. a č. 57/2017 Sb. Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Český exportér může uspět kdekoli na světě

Společnosti ELKO a TONAK jsou úspěšnými českými exportéry. O tom, jak fungují na zahraničních trzích, jsme si v rámci Klubového setkání Exportní ceny DHL UniCredit povídali s majitelem společnosti ELKO Jiřím Konečným a spolumajitelem českého výrobce klobouků TONAK Michaelem Těleckým.

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář

Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů přináší také mimořádně vysokou míru právní nejistoty a otevírá prostor pro celou řadu nejasností.

Inovace jsou pro dosažení úspěchu nutností

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek oslavuje letošní 10. výročí „podnikatelským turné po regionech“. Prostřednictvím setkání v různých koutech republiky Vám přinášíme inspiraci, nové kontakty, podněty a také možnost popovídat si s výjimečnými podnikatelskými osobnostmi Vašeho regionu i celé České republiky. Zatím posledními zastávkami našeho tour…