komerční sdělení

Odhad nákladů na právní služby pomocí inteligentního softwaru

Mnoho náročných úkolů, které dříve advokáty zdržely na řadu hodin, lze nyní díky softwaru a automatizaci zvládnout za pár minut. Nové technologie nezadržitelně mění řadu zásadních postupů v advokacii a jejich pozitivní přínos je již vidět v praxi – v růstu obratu kanceláří.

MasterCard a Visa jsou blízko rekordnímu mimosoudnímu vyrovnání

MasterCard a Visa jsou celosvětovým terčem několika hromadných žalob za porušení hospodářské soutěže v oblasti stanovování přeshraničních mezibankovních poplatků (multilateral interchange fees, MIFs).

Vyplujte za svými sny

Štěstí najdete tam, kde spustíte kotvu – to rozhodně není přehnané rčení. Týden na moři vydá za měsíc prázdnin na pevnině. Ať už zamíříte do studených vod Severního ledového oceánu, vyplujete vstříc malebným karibským ostrovům nebo obeplujete rovnou celý svět, na konci cesty se vaše sny promění ve vzpomínky. Jak ale vybrat tu správnou plavbu?…

ČEZ už hlídá kotle pro 10 000 zákazníků. Každý měsíc jich přibývá další tisíc

Služba ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ slaví úspěch. Poptávka po kvalitní kontrole kotle a kontrole spalinových cest na začátku topné sezony roste. Zákazníci se tím zajišťují proti nutnosti shánět v mrazech opraváře.

Přelom roku v Dubaji za rozumné peníze – takhle to může vypadat

Je to ta nejbližší exotika. Jen 6 hodin letu, a jste na pláži v 30 stupňovém teple, obklopeni nejmodernější světovou architekturou. Opravdu chcete strávit konec roku v české zimě? Tohle zažijete v Dubaji za 3 dny a nebude vás to ani stát moc peněz…

Lze právní vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu smluvně podřídit zákoníku práce (a pokud ano, jaké to má právní následky)?

Ohledně právní úpravy účinné do 31. prosince 2013 bylo Nejvyšším soudem v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15, dovozeno, že si člen statutárního orgánu a obchodní korporace mohou ujednat, že se jejich vztah – v mezích kogentních právních norem – řídí zákoníkem práce. Proto bylo netrpělivě očekáváno, zda…

Nastal čas evropského obchodního práva. Učte se ho!

Česká republika je v srdci Evropy. Ekonomice se daří. Obchody tak směle překračují hranice všemi směry. A jako v každém jiném odvětví lidské činnosti vznikají chyby, problémy, spory. Odborníků na tuto oblast však mnoho není. Nejen o tomto tématu jsme si povídali s odborným asistentem katedry soukromého práva VŠ CEVRO Institut JUDr. Miroslavem…

Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky

Je již realitou dnešních dnů, že současná situace na trhu práce v České republice vytváří velký tlak na zaměstnavatele, aby se poohlédli po nových zaměstnancích v zahraničí. Pro některé zaměstnavatele se otázka zaměstnávání cizinců, a to zejména ze států mimo EU, EHP a Švýcarsko stává dokonce osudovou s ohledem na jejich budoucí podnikání.

Je "notářským zápisem" podle § 776 odst. 2 ZOK vždy jen notářský zápis sepsaný českým notářem?

V praxi vzniká otázka, zda mohou zahraniční společníci českých obchodních společností podepsat notářský zápis ohledně korporátního rozhodnutí, pro nějž je tato forma vyžadována, před „svým“ zahraničním notářem, resp. zda má takový notářský zápis v České republice stejné právní účinky jako notářský zápis sepsaný českým notářem. Pokud by byl tento…

Kartelisti pod tlakem poškozených

Kdo se pohybuje v oblasti práva hospodářské soutěže, pravděpodobně nepřehlédl informaci o udělení rekordní pokuty za jeden z největších světových kartelů z pohledu délky trvání a velikosti způsobené škody. Kartelu se v letech 1997 až 2011 účastnili výrobci středních a velkých vozidel DAF, Daimler, MAN, Iveco, Volvo, Renault a…

Konec roku v Dubaji? Tohle vás tam čeká!

Vyměňte vánoční shon, stres a nevlídnou českou zimu za příjemných několik dní na pláži v Dubaji. Závěr roku v Orientu vás skvěle připraví na první měsíce roku 2019. Vstoupíte do něj opálení, odpočatí a s novou energií. A co se dá v Dubaji na sklonku roku zažít?

Advokáti, nenechte si ujet nejlepší nabídku na vaše nové BMW

Jste pro nás velmi speciálními zákazníky. Vychutnejte si tedy výsady programu prodeje BMW Renocar určených pro vás, advokáty. Využijte celou řadu předností, které vám umožní zažít ještě větší radost z jízdy.

Může být navrhovaná obchodní firma zaměnitelná a klamavá, když odpovídá ochranné známce, jejímž majitelem je navrhovatel zápisu obchodní firmy do obchodního rejstříku?

Odpověď na tuto otázku vyžaduje posouzení vztahu mezi právem ochranných známek a firemním právem a zhodnocení významu zápisu ochranné známky pro rejstříkové řízení.

Private Jet: Jste to Vy, kdo určuje datum a čas odletu!

Cestování letecky? Představte si naprostou svobodu. Žádné davy lidí na letišti, přestupy ani zdlouhavé bezpečnostní kontroly. Soukromé letadlo vás dopraví, kam si budete přát. A letový personál a palubní servis je tu jenom pro vás… Odhalte půvab privátního létání!

Přísnější pravidla ochrany osobních dat platí od května. Pomoci může i pojištění kybernetických rizik

Od 25. května 2018 začala pro firmy platit přísnější pravidla pro ochranu osobních dat zákazníků, tzv. GDPR. Část rizik přitom může pomoci ochránit pojištění kybernetických rizik (tzv. CYBER pojištění), na které by firmy měly aktivně myslet při analýze rizik a sjednávání svých pojistek, a to nezávisle na GDPR. Říká Michal Pilecký, specialista…

Musí být předmět podnikání spadající pod volnou živnost zapsán v obchodním rejstříku právě jen jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“?

Odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku je nutné podrobit věcné analýze relevantních soudních rozhodnutí, protože výklad není úplně jasný, neboť se objevily názory, že předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku by měl být totožný s označením živnostenského oprávnění.

Litigation finance jako výnosná investiční příležitost

Zdaleka ne každý si umí představit právo jako investiční příležitost. Dle nedávných průzkumů nabízí litigation finance, tedy financování soudních a mimosoudních sporů, roční průměrný výnos kolem 36 %. Vedle tradičních forem investování např. do akcií, dluhopisů, podílových fondů či nemovitostních fondů tak investorům nabízí důstojnou alternativu…

Advokáti, nenechte si ujet nejlepší nabídku na vaše nové BMW

Jste pro nás velmi speciálními zákazníky.

Ocenění Českých Podnikatelek v regionech

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek i v roce 2018 připravil sérií setkání v regionech. V různých koutech republiky tak představil nejen celou řadu unikátních českých podnikatelských osobností, ale přinesl hlavně inspiraci, zajímavé podněty a možnost navázat nové kontakty. Setkání s podtitulem ČESKÝ UM – ČESKÉ NÁPADY – ČESKÉ PRODUKTY zavítala do…

Užijte si golf v Dubaji – nádherná hřiště v nejbližší exotice

Dubaj je nejen perfektní dovolenkovou destinací, ale i domovem nejlepších golfových hřišť světa.