Archiv konferencí

Cílem semináře je prakticky seznámit posluchače s obsahem novely zákoníku práce a jejich dopady do praxe a to včetně zásadních změn v určitých oblastech.

V polovině roku 2018 má dojít k velkým změnám v oblasti ochrany osobních údajů, když vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (společně s trestněprávní směrnicí), které sjednotí pravidla této ochrany v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn.

Působí Vaše společnosti i na Slovensku? Pak tu máme školení právě pro Vás! Po loňské úspěšné premiéře tohoto semináře přicházíme z kraje roku 2016 s jeho opakováním!

Pojďme se před koncem kalendářního roku podívat na to, co nás v personální praxi čeká v roce následujícím.

Připravovaná obsáhlá novela zákoníku práce míří především na prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů a současné posílení ochrany zaměstnanců jako typické slabší strany v těchto vztazích.

Připravovaná obsáhlá novela zákoníku práce míří především na prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů a současné posílení ochrany zaměstnanců jako typické slabší strany v těchto vztazích. Vedle toho by měl předpis zbavit zaměstnavatele administrativních zbytečností a upřesnit některá ustanovení tak, jak sama praxe ukázala, že je vhodné.

Neustálé změny a novelizace způsobují, že soudní řízení je stále složitější. Zvyšující se náročnost vyžaduje vzrůstající kvalifi kaci všech účastníků a je na místě se ptát, zda pomalu nenazrál čas postoupit k procesu advokátnímu....

Nový zákon o spotřebitelském úvěru definuje spotřebitelský úvěr, mimo jiné, také jako: „……odloženou platbu, …………….poskytovanou nebo zprostředkovanou spotřebiteli“, a to bez rozdílu, zda se jedná o odloženou platbu dohodnutou s „klasickým“ poskytovatelem úvěru, nebo např. s poskytovatelem energií či služeb, kde na druhé straně dohody vystupuje po 1. 12. 2016 spotřebitel?

Katalog základních práv člověka a občana se dlouhodobě rozšiřuje. Má tento trend přirozené limity? Nebo se jedná o trvalý a nekončící proces? Jak se bude euroatlantická civilizace, která je s tímto konceptem spjata, vyrovnávat se stále častějšími střety různých práv a svobod vyvolávanými vývojem objektivní reality? Existuje v systému základních práv a svobod...

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, je nejvýznamnější částí komplexní změny soukromého práva v České republice.

Úprava, kterou tato a související právní normy přinášejí, zasahuje široké spektrum dalších právních předpisů a takřka každého uživatele práva. Jak si norma stojí v jejím praktickém nasazení? Jaká je využitelnost jejích...