Archiv konferencí

Proč je forma řešení majetkových sporů rozhodčím řízení stále efektivní alternativou k obecnému soudnictví?
Respektují obecné soudy rozhodčí řízení jako alternativní formu rozhodování či vnímají rozhodčí řízení jako svoji konkurenci?
Jaké jsou aktuální vývojové trendy v řízení před stálými rozhodčími soud?
Může být stálý rozhodčí soud při...

Připravovaná obsáhlá novela zákoníku práce míří především na prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů a současné posílení ochrany zaměstnanců jako typické slabší strany v těchto vztazích.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru definuje spotřebitelský úvěr, mimo jiné, také jako: „……odloženou platbu, …………….poskytovanou nebo zprostředkovanou spotřebiteli“, a to bez rozdílu, zda se jedná o odloženou platbu dohodnutou s „klasickým“ poskytovatelem úvěru, nebo např. s poskytovatelem energií či služeb, kde na druhé straně dohody vystupuje po 1. 12. 2016 spotřebitel?

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, je nejvýznamnější částí komplexní změny soukromého práva v České republice.

Úprava, kterou tato a související právní normy přinášejí, zasahuje široké spektrum dalších právních předpisů a takřka každého uživatele práva. Jak si norma stojí v jejím praktickém nasazení? Jaká je využitelnost jejích...

Již dnes je jisté, že ani rok 2017 se neobejde beze změn v oblasti pracovního práva a agenturního zaměstnávání, a to v řadě případů změn zcela zásadních. V rámci novely zákoníku práce se má jednat zejména o změny v právní úpravě změn pracovního poměru, dovolené, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr či doručování. Nově má dojít například k...

Jste si jistí tím, že Vaše společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem? Jste připraveni na změny, které nastanou za méně než rok a půl? Jste si vědomi rizika mnohamilionových pokut za porušení zákonných povinností, které již brzy začnou platit?

Pokud jste na jakoukoliv z těchto otázek odpověděli záporně, tak neváhejte a přihlaste se na tuto...

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, je nejvýznamnější částí komplexní změny soukromého práva v České republice.

Úprava, kterou tato a související právní normy přinášejí, zasahuje široké spektrum dalších právních předpisů a takřka každého uživatele práva. Jak si norma stojí v jejím praktickém nasazení? Jaká je využitelnost jejích...

V každodenním životě jednotlivců i institucí hraje právo duševního vlastnictví stále větší roli a proto přicházíme s cyklem prakticky zaměřených konferencí Legal Forum – Změny a novinky v právu duševního vlastnictví. Konference přinese jak přehled aktuálních legislativních změn ať již české či evropské legislativy, informace o aktuální judikatuře...

Jaké změny přináší novela zákona č. 183/2016 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob, kterou sice dochází k zásadnímu rozšíření množiny trestných činů, které lze přičítat právnické osobě, ale zároveň umožňuje efektivní vyvinění právnické osoby?

Přinášíme Vám další z velmi žádaných a oblíbených konferencí na téma veřejných zakázek. Akci jsme tentokráte připravili s odborníky z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, spoluautory nového zákona o zadávání veřejných zakázek z MMR ČR , zástupci ÚOHS a dalšími specialisty na problematiku zadávání veřejných zakázek. Zaměříme se hlavně na nové instituty...