Archiv konferencí

Konference je zaměřena na konkrétní instituty zákona o veřejných zakázkách přinášející aplikační problémy v praxi.

Soukromé právo Brno

Soukromé právo Brno

20. června 2017

Po dvou desetiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl účinnosti před více než třemi lety k 1. ledna 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy.

Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů alias GDPR se nyní skloňuje ve všech pádech, jak se ale na blížící změny připravují sami zpracovatelé osobních údajů?

Předmětem výkladu bude seznámení s často podceňovanými riziky, kterým jako ve svých funkcích členové statutárních orgánů čelí podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Účastníci se dozví, jaké povinnosti ukládají právní předpisy členům statutárních orgánů, v jakém rozsahu a jakým způsobem za jejich plnění jejich členové...

Po dvou desetiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl účinnosti před více než třemi lety k 1. ledna 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy.

Připravili jsme pro Vás celodenní odbornou konferenci zaměřenou zejména na komunikaci s problémovými pacienty v zubní ordinaci s přihlédnutím všech aspektů možné právní odpovědnosti zdravotnického zařízení.

Víte jaké jsou nejčastější problémy vznikající při aplikaci nové právní úpravy veřejných zakázek? S čím se zadavatelé a dodavatelé nejčastěji potýkají? Na co si dát po prvních pár měsících zkušeností při vypisování či účasti ve veřejných zakázkách nejvíce pozor? Nejen na to se zaměří naše aktuální konference k veřejným zakázkám.

Již řadu let se mluví o přípravě nového zákona o odpadech, poslední dobou také v návaznosti na povinnosti vyplývající České republice z evropského práva. Proti aktuálnímu návrhu nového zákona o odpadech vznesla námitky řada subjektů; řada námitek souvisela s navrhovaným zvýšením poplatků za ukládání odpadu na skládku. Bez ohledu na osud aktuálního návrhu...

Zákon o spotřebitelském úvěru nabyl účinnosti v závěru roku 2016. Pomalu se blíží konec jednoho z přechodných období v něm vymezených. Dotčené subjekty podávají žádosti o akreditace, lincence a další se vzdělávají za účelem získání potřebné zkoušky odbornosti.

Proč je forma řešení majetkových sporů rozhodčím řízení stále efektivní alternativou k obecnému soudnictví?
Respektují obecné soudy rozhodčí řízení jako alternativní formu rozhodování či vnímají rozhodčí řízení jako svoji konkurenci?
Jaké jsou aktuální vývojové trendy v řízení před stálými rozhodčími soud?
Může být stálý rozhodčí soud při...