Archiv konferencí

V sedmém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na otázky, jak si norma po třech letech od účinnosti stojí v praktickém životě, jak si nové soukromé právo jeho adresáti osvojili, jaká je využitelnost nových institutů a jaké poznatky mají nejen akademici, ale i advokáti a soudci.

Dne 8. listopadu bude epravo.cz ve spolupráci s advokátní kanceláří Bříza & Trubač pořádat konferenci týkající se trestního práva daňového. Snad žádná jiná oblast trestního práva není tak interdisciplinární, jako právě trestní právo daňové. Zajímá jednak podnikatele, resp. členy statutárních orgánů obchodních společností při jejich každodenním...

Před více než čtyřmi lety vstoupil do života nový občanský zákoník, doprovázený zákonem o obchodních korporacích a dalšími navazujícími předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok logicky svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nevyhnutelným...

Konference Nové přestupkové právo – rok poté navazuje na předchozí první ročník konference, jež se uskutečnila v říjnu 2017. I v letošním roce se budou problematice správního trestání věnovat autoři komentáře k přestupkovému zákonu č. 250/2016 Sb. u Wolters Kluwer ČR, a.s., jenž vyšel v červnu tohoto roku. V rámci jednotlivých příspěvků bude věnována...

Konference je zaměřena na konkrétní instituty zákona o veřejných zakázkách přinášející aplikační problémy v praxi.

Soukromé právo Brno

Soukromé právo Brno

20. června 2017

Po dvou desetiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl účinnosti před více než třemi lety k 1. ledna 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy.

Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů alias GDPR se nyní skloňuje ve všech pádech, jak se ale na blížící změny připravují sami zpracovatelé osobních údajů?

Předmětem výkladu bude seznámení s často podceňovanými riziky, kterým jako ve svých funkcích členové statutárních orgánů čelí podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Účastníci se dozví, jaké povinnosti ukládají právní předpisy členům statutárních orgánů, v jakém rozsahu a jakým způsobem za jejich plnění jejich členové...

Po dvou desetiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl účinnosti před více než třemi lety k 1. ledna 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy.

Připravili jsme pro Vás celodenní odbornou konferenci zaměřenou zejména na komunikaci s problémovými pacienty v zubní ordinaci s přihlédnutím všech aspektů možné právní odpovědnosti zdravotnického zařízení.