Video archiv

Rozhovor s Barborou Dubanskou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M. z advokátní kanceláře Taylor Wessing. Bavili jsme se o rozdílnostech medicínského a farmaceutického práva, o její cestě k tomuto odvětví a co působení v této oblasti obnáší. Padly i otázky na klinické studie léků a například na to, jakých fází testování nového léčiva se paní…

Rozhovor s Petrem Pečeným

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Pečený, advokát, producent a muzikant ( alias doctor P.P.). V odlehčeném svátečním rozhovoru jsme se ptali, zda se cítí být víc muzikantem nebo advokátem, jak se dostal k autorskému právu nebo co by jako muzikant změnil na právu duševního vlastnictví. Také o jeho zálibě v šampaňském a o obchodování s ním.

Rozhovor s Václavem Svobodou

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Václav Svoboda, advokát a partner advokátní kanceláře Martinka Partners. Řeč byla o jeho cestě k sinologii a o práci pro čínské klienty, co je rozhodující k získání čínského klienta a jaké služby v Číně požadují a také zda poskytuje služby i v opačném režimu, tedy pro české podnikatele, kteří chtějí vstoupit na…

Rozhovor s Pavlem Rychetským

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky. Ptali jsme se, co pro něho znamená svoboda, také na jeho názor na stav dnešní společnosti a vliv sociálních sítí, o vývoji a stavu české justice během uplynulých třiceti let a o nutnosti a povinnosti naší justice čelit politickým tlakům pro udržení…

Rozhovor s Vladimírem Jirouskem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Vladimír Jirousek, advokát a předseda České advokátní komory. Mluvili jsme o tom, co se změnilo ve fungování Komory oproti jeho prvnímu funkčímu období v roce 2003, ptali jsme se také co nejzásadnějšího se povedlo a nepovedlo prosadit za poslední dva roky, bavili jsme se také o aktuálním problému vinklářství, dále…

Rozhovor s Petrem Břízou

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Bříza, advokát a spoluřídící partner AK Bříza & Trubač. Mluvili jsme o jeho obecném názoru na rozhodčí řízení v Čechách, o příčinách nedůvěry podnikatelů k tomuto mimosoudnímu způsobu řešení sporů, o tom jaké jsou cesty k tomu, aby podnikatelé více využívali rozhodčích řízení a padla i otázka, zda existují…

Rozhovor s Karin Pomaizlovou

Hostem studia epravo.cz byla Mgr. Karin Pomaizlová, advokátka mezinárodní advokátní kanceláře Taylor Wessing. Řeč byla o jejím ocenění "Managing Intellectual Property IP Stars", také o právu duševního vlastnictví a nejnovějších trendech tohoto právního odvětví, dále o možných úskalích v rámci nadcházejícího brexitu ve vztahu k právu na duševní…

Rozhovor s Danielou Kovářovou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Daniela Kovářová, advokátka, spisovatelka a bývala ministryně spravedlnosti. Hovořili jsme o její nejnovější knize a o psaní knih vůbec, také o tom, zda jí víc baví být advokátkou nebo spisovatelkou, také o Unii rodinných právníků jejíž zakladatelkou a prezidentkou paní doktorka je, dále o stavu rodinného práva a…

Rozhovor s Josefem Baxou

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Hovořili jsme o jeho nové roli potom, co opustil funkci předsedy NSS, jaká byla jeho cesta ke správnímu právu, jaké má správní soudnictví aktuální problémy, dále o jeho názoru na současný stav české justice, padl také dotaz na okolnosti kauzy zásahu hradního aparátu…

Rozhovor s Radimem Neubauerem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Hovořili jsme například o tom, jakými tématy žije Notářská komora v letošním roce, dále o sníženém zájmu o vstup do notářské profese a o důvodu, proč se tak děje, také o tom, jaké další služby můžou notáři nabídnout. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte…

Rozhovor s Karlem Muzikářem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), advokát a řídící partner AK Skils. Hovořili jsme o jeho cestě k advokacii, o tom, jací byli klienti a styl advokacie v raných devadesátých letech a jaký je dnes, jaké vidí trendy v advokacii u nás i v zahraničí, a také o plánech advokátní kanceláře Skils do budoucna. Odpovědi na tyto a…

Rozhovor s Vladimírem Plášilem

Hostem studia epravo.cz byl tentokrát JUDr. Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR. Zhodnotili jsme novelu exukučního řádu a to, zda řeší problematiku místní příslušnosti, dále jsme hovořili o účinnosti nového tarifu, o výhledu vývoje exukutorské profese a také o možném rozšíření aktivit exekutorů. Odpovědi na tyto a další otázky a se…

Rozhovor s Milanem Šebestou

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Milan Šebesta, advokát a partner AK MT Legal. Hovořili jsme o tom, co je největší náplní činnosti kanceláře, také o specializaci na hornické právo, o působnosti kanceláře napříč Českou republikou, o změnách v právní úpravě v oblasti veřejných zakázek, nebo o rozdílech v přístupu k advokacii a klientele v Praze a v…

Rozhovor s Alešem Linhartem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Aleš Linhart, advokát a partner AK Taylor Wessing Česká republika. Hovořili jsme o aktuálních trendech v oblasti arbitráží a soudních sporů, o četnosti sporů a ochraně investic, jaká je úspěšnost české strany v arbitrážních sporech, jak v funguje vymáhání zahraničních rozhodnutí nebo exekucí, ale také o tom, co…

Rozhovor s Markétou Deimelovou

Hostem studia epravo.cz byla Mgr. Markéta Deimelová, advokátka a partnerka AK Taylor Wessing Česká republika. Hovořili jsme o aktuálních trendech v oblasti compliance programů a proč je compliance důležité pro podnikatele, o situaci v zavádění u středních podniků, o rozdílech v právní úpravě u nás a v zahraničí, také o novém pojmu whistleblowing a…

Rozhovor s Jankem Ledeckým

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Janek Ledecký, zpěvák, hudebník, skladatel, autor. . Hovořili jsme o tom, co ho přivedlo na myšlenku studovat práva, jaké to na studiích bylo, o tom, zda ve svém oboru toto vzdělání využije a také zda si myslí, že autorský zákon dostatečně chrání naše autory. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte…

Rozhovor s Petrou Novákovou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Petra Nováková, advokátka a zakládající partnerka advokátní kanceláře Nováková & Partners. Hovořili jsme o aktuální daňové legislativě, o aktuálních praktických poznatcích ohledně zajišťovacích příkazů, o názoru na kvalitu rozhodování Finanční správy a o zneužívání trestních příkazů a třeba i budoucnosti daňové…

Rozhovor s Pavlem Jelínkem

Dnes byl hostem studia epravo.cz JUDr. Pavel Jelínek, advokát a zakládající partner advokátní kanceláře Jelínek & Partneři. Hovořili jsme o tom jak se advokacie změnila za posledních dvacet let, dále o tom, jaký je rozdíl mezi krajovou a pražskou klientelou, o budoucnosti advokacie jako takové a o plánech kanceláře do budoucna. Odpovědi na tyto a…

Rozhovor s Martinem Foukalem

Dnes byl hostem studia epravo.cz JUDr. Martin Foukal, předseda pražského sdružení Jednoty českých právníků a bývalý prezident Notářské komory ČR. Hovořili jsme o tom, zda ho "notařina" stále baví, o smyslu a poslání notářství, o tom co se v něm za dvacet let změnilo a jaké služby může nabídnout do budoucna. Odpovědi na tyto a další otázky a se…

Rozhovor s Janem Pavelkou

Dnes byl hostem studia epravo.cz Mgr. Jan Pavelka, zakládající partner advokátní kanceláře Pavelka. Hovořili jsme o specializaci a druzích práva, kterými se advokátní kancelář zabývá, také o tom, co to je advokátní kancelář typu boutique, dále o mezigeneračním převodu majetku a o svěřenských fondech, o strategickém poradenství a dalším. Odpovědi…