Video archiv

Rozhovor s Markétou Deimelovou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Markéta Deimelová, advokátka a partnerka AK Taylor Wessing Česká republika. Hovořili jsme o aktuálních trendech v oblasti compliance programů a proč je compliance důležité pro podnikatele, o situaci v zavádění u středních podniků, o rozdílech v právní úpravě u nás a v zahraničí, také o novém pojmu whistleblowing…

Rozhovor s Jankem Ledeckým

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Janek Ledecký, zpěvák, hudebník, skladatel, autor. . Hovořili jsme o tom, co ho přivedlo na myšlenku studovat práva, jaké to na studiích bylo, o tom, zda ve svém oboru toto vzdělání využije a také zda si myslí, že autorský zákon dostatečně chrání naše autory. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte…

Rozhovor s Pavlem Jelínkem

Dnes byl hostem studia epravo.cz JUDr. Pavel Jelínek, advokát a zakládající partner advokátní kanceláře Jelínek & Partneři. Hovořili jsme o tom jak se advokacie změnila za posledních dvacet let, dále o tom, jaký je rozdíl mezi krajovou a pražskou klientelou, o budoucnosti advokacie jako takové a o plánech kanceláře do budoucna. Odpovědi na tyto a…

Rozhovor s Martinem Foukalem

Dnes byl hostem studia epravo.cz JUDr. Martin Foukal, předseda pražského sdružení Jednoty českých právníků a bývalý prezident Notářské komory ČR. Hovořili jsme o tom, zda ho "notařina" stále baví, o smyslu a poslání notářství, o tom co se v něm za dvacet let změnilo a jaké služby může nabídnout do budoucna. Odpovědi na tyto a další otázky a se…

Rozhovor s Janem Pavelkou

Dnes byl hostem studia epravo.cz Mgr. Jan Pavelka, zakládající partner advokátní kanceláře Pavelka. Hovořili jsme o specializaci a druzích práva, kterými se advokátní kancelář zabývá, také o tom, co to je advokátní kancelář typu boutique, dále o mezigeneračním převodu majetku a o svěřenských fondech, o strategickém poradenství a dalším. Odpovědi…

Rozhovor s Petrem Hůrkou

Hostem studia epravo.cz byl doc. JUDr. Petr Hůrka Ph.D., člen legislativní rady vlády, náměstek na Ministerstvu práce a sociálních věcí a člen katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PFUK. Mluvili jsme například o budoucnosti pracovního práva, o aktuálních evropských trendech úpravy pracovního práva, hypotetickou otázku o tom, zda…

Rozhovor s Janem Vychem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Ing. Jan Vych, řídící partner advokátní kanceláře Vych & Partners. Mluvili jsme například o historii advokátní kanceláře, o porovnání obtížnosti vyhledávání nových klientů v minulosti a dnes, o akvizičních nástrojích nebo o poskytování online právních služeb. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte…

Rozhovor s Danielou Šustrovou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Daniela Šustrová, ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. Povídali jsme si o katastrální evidenci a její historii, o digitalizaci katastru nemovitostí, o tradici podrobného zpracování pozemkových knih nebo o aplikacích pro uživatele. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte…

Rozhovor s Robertem Nešpůrkem

Hostem studia epravo.cz byl partner advokátní kanceláře Havel & Partners, Mgr. Robert Nešpůrek. Povídali jsme si o způsobu fungování této kanceláše na českém advokátním trhu, o způsobech motivace řadových advokátů nebo o portfoliu jejích služeb. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte rozhovoru.
Sledujte epravo.cz

Rozhovor s Janem Kuklíkem

Hostem studia epravo.cz byl děkan pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy a významný právní historik profesor Jan Kuklík. Povídali jsme si o sociálních sítích, o způsobech fakultní komunikace s učiteli a se studenty, o zpětné vazbě od studentů, také o generační výměně a o zavedení povinné praxe, jako součásti studia. Odpovědi na tyto a další…

Rozhovor s Janem Latou

Hostem studia epravo.cz byl státní zástupce z nejvyššího státního zastupitelství a prezident Unie státních zástupců Jan Lata. Povídali jsme si kriminalizaci komunálních politiků, o přesunu kriminálního chování do kyber prostoru, o prostředcích orgánů činných v trestním řízení a jak můžou tyto trestné činy šetřit. Odpovědi na tyto a další otázky a…

Rozhovor s Liborem Vávrou

Tentokrát byl hostem studia epravo.cz předseda Městského soudu v Praze a čestný prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Povídali jsme si o tom, zda jsou české soudy pomalé, o průtazích v některých soudních řízeních, co v současné době českým soudům nejvíce chybí, o roli současných médií v jednacích síních nebo o mediálním tlaku na soudce a státní…

Rozhovor s Alenou Vlachovou

Alena Vlachová, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono, byla hostem studia epravo.cz. Povídali jsme si o projektu "Děti bez dluhů". Projekt si klade za cíl, zbavit dluhů děti z dětských domovů nebo v pěstounské péči, za které sami nemohou a které nemají to štěstí, že by měly rodiče, kteří by se o ně řádně starali. Odpovědi na…

Rozhovor s Radkem Musílkem

Radek Musílek. Advokát advokátní kanceláře Deloitte Legal a člen týmu Banking and finance byl hostem studia epravo.cz. Bavili jsme se o Blockchain. Co to vlastně je? Týká se pouze kryptoměn? Jaké jsou konkrétní příklady jeho využití a v jakém stavu je právní úprava v ČR? Je české právo schopno absorbovat tuto problematiku? Odpovědi na tyto a další…

Rozhovor s Tomášem Sokolem

Pozvání do studia tentokrát přijal Tomáš Sokol. Jeden z neznámnějších a také nejaktivnějších advokátů, místopředseda ČAK a prezident Unie obhájců. Bavit se budeme o online aplikacích na poskytování právních služeb, o úspěších Unie obhájců, o jeho politické minulosti a řeč bude také o úloze ministra spravedlnosti.
Sledujte…

Rozhovor s Martinem Kopou

Proč laická veřejnost nerozumí řeči právníků a jak tyto dva světy, tedy právníků a právních laiků sblížit? Tím se dlouhodobě zabývá Martin Kopa. V rozhovoru pro EPRAVO.CZ prozradí několik tipů, jak by měli soudci či advokáti psát, aby byly jejich texty srozumitelné a čtenářsky přívětivé a mnoho dalšího.
Sledujte…

Rozhovor s Tomášem Babáčkem

Magistr Tomáš Babáček, advokát advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal a předseda nominační rady ankety zákon roku je hostem studia epravo.cz.
Mluvili jsme spolu projektu Zákon roku, jeho cílech, jejich naplňování, změny záměru oproti původnímu projektu, také o letošních nominacích a mnoho dalšího.
Dámy a pánové, sledujte…

Rozhovor s Pavlem Staňkem

Pavel Staněk, advokát, prezident České asiciace věřitelů a bývalý první náměstek mimistra spravedlnosti ČR je hostem studia epravo.cz.
V aktuálním rozhovoru jsme s ním hovořili o legislativním stavu novely insolvenčního zákona, modelu nulového oddlužení z pohledu ČAV i o jeho advokátní praxi.
Dámy a pánové, sledujte…

Rozhovor s Jindřichem Vítkem

Jindřich Vítek, advokát, rozhodce, vysokoškolský pedagog a legislativec je hostem studia epravo.cz. V aktuálním rozhovoru jsme s ním hovořili o množství profesí, o jeho vysokoškolské vzdělávací činnosti, o veřejných zakázkách a o publikační činnosti.
Dámy a pánové, sledujte epravo.cz.

Rozhovor s Martinem Maisnerem

Martin Maisner, advokát, rozhodce a člen představenstva ČAK byl hostem studia epravo.cz. V aktuálním rozhovoru jsme s ním hovořili o jeho prvním půlroce ve funkci člena představenstva, o GDPR u advokátních kanceláří a o koncipientech a mladých právnících.
Dámy a pánové, sledujte epravo.cz.