Video archiv

Rozhovor s Martinem Kopou

Proč laická veřejnost nerozumí řeči právníků a jak tyto dva světy, tedy právníků a právních laiků sblížit? Tím se dlouhodobě zabývá Martin Kopa. V rozhovoru pro EPRAVO.CZ prozradí několik tipů, jak by měli soudci či advokáti psát, aby byly jejich texty srozumitelné a čtenářsky přívětivé a mnoho dalšího.
Sledujte…

Rozhovor s Tomášem Babáčkem

Magistr Tomáš Babáček, advokát advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal a předseda nominační rady ankety zákon roku je hostem studia epravo.cz.
Mluvili jsme spolu projektu Zákon roku, jeho cílech, jejich naplňování, změny záměru oproti původnímu projektu, také o letošních nominacích a mnoho dalšího.
Dámy a pánové, sledujte…

Rozhovor s Pavlem Staňkem

Pavel Staněk, advokát, prezident České asiciace věřitelů a bývalý první náměstek mimistra spravedlnosti ČR je hostem studia epravo.cz.
V aktuálním rozhovoru jsme s ním hovořili o legislativním stavu novely insolvenčního zákona, modelu nulového oddlužení z pohledu ČAV i o jeho advokátní praxi.
Dámy a pánové, sledujte…

Rozhovor s Jindřichem Vítkem

Jindřich Vítek, advokát, rozhodce, vysokoškolský pedagog a legislativec je hostem studia epravo.cz. V aktuálním rozhovoru jsme s ním hovořili o množství profesí, o jeho vysokoškolské vzdělávací činnosti, o veřejných zakázkách a o publikační činnosti.
Dámy a pánové, sledujte epravo.cz.

Rozhovor s Martinem Maisnerem

Martin Maisner, advokát, rozhodce a člen představenstva ČAK byl hostem studia epravo.cz. V aktuálním rozhovoru jsme s ním hovořili o jeho prvním půlroce ve funkci člena představenstva, o GDPR u advokátních kanceláří a o koncipientech a mladých právnících.
Dámy a pánové, sledujte epravo.cz.

Rozhovor s Petrem Téglem

S předním českým civilistou docentem Petrem Téglem, jsme si povídali o novele občanského zákoníku, která od ledna znovu zavede předkupní právo k nemovitostem ve spoluvlastnictví. Ale také třeba o nekončící práci na komentáři k novému občanskému zákoníku. O stavu a kvalitě českých právnických fakult nebo třeba o jeho dalších plánech. Podívejte se…

Rozhovor s Ondřejem Šťastným

S mluvčím Unie státních zástupců Ondřejem Šťastným jsme si povídali především o obrázku, jaký mají žalobci v očích veřejnosti. O rozdílu mezi politickou a trestní odpovědností, o čerstvém kritickém vyjádření Unie obhájců, že státní zástupci při posuzování trestní odpovědnosti používají dvojí metr. Ale třeba i o tom, jaké přezdívky si mezi sebou…

Rozhovor s Danou Libochowitzovou

Dana Libochowitzová je advokátka advokátní kanceláře Jelínek a partneři.
Naším tématem rozhovoru byla evropská směrnice o ochraně osobních údajů, známá též pod zkratkou GDPR, která začne platit od 25. května 2018. Jak si stojí zpracovatelé s přípravou na tuto legislativu, s jakými problémy se setkává při své praxi s implementací GDPR a mimo jiné…

Rozhovor s Františkem Divíškem

František Divíšek je advokát Hradecké advokátní kanceláře PPS advokáti.
Tématem rozhovoru s ním byly zajišťovací příkazy Finanční správy, které hýbou v posledních týdnech českými médii. Dozvíte se, jaké jsou zákonné důvody pro vydání zajišťovacích příkazů, jak nahlížejí soudy na jejich naplňování, s jakými případy se v praxi setkal a kde vidí…

Rozhovor s Marií Janšovou

Marie Janšová je partnerkou advokátní kanceláře Legalité.
S odbornicí na pracovní právo jsme si povídali o novinkách na poli judikatury a legislativy. Konkrétně jak je to s monitorováním soukromé korespondence zaměstnanců nebo s uvolněním zákazu alkoholu na pracovišti. Ale také o nově zavedené otcovské dovolené anebo manažerské novele zákoníku…

Rozvovor s Robertem Pelikánem

Proč budou soudci nosit náramek na monitoring domácího vězení? Jak a proč si ještě více posvítit na exekutory? Zda je třeba udělat radikální změnu nového občanského zákoníku nebo zda zrušit notářům Numerus clausus. O tom všem jsme si povídali v bilančním rozhovoru s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem

Rozhovor s Lukášem Trojanem

Lukáš Trojan, advokát, viceprezident Unie obhájců České republiky, místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky byl hostem studia epravo cz. Otevřeně hovoří o tom, jaké jsou aktuální trendy v trestním právu, jak probíhá odborná diskuse mezi obhájci a státními zástupci na téma ochrany advokátního tajemství a…

Rozhovor s Kamilem Blažkem

Kamil Blažek je advokát, partner mezinárodní advokátní kanceláře Kinstellar a byl hostem studia epravo.cz. V rozhovoru otevřeně hovoří o plánované expanzi této dynamické advokátní kanceláře na další nové trhy, o akvizici nových klíčových právníků kteří pomohou naplnění jejich strategické vize a i o dalších plánech, které mají Kinstellar na trhu.

Rozhovor s Jaroslavem Svejkovským

Jaroslav Svejkovský je významný český civilista; člen rekodifikační komise i Legislativní rady vlády. V minulosti působil také v tzv. KANCLu, tedy Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR. V roce 2013 získal v kategorii občanské právo titul Právník roku. Povídali jsme si proto především o tom, jak 3,5 roku od…

Rozhovor s Františkem Korbelem

Škála témat, o kterých by se dalo mluvit s Františkem Korbelem je opravdu široká. Byl legislativním náměstkem několika ministrů na Ministerstvu spravedlnosti ČR, kde řídil projekt rekodifikace soukromého práva, stejnou funkci zastával i na ministerstvu životního prostředí. Legislativní prostředí zná dobře také z Legislativní vlády, kde dodnes…

Rozhovor s Danielou Kovářovou

Daniela Kovářová – jedna z nejznámějších českých právniček byla hostem studia epravo.cz. Má za sebou bohatou karieru advokátky, ministryně spravedlnosti, ředitelky Justiční akademie, moderátorky odborných konferencí a seminářů, ale i autorky několika úspěšných románů a povídkových knih. Jejím profesním životem, ale i spisovatelskou činností…

Rozhovor s Filipem Melzerem

Docent Filip Melzer se podílel na rekodifikaci soukromého práva, patří mezi nehlasitější obhájce nového občanského zákoníku a spolu s Petrem Téglem je hlavním autorem vznikajícího, pravděpodobně nejrozsáhlejšího, komentáře k tomuto kodexu. Jak vzniká komentář o mnoha tisících stranách a jak Filip Melzer hodnotí dlouho očekávanou první novelu…

Rozhovor s Martinem Maisnerem

Martin Maisner – jeden z nejznámějších českých odborníků na právo informačních technologií, advokát, rozhodce, vysokoškolský pedagog a autor řady odborných publikací byl hostem studia epravo.cz. Přiblížil v nám v něm svoje názory na řadu témat, která hýbou nejen oborem práva informačních technologií.

Rozhovor s Janou Skopovou

Jana Skopová je manažerskou charitativních projektů manželů Tykačových a v poslední době je známa především díky projektu Obědy pro děti a obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN. Pomáhá najít most mezi komplikovanou minulostí a přítomností. Charitativní činnost a pomoc osobám v nouzi je jejím životním posláním a je hrdá na to, že díky široké…

Rozhovor s Monikou Novotnou

Monika Novotná v aktuálním videorozhovoru hovoří o své kariéře a cestě od samostatné advokátky do křesla mezinárodní partnerky kanceláře Rödl & Partner, o tom jak vnímá ocenění Právník roku, o vyhraných i někdy prohraných kauzách, od své akademické činnosti ale i o pro bono aktivitách.