Knižní novinky

Kritika právní odpovědnosti (E-kniha)

Kritika právní odpovědnosti (E-kniha)

Václav Janeček

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost...

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) (E-kniha)

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) (E-kniha)

Bohumil Poláček

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční...

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Alena Vančurová

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného....

Základy účetnictví (E-kniha)

Základy účetnictví (E-kniha)

Dana Dvořáková

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní...

Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie. Svazek třetí - Online marketing

Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie. Svazek třetí - Online marketing

Jan Hán, Štěpán Chalupa,, Jaromír Pažout

Kniha představuje aktuální a klíčové oblasti využití moderních informačních technologií v marketingu hotelů, přičemž může být v mnoha ohledech inspirativní také pro jiné typy podniků.
Autoři se v ní zaměřují...

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání (E-kniha)

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání (E-kniha)

Alena Vančurová

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného....

Nové trendy ve financích a ekonomice

Nové trendy ve financích a ekonomice

David Mareš

Publikace se zaměřuje na nové trendy ve financích a ekonomice, které se empiricky ověřují. Jedná se především o dopady vývoje struktury ekonomiky, hybatelů trhů a informací na výkonnost podniku. V knize je rovněž zkoumána...

Náhradní péče o dítě (E-kniha)

Náhradní péče o dítě (E-kniha)

Lucie Trnková

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá pojmem náhradní péče o dítě. Jde o pojem, který v sobě zahrnuje několik samostatných právních institutů, které společně tvoří systém sloužící k ochraně...

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí (E-kniha)

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí (E-kniha)

Milan Hrdý

Kniha Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí je výsledkem dlouholeté výzkumné práce a zkušeností z oceňovací praxe vedoucího autorského kolektivu a jeho spolupracovníků. Najdete v ní podrobně zpracované...

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí (E-kniha)

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí (E-kniha)

Milan Hrdý, Barbora Hamlová

Kniha Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí je výsledkem dlouholeté výzkumné práce a zkušeností z oceňovací praxe vedoucího autorského kolektivu a jeho spolupracovníků. Najdete v ní podrobně zpracované...

Daňová politika v Evropské unii (E-kniha)

Daňová politika v Evropské unii (E-kniha)

Danuše Nerudová

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů...

Zákon o rozhodčím řízení (č. 216/1994 Sb.), 2. vyd. - komentář (E-kniha)

Zákon o rozhodčím řízení (č. 216/1994 Sb.), 2. vyd. - komentář (E-kniha)

Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek

Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stávající zákon o rozhodčím...

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí (E-kniha)

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí (E-kniha)

Milan Hrdý, Barbora Hamplová

Kniha Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí je výsledkem dlouholeté výzkumné práce a zkušeností z oceňovací praxe vedoucího autorského kolektivu a jeho spolupracovníků. Najdete v ní podrobně zpracované...

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Danuše Nerudová

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů...

Zákon o rozhodčím řízení (č. 216/1994 Sb.), 2. vyd. - komentář

Zákon o rozhodčím řízení (č. 216/1994 Sb.), 2. vyd. - komentář

Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek

Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stávající zákon o rozhodčím...

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí

Milan Hrdý, Barbora Hamplová

Kniha Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí je výsledkem dlouholeté výzkumné práce a zkušeností z oceňovací praxe vedoucího autorského kolektivu a jeho spolupracovníků. Najdete v ní podrobně zpracované...

Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář

Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář

Pavel Koukal, Radim Charvát, Simona Hejdová, Miroslav Černý

V komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch...

Musíš znát... Rodinné právo. Manželství

Musíš znát... Rodinné právo. Manželství

Petra Polišenská, Radka Feberová, Zdeněk Stuchlík

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled o právní úpravě manželství, registrovaného partnerství, jiných forem soužití a zabývá se také manželstvím z pohledu kanonického práva. Na každou část knihy...

Musíš znát... Rodinné právo. Manželství (E-kniha)

Musíš znát... Rodinné právo. Manželství (E-kniha)

Petra Polišenská, Radka Feberová, Zdeněk Stuchlík

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled o právní úpravě manželství, registrovaného partnerství, jiných forem soužití a zabývá se také manželstvím z pohledu kanonického práva. Na každou část knihy...

Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář (E-kniha)

Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář (E-kniha)

Pavel Koukal, Radim Charvát, Simona Hejdová, Miroslav Černý

V komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch...