Knižní novinky

Úvod do studia občanského práva (E-kniha)

Úvod do studia občanského práva (E-kniha)

Vladimír Plecitý, Josef Salač, Jan Bajura

Kniha představuje přehlednou základní studijní pomůcku ke studiu občanského práva a zaměřuje se na jeho základní instituty. Může být využita i ve výuce dalších předmětů zabývajících se rodinným právem či základy...

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - komentář, 2. vydání (E-kniha)

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - komentář, 2. vydání (E-kniha)

Libor Dvořák

2. vydání komentáře reaguje na zásadní novely zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. a zákonem č. 326/2017 Sb. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018.
Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších...

Úvod do studia občanského práva

Úvod do studia občanského práva

Vladimír Plecitý, Josef Salač, Jan Bajura

Kniha představuje přehlednou základní studijní pomůcku ke studiu občanského práva a zaměřuje se na jeho základní instituty. Může být využita i ve výuce dalších předmětů zabývajících se rodinným právem či základy...

Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích

Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích

Eva Adlerová, Matěj Machů, Adéla Pecková

Monografie je výsledkem výzkumu systémů právní ochrany průmyslového vlastnictví ve vybraných asijských zemích v rámci grantového projektu Metropolitní univerzity Praha na téma Ochrana technických řešení a práv na označení...

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - komentář, 2. vydání

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - komentář, 2. vydání

Libor Dvořák

2. vydání komentáře reaguje na zásadní novely zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. a zákonem č. 326/2017 Sb. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018.
Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších...

Úvod do studia občanského práva (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Úvod do studia občanského práva (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Vladimír Plecitý, Josef Salač, Jan Bajura

Kniha představuje přehlednou základní studijní pomůcku ke studiu občanského práva a zaměřuje se na jeho základní instituty. Může být využita i ve výuce dalších předmětů zabývajících se rodinným právem či základy...

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - komentář, 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - komentář, 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Libor Dvořák

2. vydání komentáře reaguje na zásadní novely zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. a zákonem č. 326/2017 Sb. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018.
Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších...

Soukromé právo 21. století

Soukromé právo 21. století

Jan Dvořák

Monografie vznikla jako výsledek řešitelského úsilí předních odborníků na soukromé právo v rámci Programu rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově „Soukromé právo XXI. století“ (PRVOUK 05).
Cílem řešitelského...

Shrnutí předpisů o advokacii

Shrnutí předpisů o advokacii

Martin Pelikán

Sepsání nové publikace z ediční řady Právo prakticky nesoucí název Shrnutí předpisů o advokacii bylo motivováno vlastní zkušeností autora z doby přípravy na advokátní zkoušky, kdy zde chyběl jakýkoli ucelený praktický...

Soukromé právo 21. století (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Soukromé právo 21. století (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Jan Dvořák

Monografie vznikla jako výsledek řešitelského úsilí předních odborníků na soukromé právo v rámci Programu rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově „Soukromé právo XXI. století“ (PRVOUK 05).
Cílem řešitelského...

Shrnutí předpisů o advokacii (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Shrnutí předpisů o advokacii (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Martin Pelikán

Sepsání nové publikace z ediční řady Právo prakticky nesoucí název Shrnutí předpisů o advokacii bylo motivováno vlastní zkušeností autora z doby přípravy na advokátní zkoušky, kdy zde chyběl jakýkoli ucelený praktický...

Soukromé právo 21. století (E-kniha)

Soukromé právo 21. století (E-kniha)

Jan Dvořák

Monografie vznikla jako výsledek řešitelského úsilí předních odborníků na soukromé právo v rámci Programu rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově „Soukromé právo XXI. století“ (PRVOUK 05).
Cílem řešitelského...

Shrnutí předpisů o advokacii (E-kniha)

Shrnutí předpisů o advokacii (E-kniha)

Martin Pelikán

Sepsání nové publikace z ediční řady Právo prakticky nesoucí název Shrnutí předpisů o advokacii bylo motivováno vlastní zkušeností autora z doby přípravy na advokátní zkoušky, kdy zde chyběl jakýkoli ucelený praktický...

meritum Účetnictví podnikatelů 2018 (E-kniha)

meritum Účetnictví podnikatelů 2018 (E-kniha)

Ivan Brychta, Miroslav Bulla, Tereza Krupová, Ivana Kuchařová, Ivana Pilařová, Yvetta Pšenková, Jiří Strouhal

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
Ze změn pro rok 2018...

GDPR - Praktická příručka implementace (E-kniha)

GDPR - Praktická příručka implementace (E-kniha)

Eva Janečková

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR,...

meritum Účetnictví podnikatelů 2018

meritum Účetnictví podnikatelů 2018

Ivan Brychta, Miroslav Bulla, Tereza Krupová, Ivana Kuchařová, Ivana Pilařová, Yvetta Pšenková, Jiří Strouhal

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
Ze změn pro rok 2018...

GDPR - Praktická příručka implementace

GDPR - Praktická příručka implementace

Eva Janečková

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR,...

meritum Účetnictví podnikatelů 2018 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

meritum Účetnictví podnikatelů 2018 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Ivan Brychta, Miroslav Bulla, Tereza Krupová, Ivana Kuchařová, Ivana Pilařová, Yvetta Pšenková, Jiří Strouhal

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
Ze změn pro rok 2018...

GDPR - Praktická příručka implementace (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

GDPR - Praktická příručka implementace (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Eva Janečková

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR,...

Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství

Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství

Lucie Plzáková, Petr Studnička, Šárka Tittelbachová

Odborná monografie se zabývá možným využitím finančních prostředků generovaných z místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity do rozvoje cestovního ruchu na lokální úrovni. S...