Knižní novinky

Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Komentář (E-kniha)

Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Komentář (E-kniha)

Daniela Kovářová, Karel Havlíček, Robert Němec, Tomáš Sokol, Jan Syka, David Uhlíř, Michal Žižlavský

Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Právní stav publikace je k 1. 9. 2017.
Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, své čtenáře, či spíše uživatele...

Meritum Daň z příjmů 2017 (E-kniha)

Meritum Daň z příjmů 2017 (E-kniha)

Ivan Brychta, Jiří Vychopeň

meritum Daň z příjmů 2017 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je...

Makroekonomie a ekonomická analýza (E-kniha)

Makroekonomie a ekonomická analýza (E-kniha)

Josef Vlček

Cílem publikace je stručné a jasné vysvětlení problematiky makroekonomické rovnováhy, která je v ekonomické teorii vymezována jako výjimečný stav, k němuž ekonomika směřuje nebo od něhož je odpuzována. Předmětem analýzy je...

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář - 7., aktualizované vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář - 7., aktualizované vydání

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty.
Sedmé, aktualizované vydání komentáře zahrnuje poslední novelu zákona o DPH, jež s účinností...

Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Komentář (E-kniha)

Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Komentář (E-kniha)

Ondřej Vícha

Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je dílem dr. Ondřeje Víchy, který se jako jeden z mála v České republice věnuje specifické oblasti horního práva. Komentář...

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky (E-kniha)

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky (E-kniha)

David Kosař, Tereza Papoušková

Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Vůbec poprvé jsou zde empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající se kárné...

Smluvní vztahy výstavbových projektů - 2. vydání

Smluvní vztahy výstavbových projektů - 2. vydání

Lukáš Klee

Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů.
Monografie čtenáři umožňuje pochopit...

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

David Kosař, Tereza Papoušková

Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Vůbec poprvé jsou zde empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající se kárné...

Smluvní vztahy výstavbových projektů - 2. vydání (E-kniha)

Smluvní vztahy výstavbových projektů - 2. vydání (E-kniha)

Lukáš Klee

Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů.
Monografie čtenáři umožňuje pochopit...

Veřejné zakázky stručně a prakticky

Veřejné zakázky stručně a prakticky

Michaela Poremská

Cílem publikace je popsat základní kroky, které byli zadavatelé při zadávání veřejných zakázek zvyklí dělat za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., a převést je na kroky podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o...

Katastr nemovitostí - 2. vydání

Katastr nemovitostí - 2. vydání

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý

Přinášíme vám druhé, doplněné a upravené vydání úspěšné publikace, která čtenáři přibližuje přehlednou a srozumitelnou formou problematiku katastru nemovitostí a umožňuje snadnou orientaci v oblasti právních vztahů...

Veřejné zakázky stručně a prakticky (E-kniha)

Veřejné zakázky stručně a prakticky (E-kniha)

Michaela Poremská

Cílem publikace je popsat základní kroky, které byli zadavatelé při zadávání veřejných zakázek zvyklí dělat za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., a převést je na kroky podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o...

Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Komentář

Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Komentář

Ondřej Vícha

Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je dílem dr. Ondřeje Víchy, který se jako jeden z mála v České republice věnuje specifické oblasti horního práva. Komentář...

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Zita Drábková

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním...

Kreativní účetnictví a účetní podvody (E-kniha)

Kreativní účetnictví a účetní podvody (E-kniha)

Zita Drábková

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním...

Katastr nemovitostí - 2. vydání (E-kniha)

Katastr nemovitostí - 2. vydání (E-kniha)

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý

Přinášíme vám druhé, doplněné a upravené vydání úspěšné publikace, která čtenáři přibližuje přehlednou a srozumitelnou formou problematiku katastru nemovitostí a umožňuje snadnou orientaci v oblasti právních vztahů...

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní úpravy nekalé...

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů (E-kniha)

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů (E-kniha)

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní úpravy nekalé...

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči (č. 109/2002 Sb.). Komentář

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči (č. 109/2002 Sb.). Komentář

Adam Křístek

Podrobný komentář zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů se věnuje širším souvislostem...

Právo mezinárodního obchodu

Právo mezinárodního obchodu

Bohumil Poláček

Učebnice tradičního názvu odpovídá svým pojetím jednosemestrálnímu základnímu kurzu vyučovanému na všech českých právnických fakultách. Struktura je však odlišná od stávajících učebních textů. Snaží se o určité...