Knižní novinky

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů - 3. vydání (E-kniha)

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů - 3. vydání (E-kniha)

Jiří Strouhal

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2020 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou...

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů - 3. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů - 3. vydání

Jiří Strouhal

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2020 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou...

Podniková environmentální strategie

Podniková environmentální strategie

Josef Krause

Předložená monografie se věnuje strategii podniku v souvislosti s problémem ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Kniha je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole je uvedena metodika použitá při...

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení

Eva Adlerová, Matěj Machů

Publikace se zaměřuje na současný stav průmyslověprávní ochrany technických řešení a práv na označení v afrických zemích. Soustředí se na vybrané země, u nichž došlo v posledních letech k významnějšímu pokroku v rámci...

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení (E-kniha)

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení (E-kniha)

Eva Adlerová, Matěj Machů

Publikace se zaměřuje na současný stav průmyslověprávní ochrany technických řešení a práv na označení v afrických zemích. Soustředí se na vybrané země, u nichž došlo v posledních letech k významnějšímu pokroku v rámci...

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Eva Adlerová, Matěj Machů

Publikace se zaměřuje na současný stav průmyslověprávní ochrany technických řešení a práv na označení v afrických zemích. Soustředí se na vybrané země, u nichž došlo v posledních letech k významnějšímu pokroku v rámci...

Discourse on International Law and International Relations: Critical Global Issues of Our Time. Selected Writings and Lectures of Professor Max Hilaire, Ph.D. (E-kniha)

Discourse on International Law and International Relations: Critical Global Issues of Our Time. Selected Writings and Lectures of Professor Max Hilaire, Ph.D. (E-kniha)

Max Hilaire

Max Hilaire is distinguished professor of International Law and International Relations, with expertise in Human Rights & International Humanitarian Law, United Nations Law, and United States Foreign Relations Law. Professor has published a...

Discourse on International Law and International Relations: Critical Global Issues of Our Time. Selected Writings and Lectures of Professor Max Hilaire, Ph.D.

Discourse on International Law and International Relations: Critical Global Issues of Our Time. Selected Writings and Lectures of Professor Max Hilaire, Ph.D.

Max Hilaire

Max Hilaire is distinguished professor of International Law and International Relations, with expertise in Human Rights & International Humanitarian Law, United Nations Law, and United States Foreign Relations Law. Professor has published a...

Discourse on International Law and International Relations: Critical Global Issues of Our Time. Selected Writings and Lectures of Professor Max Hilaire, Ph.D. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Discourse on International Law and International Relations: Critical Global Issues of Our Time. Selected Writings and Lectures of Professor Max Hilaire, Ph.D. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Max Hilaire

Max Hilaire is distinguished professor of International Law and International Relations, with expertise in Human Rights & International Humanitarian Law, United Nations Law, and United States Foreign Relations Law. Professor has published a...

Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.). Komentář - 2. vydání (E-kniha)

Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.). Komentář - 2. vydání (E-kniha)

Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Petr Souček

Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl novelizován celkem osmkrát, vždy v souvislosti s novelami...

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - 2. vydání (E-kniha)

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - 2. vydání (E-kniha)

Kateřina Čuhelová

Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž je domácí násilí. Snaží se názornými příklady zodpovědět otázky, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí bránit, zda je potřeba nástroj...

Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta (E-kniha)

Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta (E-kniha)

Jakub Sivák

Předkládaná publikace analyzuje práva a povinnosti lékaře a pacienta při poskytování zdravotních služeb a popisuje specifika právního vztahu vznikajícího mezi lékařem a pacientem (smlouva o péči o zdraví). Stěžejní část...

Zaměstnanecké participativní modely (E-kniha)

Zaměstnanecké participativní modely (E-kniha)

Jan Pichrt, Jakub Tomšej

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž...

Základní práva - svazek druhý Svoboda (E-kniha)

Základní práva - svazek druhý Svoboda (E-kniha)

Pavel Molek

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky?
Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy...

Základní práva - svazek druhý Svoboda

Základní práva - svazek druhý Svoboda

Pavel Molek

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky?
Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy...

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Jan Pichrt, Jakub Tomšej

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž...

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - 2. vydání

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - 2. vydání

Kateřina Čuhelová

Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž je domácí násilí. Snaží se názornými příklady zodpovědět otázky, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí bránit, zda je potřeba nástroj...

Programování pro právníky

Programování pro právníky

Lukáš Michna

Programování pro právníky – Právníkův průvodce možnostmi, jak si se znalostí základů programování usnadnit práci a zpříjemnit život je originální monografie, která má sloužit jako zdroj praktických informací pro všechny,...

Základní práva - svazek druhý Svoboda (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Základní práva - svazek druhý Svoboda (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Pavel Molek

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky?
Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy...

Zaměstnanecké participativní modely (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zaměstnanecké participativní modely (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jan Pichrt, Jakub Tomšej

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž...