Knižní novinky

Nevýdělečné organizace v praxi, 2., aktualizované vydání (E-kniha)

Nevýdělečné organizace v praxi, 2., aktualizované vydání (E-kniha)

Václav Dobrozemský, Jan Stejskal

Publikace Nevýdělečné organizace v praxi pomůže při řešení různých životních situací z oblastí práva, daní a účetnictví nestátních neziskových organizací. Čtenáři se mohou inspirovat mnoha vzorovými stanovami, zápisy,...

Nevýdělečné organizace v praxi, 2., aktualizované vydání (E-kniha)

Nevýdělečné organizace v praxi, 2., aktualizované vydání (E-kniha)

Václav Dobrozemský, Jan Stejskal

Publikace Nevýdělečné organizace v praxi pomůže při řešení různých životních situací z oblastí práva, daní a účetnictví nestátních neziskových organizací. Čtenáři se mohou inspirovat mnoha vzorovými stanovami, zápisy,...

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Komentář

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Komentář

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávná celek při výkonu veřejné moci svěřené jim...

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Komentář

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Komentář

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávná celek při výkonu veřejné moci svěřené jim...

Správa cizího majetku

Správa cizího majetku

Lucie Josková, Lukáš Pěsna

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této...

Správa cizího majetku

Správa cizího majetku

Lucie Josková, Lukáš Pěsna

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této...

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

Ivan Brychta, Marie Hajšmanová, Petr Kameník, Vít Lederer

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017.
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým...

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

Ivan Brychta, Marie Hajšmanová, Petr Kameník, Vít Lederer

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017.
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým...

Správa cizího majetku (E-kniha)

Správa cizího majetku (E-kniha)

Lucie Josková, Lukáš Pěsna

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této...

Správa cizího majetku (E-kniha)

Správa cizího majetku (E-kniha)

Lucie Josková, Lukáš Pěsna

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této...

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017 (E-kniha)

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017 (E-kniha)

Ivan Brychta, Marie Hajšmanová, Petr Kameník, Vít Lederer

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017.
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým...

Socialistická základní škola pohledem pamětníků. Sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji

Socialistická základní škola pohledem pamětníků. Sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji

Jiří Zounek, Michal Šimáně, Dana Knotová

Jak se učilo na základních školách v období normalizace?
Nabízíme unikátní soubor vzpomínek učitelů pamětníků, tedy přímých aktérů školního i mimoškolního života. Jejich životní příběhy jsou doplněny o zajímavé...

Socialistická základní škola pohledem pamětníků. Sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji

Socialistická základní škola pohledem pamětníků. Sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji

Jiří Zounek, Michal Šimáně, Dana Knotová

Jak se učilo na základních školách v období normalizace?
Nabízíme unikátní soubor vzpomínek učitelů pamětníků, tedy přímých aktérů školního i mimoškolního života. Jejich životní příběhy jsou doplněny o zajímavé...

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Václav Pilík, Martina Kostková, Martina Ventluková

Komentář zákona pro právníky i "neprávníky". Srozumitelný, praktický.
Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování...

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Václav Pilík, Martina Kostková, Martina Ventluková

Komentář zákona pro právníky i "neprávníky". Srozumitelný, praktický.
Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování...

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Hana Březinová

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel,...

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Hana Březinová

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel,...

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář (E-kniha)

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář (E-kniha)

Hana Březinová

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel,...

Zákon o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.). Komentář

Zákon o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.). Komentář

Jana Mahdalíčková

Zákon o návykových látkách upravuje zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi, zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a...

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb (E-kniha)

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb (E-kniha)

Tomáš Hajdušek, Milan Vodička

Účelem publikace je podat jejím čtenářům ucelenou informaci o elektronické evidenci tržeb, a to nejen z hlediska legislativní úpravy a stanovené metodiky, ale zejména z hlediska konkrétních praktických kroků a postupů při jejím...