Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Správa cizího majetku

Správa cizího majetku

Lucie Josková, Lukáš Pěsna

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této...

Správa cizího majetku

Správa cizího majetku

Lucie Josková, Lukáš Pěsna

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této...

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017 (E-kniha)

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017 (E-kniha)

Ivan Brychta, Marie Hajšmanová, Petr Kameník, Vít Lederer

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017.
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým...

Socialistická základní škola pohledem pamětníků. Sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji

Socialistická základní škola pohledem pamětníků. Sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji

Jiří Zounek, Michal Šimáně, Dana Knotová

Jak se učilo na základních školách v období normalizace?
Nabízíme unikátní soubor vzpomínek učitelů pamětníků, tedy přímých aktérů školního i mimoškolního života. Jejich životní příběhy jsou doplněny o zajímavé...

Socialistická základní škola pohledem pamětníků. Sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji

Socialistická základní škola pohledem pamětníků. Sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji

Jiří Zounek, Michal Šimáně, Dana Knotová

Jak se učilo na základních školách v období normalizace?
Nabízíme unikátní soubor vzpomínek učitelů pamětníků, tedy přímých aktérů školního i mimoškolního života. Jejich životní příběhy jsou doplněny o zajímavé...

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Václav Pilík, Martina Kostková, Martina Ventluková

Komentář zákona pro právníky i "neprávníky". Srozumitelný, praktický.
Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování...

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Václav Pilík, Martina Kostková, Martina Ventluková

Komentář zákona pro právníky i "neprávníky". Srozumitelný, praktický.
Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování...

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Hana Březinová

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel,...

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Hana Březinová

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel,...

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář (E-kniha)

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář (E-kniha)

Hana Březinová

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel,...

Zákon o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.). Komentář

Zákon o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.). Komentář

Jana Mahdalíčková

Zákon o návykových látkách upravuje zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi, zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a...

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb (E-kniha)

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb (E-kniha)

Tomáš Hajdušek, Milan Vodička

Účelem publikace je podat jejím čtenářům ucelenou informaci o elektronické evidenci tržeb, a to nejen z hlediska legislativní úpravy a stanovené metodiky, ale zejména z hlediska konkrétních praktických kroků a postupů při jejím...

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

Tomáš Hajdušek, Milan Vodička

Účelem publikace je podat jejím čtenářům ucelenou informaci o elektronické evidenci tržeb, a to nejen z hlediska legislativní úpravy a stanovené metodiky, ale zejména z hlediska konkrétních praktických kroků a postupů při jejím...

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání

Tomáš Gřivna

Páté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 3. 2017. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména...

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání (E-kniha)

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání (E-kniha)

Tomáš Gřivna

Páté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 3. 2017. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména...

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání (E-kniha)

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání (E-kniha)

Tomáš Gřivna

Páté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 3. 2017. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména...

Sborník č. 1 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI z pohledu Judikatura

Sborník č. 1 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI z pohledu Judikatura

kolektiv autorů

Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Sborník č. 1 obsahuje rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI vztahující se...

meritum Účetnictví podnikatelů 2017

meritum Účetnictví podnikatelů 2017

Ivan Brychta, Miroslav Bulla, Tereza Krupová, Ivana Kuchařová, Ivana Pilařová, Yvetta Pšenková, Jiří Strouhal

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
 Ze změn pro rok 2017...

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. rozšířené a aktualizované vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. rozšířené a aktualizované vydání

Milena Otavová, Patrik Svoboda, Veronika Dvořáková

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a...

Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a odpovědích

Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a odpovědích

Lucie Betáková, Eva Homolová, Milena Štulrajterová

Jak na didaktiku anglického jazyka?
Vybrali jsme nejčastější otázky, které si učitelé anglického jazyka potřebují ve své každodenní praxi zodpovědět.
Odpověď na každou otázku je podložena odbornou literaturou a za každou...