Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Právo mezinárodního obchodu (E-kniha)

Právo mezinárodního obchodu (E-kniha)

Bohumil Poláček

Učebnice tradičního názvu odpovídá svým pojetím jednosemestrálnímu základnímu kurzu vyučovanému na všech českých právnických fakultách. Struktura je však odlišná od stávajících učebních textů. Snaží se o určité...

Zaměstnanecké benefity a daně - 4. vydání (E-kniha)

Zaměstnanecké benefity a daně - 4. vydání (E-kniha)

Ivan Macháček

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele....

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo (E-kniha)

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo (E-kniha)

Pavel Janeček

Tato kniha má za cíl seznámit čtenáře s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, a které obsahují úpravu různých aspektů pracovního práva. Takových úmluv, ať už přijatých OSN, Radou Evropy nebo...

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem - 3. vydání

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem - 3. vydání

Libuše Müllerová, Vladimír Králíček

Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s...

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Michael Kincl

Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory,...

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách (E-kniha)

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách (E-kniha)

Michael Kincl

Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory,...

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vydání (E-kniha)

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vydání (E-kniha)

Vlastimil Sojka, Monika Bartošová, Pavel Fekar, Jan Mašek, Matěj Nešleha, Ivana Vaňousová

Připravili jsme pro vás 4. vydání úspěšné knihy Mezinárodní zdanění příjmů - Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, jejíž předchozí vydání napsal Vlastimil Sojka, daňový poradce a jednatel...

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vydání

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vydání

Vlastimil Sojka, Monika Bartošová, Pavel Fekar, Jan Mašek, Matěj Nešleha, Ivana Vaňousová

Připravili jsme pro vás 4. vydání úspěšné knihy Mezinárodní zdanění příjmů - Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, jejíž předchozí vydání napsal Vlastimil Sojka, daňový poradce a jednatel...

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář (E-kniha)

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář (E-kniha)

Kateřina Šimáčková, Kristýna Molková Foukalová, Vojtěch Procházka

Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho vydání vedly....

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Kateřina Šimáčková, Kristýna Molková Foukalová, Vojtěch Procházka

Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho vydání vedly....

Sborník č. 4  Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI z pohledu Judikatura

Sborník č. 4 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI z pohledu Judikatura

kolektiv autorů

Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Sborník č. 4 obsahuje rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI vztahující se...

Age management v organizacích - praktické využití a přínosy

Age management v organizacích - praktické využití a přínosy

Hana Urbancová

Kniha se zabývá nanejvýš aktuálním tématem age managementu, zejména pak dopady změn ve věkové struktuře zaměstnanců v souvislosti s demografickým vývojem, především s ohledem na zajištění optimálního využití potenciálu...

Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání (E-kniha)

Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání (E-kniha)

Ivo Šlosarčík

Kniha Právní a politický systém Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2017. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím a soudnímu systému. Ve druhé...

Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání (E-kniha)

Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání (E-kniha)

Ivo Šlosarčík

Kniha Právní a politický systém Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2017. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím a soudnímu systému. Ve druhé...

Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání

Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání

Ivo Šlosarčík

Kniha Právní a politický systém Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2017. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím a soudnímu systému. Ve druhé...

Normální život v nenormální době.  Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace

Normální život v nenormální době. Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace

Jiří Zounek, Dana Knotová, Michal Šimáně

Jak se učilo na základních školách v době normalizace?
Kniha vytváří plastický obraz československého socialistického školství, který se zakládá jak na vzpomínkách pamětníků, získaných metodou orální historie, tak na...

Normální život v nenormální době.  Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace

Normální život v nenormální době. Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace

Jiří Zounek, Dana Knotová, Michal Šimáně

Jak se učilo na základních školách v době normalizace?
Kniha vytváří plastický obraz československého socialistického školství, který se zakládá jak na vzpomínkách pamětníků, získaných metodou orální historie, tak na...

Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář

Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář

Renata Valešová

Zákon o veřejných dražbách byl přijat na základě volání věřitelů po právní úpravě, která by zajistila rychlejší a efektivnější uspokojení zajištěných pohledávek, a veřejné dražby se již od počátku účinnosti...

Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář

Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář

Renata Valešová

Zákon o veřejných dražbách byl přijat na základě volání věřitelů po právní úpravě, která by zajistila rychlejší a efektivnější uspokojení zajištěných pohledávek, a veřejné dražby se již od počátku účinnosti...

Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář (E-kniha)

Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář (E-kniha)

Renata Valešová

Zákon o veřejných dražbách byl přijat na základě volání věřitelů po právní úpravě, která by zajistila rychlejší a efektivnější uspokojení zajištěných pohledávek, a veřejné dražby se již od počátku účinnosti...