Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek

„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská...

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni (E-kniha)

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni (E-kniha)

Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek

„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská...

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek

„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská...

Evropská unie po brexitu. Právně-institucionální aspekty evropské integrace (E-kniha)

Evropská unie po brexitu. Právně-institucionální aspekty evropské integrace (E-kniha)

Václav Šmejkal, Olga Francová, Michael Kohajda, Richard Král, Tereza Kunertová, Lenka Pítrová, Harald Christian Scheu, Pavel Svoboda, Magdaléna Svobodová, Aneta Vondráčková, Roman Vybíral, Jiří Zemánek

Odchod Velké Británie z Evropské unie je tématem, o kterém se diskutuje a píše z mnoha hledisek. Skupina autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy si vybrala perspektivu zaměřenou na právně-institucionální aspekty nejen odchodu...

Rekognice (E-kniha)

Rekognice (E-kniha)

Kateřina Janulková

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu...

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu...

Rekognice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Rekognice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Kateřina Janulková

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu...

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání

Tomáš Neugebauer

Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními „stavebními kameny" BOZP v každé firmě nebo...

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (E-kniha)

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (E-kniha)

Tomáš Neugebauer

Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními „stavebními kameny" BOZP v každé firmě nebo...

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Tomáš Neugebauer

Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními „stavebními kameny" BOZP v každé firmě nebo...

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář (E-kniha)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář (E-kniha)

David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe...

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář

David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe...

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe...

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář

Jan Strakoš

Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti...

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Jan Strakoš

Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti...

Naturalizace v České republice (E-kniha)

Naturalizace v České republice (E-kniha)

Kandalec Pavel

Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát si určuje sám, kdo jsou jeho státní občané. Kdo je však tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice? Jakou roli přitom hrají naše mezinárodními...

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář (E-kniha)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář (E-kniha)

Jan Strakoš

Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti...

Naturalizace v České republice

Naturalizace v České republice

Kandalec Pavel

Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát si určuje sám, kdo jsou jeho státní občané. Kdo je však tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice? Jakou roli přitom hrají naše mezinárodními...

Naturalizace v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Naturalizace v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Kandalec Pavel

Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát si určuje sám, kdo jsou jeho státní občané. Kdo je však tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice? Jakou roli přitom hrají naše mezinárodními...

Příspěvkové organizace 2018–2019

Příspěvkové organizace 2018–2019

Zdeněk Morávek, Danuše Prokůpková

Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. Zohledňuje změny právních předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti...