Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Krizový zákon. Komentář (E-kniha)

Krizový zákon. Komentář (E-kniha)

Jiří Vaníček, Ondřej Vodehnal

Cílem autorů komentáře je pokusit se čtenářům vysvětlit a pomoci pochopit systém krizové legislativy, jejíž jádrem je právě krizový zákon.Komentář se nezaměřuje pouze na teoretický právní výklad, ale snaží se cílit...

Akcionářské dohody (E-kniha)

Akcionářské dohody (E-kniha)

Kristián Csach, Bohumil Havel

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu.
Publikace se věnuje akcionářským...

Sdílená ekonomika – sdílený právní problém (E-kniha)

Sdílená ekonomika – sdílený právní problém (E-kniha)

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno...

Akcionářské dohody

Akcionářské dohody

Kristián Csach, Bohumil Havel

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu.
Publikace se věnuje akcionářským...

Sdílená ekonomika – sdílený právní problém

Sdílená ekonomika – sdílený právní problém

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno...

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář

Michaela Katolická, Ján Béreš

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního...

Zákon o insolvenčních správcích. Komentář

Zákon o insolvenčních správcích. Komentář

Antonín Stanislav, Jan Kozák

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva. Zákon upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad...

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Komentář

Miloslav Kala, Tereza Koucká Höfferová, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ...

Franchising (E-kniha)

Franchising (E-kniha)

Jiří Ctibor, Iva Horáčková

Franchising jako metoda podnikání se v České republice úspěšně rozvíjí, přesto se franchising drží na okraji zájmu právní vědy a české právo jej jako pojem ani neupravuje. Autoři se proto v předkládané publikaci snaží...

Odměňování exekutivy akciových společností (E-kniha)

Odměňování exekutivy akciových společností (E-kniha)

Klára Hurychová, Ondřej Trubač, Michal Vrajík

Právní monografie Odměňování exekutivy akciových společností se věnuje problematice odměňování členů řídících orgánů a další exekutivy akciových společností, která je klíčovou oblastí řádné správy a řízení...

Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Komentář (E-kniha)

Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Komentář (E-kniha)

Daniela Kovářová, Karel Havlíček, Robert Němec, Tomáš Sokol, Jan Syka, David Uhlíř, Michal Žižlavský

Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Právní stav publikace je k 1. 9. 2017.
Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, své čtenáře, či spíše uživatele...

Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Komentář

Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Komentář

Daniela Kovářová, Karel Havlíček, Robert Němec, Tomáš Sokol, Jan Syka, David Uhlíř, Michal Žižlavský

Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Právní stav publikace je k 1. 9. 2017. Okomentovány jsou i změny zákona účinné od 1. 7. 2018.
Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a...

Meritum Daň z příjmů 2017 (E-kniha)

Meritum Daň z příjmů 2017 (E-kniha)

Ivan Brychta, Jiří Vychopeň

meritum Daň z příjmů 2017 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je...

Makroekonomie a ekonomická analýza (E-kniha)

Makroekonomie a ekonomická analýza (E-kniha)

Josef Vlček

Cílem publikace je stručné a jasné vysvětlení problematiky makroekonomické rovnováhy, která je v ekonomické teorii vymezována jako výjimečný stav, k němuž ekonomika směřuje nebo od něhož je odpuzována. Předmětem analýzy je...

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace (E-kniha)

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace (E-kniha)

Tereza Drábková

Správné, řádné a včasné doručení je bezesporu jedním ze stěžejních atributů správního procesu, který má zásadní dopad nejen na plynulost a rychlost řízení, ale i na jeho zákonnost včetně ochrany ústavou zaručených práv...

Meritum Daň z příjmů 2017

Meritum Daň z příjmů 2017

Ivan Brychta, Jiří Vychopeň

meritum Daň z příjmů 2017 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je...

Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář

Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář

Lukáš Potěšil, Ivana Pařízková

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník...

Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář (E-kniha)

Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář (E-kniha)

Lukáš Potěšil, Ivana Pařízková

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník...

Makroekonomie a ekonomická analýza

Makroekonomie a ekonomická analýza

Josef Vlček

Cílem publikace je stručné a jasné vysvětlení problematiky makroekonomické rovnováhy, která je v ekonomické teorii vymezována jako výjimečný stav, k němuž ekonomika směřuje nebo od něhož je odpuzována. Předmětem analýzy je...

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

Tereza Drábková

Správné, řádné a včasné doručení je bezesporu jedním ze stěžejních atributů správního procesu, který má zásadní dopad nejen na plynulost a rychlost řízení, ale i na jeho zákonnost včetně ochrany ústavou zaručených práv...