Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání (E-kniha)

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání (E-kniha)

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, Kristýna Kovaříková

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu ke dni 25. května 2018, kdy Nařízení nabylo účinnosti. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i své...

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Stanislav Servus, David Elischer, Tomáš Horáček

Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných...

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání (E-kniha)

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání (E-kniha)

Stanislav Servus, David Elischer, Tomáš Horáček

Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných...

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Stanislav Servus, David Elischer, Tomáš Horáček

Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných...

Smlouvy přípravného druhu

Smlouvy přípravného druhu

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář

Příručka Smlouvy přípravného druhu přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí...

První československý zákon. Pokus o opožděný komentář

První československý zákon. Pokus o opožděný komentář

Ladislav Vojáček

Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním...

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení - 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení - 2. vydání

Robert Waltr

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla již v...

První československý zákon. Pokus o opožděný komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

První československý zákon. Pokus o opožděný komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Ladislav Vojáček

Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním...

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Robert Waltr

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla již v...

První československý zákon. Pokus o opožděný komentář (E-kniha)

První československý zákon. Pokus o opožděný komentář (E-kniha)

Ladislav Vojáček

Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním...

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení - 2. vydání (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení - 2. vydání (E-kniha)

Robert Waltr

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla již v...

Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním minimu. Praktický komentář - 2. vydání

Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním minimu. Praktický komentář - 2. vydání

Petr Beck, Ivana Grunerová, Miroslava Pavelková

„Nový“, resp. aktualizovaný komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a k zákonu o životním a existenčním minimu přináší navíc podrobný výklad všech změn, které od roku 2016 v této oblasti nastaly. Především rok 2017 byl...

Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním minimu. Praktický komentář - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním minimu. Praktický komentář - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Petr Beck, Ivana Grunerová, Miroslava Pavelková

„Nový“, resp. aktualizovaný komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a k zákonu o životním a existenčním minimu přináší navíc podrobný výklad všech změn, které od roku 2016 v této oblasti nastaly. Především rok 2017 byl...

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018 (E-kniha)

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018 (E-kniha)

Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění...

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění...

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění...

Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním minimu. Praktický komentář - 2. vydání (E-kniha)

Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním minimu. Praktický komentář - 2. vydání (E-kniha)

Petr Beck, Ivana Grunerová, Miroslava Pavelková

Zákon o pomoci v hmotné nouzi i zákon o životním existenčním minimu nabyly účinnosti dne 1. 1. 2007 a od té doby prošly oba zákony mnohými novelizacemi. Komentář poskytuje výklad všech ustanovení, jejich vnitřní provázanost a...

Identifikační genetika v právní praxi

Identifikační genetika v právní praxi

Jiří Kožina

Identifikační genetika a interpretace jejích poznatků je každodenní činností všech, kdo bojují se zločinem, stejně jako obhájců, kteří bojují za práva svých klientů.
Cílem knihy je vysvětlení otázek proč a jak je...

Identifikační genetika v právní praxi (E-kniha)

Identifikační genetika v právní praxi (E-kniha)

Jiří Kožina

Identifikační genetika a interpretace jejích poznatků je každodenní činností všech, kdo bojují se zločinem, stejně jako obhájců, kteří bojují za práva svých klientů.
Cílem knihy je vysvětlení otázek proč a jak je...

Identifikační genetika v právní praxi (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Identifikační genetika v právní praxi (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Jiří Kožina

Identifikační genetika a interpretace jejích poznatků je každodenní činností všech, kdo bojují se zločinem, stejně jako obhájců, kteří bojují za práva svých klientů.
Cílem knihy je vysvětlení otázek proč a jak je...