Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí (E-kniha)

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí (E-kniha)

Milan Hrdý

Kniha Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí je výsledkem dlouholeté výzkumné práce a zkušeností z oceňovací praxe vedoucího autorského kolektivu a jeho spolupracovníků. Najdete v ní podrobně zpracované...

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. (E-kniha)

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. (E-kniha)

Jan Pichrt

Vychází v polovině prosince.
Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou...

Sociální právo EU

Sociální právo EU

Kristina Koldinská, Igor Tomeš, Filip Křepelka

Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva.
Kniha provede čtenáře filozofickými,...

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství (E-kniha)

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství (E-kniha)

Dana Dvořáková

Stěžejní část publikace je věnována účetnictví v zemědělství dle českých účetních předpisů. V této části publikace jsou analyzovány především jednotlivé přístupy k ocenění biologických aktiv a možnosti jejich...

Daně v účetnictví (E-kniha)

Daně v účetnictví (E-kniha)

Jana Skálová

Mezi nejdůležitější daně ovlivňující život podnikatelů patří daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Povinnosti spojené s jejich správným vypočtením a odvodem mají vliv i na účetnictví podnikatelských subjektů....

Daně v účetnictví

Daně v účetnictví

Jana Skálová

Mezi nejdůležitější daně ovlivňující život podnikatelů patří daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Povinnosti spojené s jejich správným vypočtením a odvodem mají vliv i na účetnictví podnikatelských subjektů....

Hodnocení učitelů: Náměty pro práci ředitelů škol a školských zařízení

Hodnocení učitelů: Náměty pro práci ředitelů škol a školských zařízení

Irena Trojanová

Hodnocení pracovníků je nedílnou součástí práce každého vedoucího pracovníka. I ředitel školy tak musí hodnotit své pedagogy, jenže v porovnání s jinými vedoucími pracovníky má mnohem složitější pozici.
Činnost učitele...

Sociální právo EU (E-kniha)

Sociální právo EU (E-kniha)

Kristina Koldinská, Igor Tomeš, Filip Křepelka

Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva.
Kniha provede čtenáře filozofickými,...

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry (E-kniha)

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry (E-kniha)

Magdalena Pfeiffer

Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního...

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Magdalena Pfeiffer

Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního...

Československé právo ústavní. Ústavní vývoj československý v roce 1938

Československé právo ústavní. Ústavní vývoj československý v roce 1938

František Weyr

Po Teorii práva (2015) vychází v reprintu také druhá nejvýznamnější práce prof. Františka Weyra – Československé právo ústavní z roku 1937. Vysokoškolská učebnice ústavního práva vyšla necelý rok před podepsáním...

Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz

Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz

Jan Dvořák ml.

Účelem předkládané příručky je pomoci žadatelům o zbrojní průkaz s přípravou na teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti. Příručka obsahuje kompletní znění souboru více než 500 testových otázek zveřejňovaných...

Zákon o obcích. Komentář. 3. vydání

Zákon o obcích. Komentář. 3. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky...

Nekalé obchodní praktiky

Nekalé obchodní praktiky

Blanka Vítová, Markéta Etlíková

Monografie přináší komplexní analýzu právní úpravy ochrany spotřebitele v oblasti nekalých obchodních praktik, tj. jak právní úpravy obsažené v českých zákonech, zejména v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,...

Vedení lidí ve školách a školských zařízeních - 2. vydání

Vedení lidí ve školách a školských zařízeních - 2. vydání

Irena Trojanová

„Lidé jsou největším bohatstvím každé organizace“ je známým výrok, který platil, platí a bude platit i nadále. Jak ale reflektovat změny ve způsobu vedení lidí ve školách a školských zařízeních?
Připravili jsme pro vás...

Zákon o obcích. Komentář. 3. vydání (E-kniha)

Zákon o obcích. Komentář. 3. vydání (E-kniha)

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky...

Zákon o obcích (128/2000 Sb.). Komentář. 3. vydání

Zákon o obcích (128/2000 Sb.). Komentář. 3. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky...

Zákon o obcích (128/2000 Sb.). Komentář. 3. vydání (E-kniha)

Zákon o obcích (128/2000 Sb.). Komentář. 3. vydání (E-kniha)

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky...

Nekalé obchodní praktiky (E-kniha)

Nekalé obchodní praktiky (E-kniha)

Blanka Vítová, Markéta Etlíková

Monografie přináší komplexní analýzu právní úpravy ochrany spotřebitele v oblasti nekalých obchodních praktik, tj. jak právní úpravy obsažené v českých zákonech, zejména v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,...

Globální problémy profesní etiky právníků

Globální problémy profesní etiky právníků

James E. Moliterno, Paul D. Paton, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal

Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám...