Soukromé právo 2019 - Brno

Soukromé právo 2019 - Brno

Datum konání22.05.2019 09:00
MístoHotel International Brno, Husova 16, Brno
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konferenceČeská advokátní komora
Cena3 750 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Kontaktujte nás na tel. čísle 606 761 303

Popis

CO VÁM PŘINÁŠÍME V ROCE 2019?

V osmém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na aktuální otázky související s tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona, která vstupuje v účinnost 1. 6. 2019. Zhodnotíme ji a upozorníme také na to, jaké dopady bude mít v praxi. V další části se vedle obecných otázek civilního práva hmotného budeme věnovat moderním trendům v poskytování právní pomoci.

 

 

 Soukromé právo 2019

 


PROGRAM

08:30 - 09:00    REGISTRACE

09:00 - 09:05    ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO

09:05 - 11:00    DOPOLEDNÍ BLOK - I. část

INSOLVENCE PO NOVELE
moderuje: JUDr. Michal Žižlavský


Reálná data o oddlužení
JUDr. Jarmila Veselá   

Role advokáta v oddlužení
JUDr. Michal Žižlavský

Oddlužení podnikatelů
Mgr. Adam Sigmund

Podřízené pohledávky - více otázek než odpovědí
JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.

11:00 – 11:30    PŘESTÁVKA NA KÁVU

11:30 - 13:00    DOPOLEDNÍ BLOK - II. část

INSOLVENCE PO NOVELE
moderuje: JUDr. Michal Žižlavský


Hodnocení poctivého přístupu dlužníka k vyrovnání s věřiteli
JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.

 

 

Vývoj míry uspokojení věřitelů v konkursu - působí u insolvenčních správců efekt olivy, kdy větší tlak přináší vyšší užitek?
JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D.

 

Praktické aspekty výkonu funkce insolvenčního správce v oddlužení
Mgr. Jiří Šebesta

DISKUSE

13:00 – 14:00    OBĚD

14:00 - 16:00    ODPOLEDNÍ BLOK

MODERNÍ TRENDY V POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI
moderuje: JUDr. Irena Schejbalová


Dopad implementace směrnice DAC6 na povinnost mlčenlivosti advokátů
JUDr. Monika Novotná

Aktuální praktické otázky při výkonu advokacie
JUDr. Irena Schejbalová

Odpovědnost advokáta ve světle judikatury
JUDr. Radim Miketa

Výkon advokacie prostřednictvím online platforem
JUDr. Martin Maisner, Ph.D.,MCIArb.


DISKUSE   
                                       
16:00 PLÁNOVÉ UKONČENÍ

 

 


Cena včetně DPH: 3 750,00 Kč