Soukromé právo 2019 - Brno

Soukromé právo 2019 - Brno

Čas konání: 22.05.2019 09:00 - 22.05.2019 16:00

Místo konání akce: Hotel International Brno, Husova 16, Brno

Datum: 22. května 2019

Cena včetně DPH: 3 750,00 Kč

Před více než pěti lety vstoupil do života nový občanský zákoník, doprovázený zákonem o obchodních korporacích a dalšími navazujícími předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok logicky svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nevyhnutelným navazujícím krokem je pak rekodifikace civilního procesu, která je již v běhu. 

V letošním ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme tedy prvně na otázky připravovaného nového civilního řádu soudního a dále na aktuální problémy spojené s aplikací civilních hmotněprávních předpisů.


Moderování celého konferenčního dne se ujme prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová.


Mezi tradičními přednášejícími jsou následující vystupující:

- doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
- JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
- JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. 
- JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
- doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
- doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
- doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
- JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
- JUDr. Michal Žižlavský
- JUDr. Monika Novotná