Aktuální problémy práva proti nekalé soutěži v praxi

Hodnocení kurzu
Délka kurzu23 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

V tomto online kurzu rozebereme aktuální problémy práva proti nekalé soutěži, které se objevují v praxi. Rozlišujeme dva druhy problémů. Jednak ty, které přináší praxe a druhá skupina problémů jsou potom ty, které přinesla nová právní úprava. My se tedy zaměříme na ty, které přinesla praxe.
 
Těch problémů je samozřejmě celá řada, nicméně vybrali jsme pro Vás z praxe ty nejzásadnější problémy, a hlavně také nejčastější. Tou první otázkou je problematika zlehčování konkurence. Budeme se zabývat také problematikou testů kvality, či dozorové činnosti orgánů státní správy a jejich případnými zásahy do hospodářské soutěže. Také se budeme věnovat problematice přetahování zaměstnanců a zákazníků od konkurence a kopírování webových stránek konkurencí. Závěrem si potom řekneme pár otázek zabývajících se zdržovacími nároky a problematikou formulace omluvy u přiměřeného zadostiučinění.

 
Jaké jsou výhody online videokurzů?
 
  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

 

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 14. 12. 2016

O lektorovi

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. absolvovala magisterský studijní program, obor právo a právní věda, rigorózní řízení z oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a doktorský studijní program z oboru obchodní právo, to vše na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je odbornou asistentkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde přednáší a vede semináře z obchodního práva. 

Je advokátkou - partnerem LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. a působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast práva proti nekalé soutěži, nekalých obchodních praktik, právní regulace reklamy, závazkového a směnečného práva. Pravidelně přednáší na vědeckých konferencích a publikuje v odborných právnických časopisech.


Cena včetně DPH: 490,00 Kč