Compliance Forum 2019

Compliance Forum 2019

Datum konání30.5.2019 09:00
MístoCevro Institut vysoká škola, Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konferenceEPRAVO.CZ
Cena2 750 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Zveme Vás na Compliance Forum 2019. Problematika Compliance získává každoročně na větší pozornosti a připravili jsme pro Vás unikátní akci, na které vystoupí přední čeští odborníci na tuto problematiku. O cílech a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, včetně aktuálních legislativních změn budete moci diskutovat s zástupci státních orgánů, advokáty a i zástupci českých korporací.

Hlavními body celého programu jsou:

  • Soutěžní právo – Praktické rady, jak omezit nebezpečí drakonických sankcí.
  • Trestní odpovědnost právnických osob – Aktuální problémy praxe a jak se s nimi vypořádat.
  • GDPR – evropská ochrana osobních údajů – Základy známe dobře, ale jaké jsou nejčastější implementační problémy a jak si stojí úprava rok po nabytí účinnosti?
  • Compliance programy – Zavádění preventivních, detekčních a reaktivních opatření trestního compliance v praxi.


Program:

08:30 - 09:00    Registrace

09:00 - 09:05    Úvodní slovo, zahájení

09:05 - 11:00    I. blok

09:05 - 09:40
Soutěžní compliance – výzva pro budoucnost

Hynek Brom

09:40 - 10:15
Praktické aspekty soutěžních compliance programů. Jak zvýšit šanci na jejich plné uznání ze strany soutěžních úřadů?

Robert Neruda

10:15 - 10:50
Compliance programy (CMS) v praxi – nejčastější pochybení

Miroslav Uřičař

10:50 - 11:00    Diskuse

11:00 - 11:15    Coffee Break

11:15 - 13:10    II. blok

11:15 - 11:50
GDPR – evropská ochrana osobních údajů – Základy známe dobře, ale jaké jsou nejčastější implementační problémy a jak si stojí úprava rok po nabytí účinnosti?

Martina Heřmanová

11:50 - 12:25
Trestní odpovědnost právnických osob – Aktuální problémy praxe a jak se s nimi vypořádat

Jaroslava Kračúnová

12:25 - 13:00
Daně a dobrá víra

Jana Kolářová

13:00 - 13:10    Diskuse

13:10 - 13:15    Závěrečné slovo, ukončení


Přednášející:

Hynek Brom,
I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Hynek Brom je I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až 2009 pracoval jako místostarosta a později jako starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí, které se zabývají organizací a výkonem veřejné správy. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy Úřadu a o měsíc později byl jmenován I. místopředsedou. Od 1. března 2016 stojí v čele Sekce hospodářské soutěže.

Robert Neruda,
advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS

Robert Neruda je partnerem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS a vedoucím týmu soutěžních právníků a ekonomů. Specializuje se na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžněprávního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek. Zastupuje klienty v řízeních o povolení spojení podniků a poskytuje poradenství s tím související, zastupuje společnosti obviněné z protisoutěžního jednání a poskytuje právní poradenství v souvislosti s plánovanými projekty klientů z pohledu soutěžního práva. Specializuje se též na oblast náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním. Robert je rovněž aktivní v oblasti compliance a interních investigací, radí např. společnostem působícím v energetice, telekomunikacích, automobilovém průmyslu či FMCG. Je spoluzodpovědný za vedení brněnské pobočky kanceláře. Před příchodem do advokátní kanceláře pracoval celkem osm let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Robert Neruda vykonává právní poradenství aktivně v České republice i na Slovensku, kde působí jako usazený euroadvokát. Je spoluautorem uznávaných komentářů k soutěžnímu zákonu (2004 a 2006) či zákonu o veřejných zakázkách (2005 a 2007) a autorem několika desítek odborných článků. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a často též na mezinárodních odborných konferencích.

Miroslav Uřičař,
partner, LEGALITÉ advokátní kancelář

Miroslav Uřičař, partner LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., se specializuje především na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů, compliance, sporná řízení soudní a rozhodčí, na správní právo a regulační problematiku síťových odvětví, zejména elektronických komunikací a také na právo informačních a komunikačních technologií a oborů souvisejících. Je členem Komise pro veřejné právo – komise pro správní právo Legislativní rady vlády ČR a členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu. Je také rozhodcem dvou stálých rozhodčích soudů, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze, členem Editorial Board of International In-house Counsel Journal, spolupracujícím právním expertem odborného čtvrtletníku o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů Data Security Management a také členem Výkonné rady UNICEF ČR

Martina Heřmanová,
advokátka, Deloitte Legal

Martina Heřmanová působí v Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář jako advokátka. Martina vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a během magisterského pobytu absolvovala roční stáž na Právnické fakultě ve španělské Salamance. Martina se předně zaměřuje na poradenství v oblasti compliance. Má dlouhodobé zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti provádění opatření směřujících k zajištění souladu s právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů. Podílela se na komplexních projektech s cílem zajištění souladu společností s touto úpravou, mezi něž patřila příprava GAP analýzy, analýzy rizik a analýzy dopadů, implementace těchto dopadů a dlouhodobé poradenství odpovědným zástupcům společností, a to zejména pro několik významných finančních institucí, veřejnoprávních korporací a přední českou výrobní společnost. V průběhu těchto projektů získala také výjimečný vhled do obchodních a IT aspektů ochrany osobních údajů. Martina má dále zkušenosti s poradenstvím z oblasti obchodního práva, pracovního práva a M&A. Je autorkou různých odborných publikací a pravidelně se jako řečník účastní seminářů a konferencí v těchto oborech.

Jaroslava Kračúnová,
advokátka, partnerka advokátní kanceláře Deloitte Legal

Jaroslava Kračúnová je advokátkou a partnerkou v Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, zapsanou u České advokátní komory. V současnosti vede právní tým Business Integrity zabývající se odhalováním kriminality bílých límečků. Má řadu zkušenosti z interních šetření zaměřených na odhalení nekalých jednání včetně podezření z korupce u společností z různých odvětví. Své zkušenosti následně aplikuje při budování compliance programů pro firmy. Zároveň vede tým Data Privacy, který se podílel na implementaci GDPR např. ve finančních institucích, ale i v předních výrobních společnostech. Jaroslava se specializuje na odpovědnost managementu, trestní odpovědnost právnických osob a ochranu osobních údajů (zejména GDPR).

Jana Kolářová,
daňový poradce, Fučík & partneři

Jana působí v společnosti Fučík & partneři od roku 2005. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). Zastupuje klienty při daňových kontrolách. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR.


Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč