Compliance Forum 2019

Compliance Forum 2019

Čas konání: 30.05.2019 09:00 - 30.05.2019 13:00

Místo konání akce: Cevro Institut vysoká škola, Jungmannova 28/17, 110 00 Nové Město

Datum: 30. května 2019

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč


Zveme Vás na Compliance Forum 2019. Problematika Compliance získává každoročně na větší pozornosti a připravili jsme pro Vás unikátní akci, na které vystoupí přední čeští odborníci na tuto problematiku. O cílech a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, včetně aktuálních legislativních změn budete moci diskutovat s zástupci státních orgánů, advokáty a i zástupci českých korporací.

Hlavními body celého programu jsou:

- Trestní odpovědnost právnických osob – Aktuální problémy praxe a jak se s nimi vypořádat.

- GDPR – evropská ochrana osobních údajů – Základy známe dobře, ale jaké jsou nejčastější implementační problémy a jak si stojí úprava rok po nabytí účinnosti?

- Compliance programy – Zavádění preventivních, detekčních a reaktivních opatření trestního compliance v praxi.