Kupní smlouva nemovité věci

Hodnocení kurzu
Délka kurzu14 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu475 Kč s DPH

Popis

V této přednášce Vás seznámíme se základními principy, na kterých funguje kupní smlouva, jejímž předmětem jsou nemovité věci.
 
Kupní smlouva obecně představuje závazkový vztah, kdy prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc a umožní mu nabýt vlastnické právo k této konkrétní věci, na druhou stranu se kupující zavazuje, že tuto věc převezme a zaplatí za ni sjednanou kupní cenu. Kupní cena by v kupní smlouvě měla být sjednána dostatečně určitě, ideálně pak by měla být uvedena konkrétní částka. Nicméně je také možné sjednat způsob jejího určení, ten by měl být natolik určitý, aby i třetí osoby, které neznají dohodu mezi prodávajícím a kupujícím, byly schopny zjistit, jaká kupní cena byla dohodnuta.

O lektorovi

JUDr. Kristýna Faltýnková
JUDr. Kristýna Faltýnková
JUDr. Kristýna Faltýnková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2012 se připojila k PRK Partners jako advokátní koncipientka a od roku 2014 působí jako advokátka. V roce 2015 získala titul JUDr. v oboru správního práva, tématem její rigorózní práce byl institut autorizovaných inspektorů. Před nástupem do PRK Partners pracovala ve významných českých i mezinárodních advokátních kancelářích. Kristýna Faltýnková se zaměřuje zejména na právo nemovitostí, procesní právo, energetické právo, správní právo a všeobecné smluvní právo. Aktivně poskytuje právní poradenství klientům v otázkách nájemních vztahů, výstavby, spoluvlastnictví nemovitostí včetně bytového spoluvlastnictví a při zastupování klientů v soudních řízeních. Kristýna se také zabývá právním poradenstvím klientům v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice. Kristýna se otázkám souvisejícím s výstavbou věnuje komplexně, tedy jak z pohledu soukromoprávní úpravy smlouvy o dílo, odpovědnosti za vady projektové dokumentace či autorských práv k projektové dokumentaci, tak z pohledu správního práva, zejména stavebního řízení a zvláštních správních předpisů. Kristýna hovoří plynně česky, anglicky, má základní znalost ruštiny a je advokátkou České advokátní komory.


Cena včetně DPH: 475,00 KčSouvisejíci produkty