Ing. Milan Mareš

Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.

Ing. Milan Mareš

Ing. Milan Mareš je absolventem podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve společnosti Rödl & Partner působí od roku 2012 jako daňový poradce, v roce 2015 byl jmenován do pozice Associate Partner. Před příchodem k Rödl & Partner působil v kanceláři Schaffer & Partner s.r.o. jako samostatně činný daňový poradce. V současné době se ve své praxi specializuje na poskytování služeb daňového poradenství pro korporátní klienty patřící do koncernů z německy a anglicky hovořících zemí. Má zkušenosti s poskytováním poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a spotřební daně, mezinárodního zdanění a transakčního poradenství. Mezi jeho klienty patří jak nadnárodní společnosti, tak i středně velké a rodinné podniky z různých odvětví, převážně však z oblastí nemovitostí, automotive a služeb. Pravidelně publikuje a přednáší na odborných akcích. Hovoří plynule česky (rodilý mluvčí), německy a anglicky.


Právní obory

  • finanční právo