JUDr. Karel Zuska

HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.

JUDr. Karel Zuska
JUDr. Karel Zuska je partnerem kanceláře HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI, s gescí za oblast veřejného práva, specializace na projekty veřejné infrastruktury a veřejné služby. JUDr. Karel Zuska získal doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1983. V roce 1985 získal soudcovskou kvalifikaci a pracoval jako předseda senátu Obvodního soudu pro Prahu 5.

Koncem 80. let se jako člen legislativního odboru ČSTV podílel na právní legalizaci profesionálního fotbalu a hokeje v ČR. V roce 1990 se stal advokátem a členem Advokátní komory a založil si vlastní advokátní kancelář. V roce 1993 se stal partnerem v AK HOLEC & Partneři. V letech 1987–1992 byl členem právního výboru Evropského olympijského sdružení.

V roce 2002 byl na sněmu advokátů ČR zvolen do Kontrolní rady České advokátní komory. V roce 2006 byl zapsán na listinu rozhodců u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. JUDr. Karel Zuska si v posledních deseti letech vybudoval značné renomé v oblasti veřejných zakázek a právního poradenství.

V rámci Public Private Partnership, vedl vůbec první úspěšně realizované PPP projekty v ČR a to jak na municipální, tak i celostátní úrovni. Jako partner kanceláře zodpovídá za oblast právních služeb poskytovaných především veřejnoprávním subjektům a ostatním institucím v nepodnikové sféře, specializuje se na oblasti veřejných zakázek, problematiku veřejné podpory, projekty veřejné infrastruktury a financování sociálních služeb.

Právní obory

  • veřejné zakázky