JUDr. Michal Žižlavský

AK Žizlavský

JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Michal Žižlavský je vedoucím partnerem advokátní kanceláře. Zaměřuje se na obchodní právo, akvizice korporací v úpadku, nemovitostní transakce, soudní reorganizace podniků, insolvenční právo. V průběhu své praxe působil několik let jako soudce. Zastupuje významné banky, průmyslové a obchodní podniky, obchodní řetězce, hotelové sítě, družstevní svazy a další korporace. Získal zvláštní povolení Ministerstva spravedlnosti, opravňující k výkonu funkce insolvenčního správce velkých podniků a institucí. JUDr. Michal Žižlavský působil jako člen Legislativní rady vlády, je členem představenstva České advokátní komory, předsedou odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců.

Právní obory

  • insolvenční právo