JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

AK KVB

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. je advokátem, který se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na oblast správního práva a současně tuto problematiku mnoho let přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Angažuje se i v oblasti ústavního práva, trestního práva a občanského práva. Je členem Legislativní rady vlády České republiky, členem rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a rozkladové komise České národní banky, jakož i členem legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a členem Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách. 

Působí jako lektor akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a lektor pro ústřední orgány státní správy České republiky. Věnuje se  rozsáhlé publikační a přednáškové činnosti v ČR i v zahraničí a je organizátorem a odborným garantem prestižních konferencí pro experty v oblasti správního práva a veřejné správy.

Právní obory

  • správní právo