JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA

AK LEGALITÉ

JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA
JUDr. Vít Horáček, Ph.D. patří k předním advokátům a rozhodcům v České republice. Je také mediátorem pro obchodní a mezinárodní spory. Jeho znalosti v oboru informačních technologií mu umožňují, aby byl rozhodcem v tzv. ADR řízeních o evropských doménách. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Postgraduálně studoval na University of Birmingham. 

Specializuje se na mezinárodní právo soukromé a veřejné, rozhodčí řízení a sporou agend, duševní vlastnictví, IT a telekomunikace a na energetiku. Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, rozhodcem Vídeňského arbitrážního centra, rozhodcem Mezinárodního arbitrážního soudu pro sport CAS v Lausanne a mnoha dalších. V roce 2005 byl oceněn jako nejlepší právník roku v oblasti IT. JUDr. Horáček je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a komentářů a autorem zejména odborných článků v českých právnických časopisech, zejména o vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva.


Právní obory

  • ostatní právní obory