Mgr. Jiřina Procházková, LL.M.

Deloitte Legal, s.r.o., advokátní kancelá

Mgr. Jiřina Procházková, LL.M.
Mgr. Jiřina Procházková, LL.M. působí v advokátní kanceláři Deloitte Legal jako advokátka specializující se na řešení daňových sporů. Je absolventkou Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Účastnila se studijní stáže na Bard College v New Yorku. Titul LL.M. z evropského práva získala na Univerzitě v Leidenu. Mgr. Jiřina Procházková, LL.M. se zaměřuje na vedení soudních sporů v daňové oblasti, asistenci při daňových kontrolách, regulaci veřejné podpory a právo Evropské unie. Cenné zkušenosti získala mimo jiné jako člen týmu poskytujícího právní služby při daňových kontrolách a následných soudních sporech v oblasti odpovědnosti za karuselové podvody či porušení rozpočtové kázně.

Právní obory

  • ostatní právní obory