Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA

epravo.cz

Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA
Mgr. Miroslav Chochola, MBA před 18 lety založil a dodnes vede elektronický internetový deník, který měsíčně navštíví více než 350 tisíc unikátních uživatelů, kteří shlédnou přibližně jeden milion stránek. Epravo.cz vydává také několik tištěných titulů a stojí za projekty Právník roku a Právnická firma roku. Studoval Právnickou fakultu UK v Praze a Nottingham Trent University v UK.