Mgr. Radka Rutar

AK PRK Partners

Mgr. Radka Rutar
Mgr. Radka Rutar vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007. V rámci studia absolvovala roční stáž na Westfälische Wilhelms Universität Münster v Německu a v roce 2009 se připojila k PRK Partners jako koncipientka. V roce 2012 úspěšně složila advokátní zkoušky. Během své praxe se Mgr. Radka Rutar specializovala na soudní a rozhodčí řízení, exekuce, insolvence, dědická, smírčí a mediační řízení. V neposlední řadě se věnuje oblasti spotřebitelského práva, sporů vedených u finančního arbitra či sporové agendy z oblasti správy a vymáhání (nejen) spotřebitelských pohledávek.


Právní obory

  • finanční právo