O krok blíže k GDPR – co nás ještě čeká?

O krok blíže k GDPR – co nás ještě čeká?

Čas konání: 14.06.2017 09:00 - 14.06.2017 13:00

Místo konání akce: Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, Praha 8

Datum: 14. června 2017

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč

Mgr. Michal Nulíček - Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů alias GDPR se nyní skloňuje ve všech pádech, jak se ale na blížící změny připravují sami zpracovatelé osobních údajů? Do nabytí účinnosti GDPR zbývá pouhých 11 měsíců, během kterých je třeba zjistit, jaké na správce nařízení klade podmínky a jak je včas splnit. Bohužel GDPR obsahuje řadu otevřených otázek, které implementaci změn značně komplikují. V příspěvku zmíníme hlavní potíže, se kterými se správci a zpracovatelé v průběhu implementace potýkají, a shrneme aktuální situaci z pohledu evropské i české legislativy.

Mgr. František Nonnemann - GDPR upřesňuje řadu práv a povinností, nicméně jediné zcela nové právo dotčené osoby, které GDPR přináší, je právo na přenositelnost údajů. K tomuto novému institutu není dostupná česká ani evropská judikatura, odborná diskuse se zatím také příliš nerozvinula, a výklad některých poradních skupin, konkrétně pracovní skupiny založené dle čl. 29 Směrnice 95/46/ES, je dosti extenzivní. V příspěvku bude toto nové právo blíže komentováno i s uvedením příkladů sektorové úpravy, která již obdobný institut upravuje a kterou je při výkonu práva na přenositelnost údajů aplikovat, a dále bude kriticky okomentováno vodítko zmíněné pracovní skupiny.


Přednášející, kteří na konferenci vystoupí:

  • Mgr. Michal Nulíček, LL.M. - Michal Nulíček vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Cardiff University, následně absolvoval postgraduální studium mezinárodního obchodního práva na prestižní Středoevropské univerzitě, které získal titul LL.M. Profesně před svým nástupem do kanceláře ROWAN LEGAL působil Michal Nulíček 10 let v mezinárodní advokátní kanceláři Hogan Lovells, a to na pozici seniorního advokáta, kde se začal věnovat právu ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. Od roku 2014 Michal působí v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, kde vede největší tým specializovaný na ochranu osobních údajů a soukromí v České republice. Michal se aktivně účastní interpretačních diskuzí vedených Úřadem vlády ČR a také se jako zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí podílí na implementaci GDPR do českého právního řádu. Michal je členem IAPP (The International Association of Privacy Professionals).
  • Mgr. František Nonnemann - František Nonnemann vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po té deset let působil na Úřadě pro ochranu osobních údajů, naposledy v pozici vedoucího právního oddělení. Během působení na Úřadu se zabýval především konzultační činností pro soukromé i veřejné subjekty, přezkumem rozkladů a námitek pro závěrům Úřadu, zastupování Úřadu u správních soudů a jeho reprezentováním v mezinárodních pracovních či kontrolních skupinách. Kromě toho se řadu let věnuje publikační a přednáškové činnosti a to v České republice i v zahraničí. V roce 2016 nastoupil do MONETA Money Bank, a.s., kde vede tým zabývající se především ochranou osobních údajů včetně implementace GDPR do všech procesů Skupiny MONETA.
  • Martin Hladík - Martin Hladík vede v oddělení Management Consulting tým zaměřený na realizaci IT projektů ve společnosti KPMG Česká republika. Má téměř dvacetileté zkušenosti z oblasti informačních technologií a finančních služeb.
  • JUDr. Ivana Janů - je předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ivana Janů byla do roku 2014 soudkyně Ústavního soudu České republiky. Pracovala jako místopředsedkyně zahraničního výboru, členka ústavněprávního, mandátového a imunitního výboru, zúčastnila se prací na současné Ústavě České republiky z r. 1993 jako členka Parlamentní komise pro tvorbu Ústavy.


Harmonogram konference:

08:30 - 09:00 registrace účastníků

09:00 - 09:30 úvodní slovo - Michal Nulíček - Aktuální otázky GDPR - s čím se potýká praxe?

09:30 - 10:00 František Nonnemann - Právo na přenositelnost jako jediné nové právo v GDPR a nutnost pragmatického výkladu

10:00 - 10:30 coffee break

10:30 - 11:00 Martin Hladík

11:00 - 11:30 Ivana Janů

11:30 - 12:00 panelová diskuze

12:00 - 12:20 křest prvního českého komentáře k GDPR