O krok blíže k GDPR – co nás ještě čeká?

O krok blíže k GDPR – co nás ještě čeká?

Datum konání14.6.2017 09:00
MístoHotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, Praha 8
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konference
Cena2 750 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek - Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů alias GDPR se nyní skloňuje ve všech pádech, jak se ale na blížící změny připravují sami zpracovatelé osobních údajů? Do nabytí účinnosti GDPR zbývá pouhých 11 měsíců, během kterých je třeba zjistit, jaké na správce nařízení klade podmínky a jak je včas splnit. Bohužel GDPR obsahuje řadu otevřených otázek, které implementaci změn značně komplikují. V příspěvku zmíníme hlavní potíže, se kterými se správci a zpracovatelé v průběhu implementace potýkají, a shrneme aktuální situaci z pohledu evropské i české legislativy.

Mgr. František Nonnemann - GDPR upřesňuje řadu práv a povinností, nicméně jediné zcela nové právo dotčené osoby, které GDPR přináší, je právo na přenositelnost údajů. K tomuto novému institutu není dostupná česká ani evropská judikatura, odborná diskuse se zatím také příliš nerozvinula, a výklad některých poradních skupin, konkrétně pracovní skupiny založené dle čl. 29 Směrnice 95/46/ES, je dosti extenzivní. V příspěvku bude toto nové právo blíže komentováno i s uvedením příkladů sektorové úpravy, která již obdobný institut upravuje a kterou je při výkonu práva na přenositelnost údajů aplikovat, a dále bude kriticky okomentováno vodítko zmíněné pracovní skupiny.

Ing. Robert Piffl - GDPR z pohledu ICT sekce Ministerstva vnitra - prezentace bude zaměřena zejména na praktické dopady týkajících se architektury a principů IT řešení, dopady související s činností pověřence na ochranu osobních údajů a další související aspekty. Vhodné zejména manažerské funkce v organizaci s ohledem na charakter a rozsah dopadů na dotčené organizace. Prezentace bude též obsahovat seznam doporučovaných kroků a dále se podrobněji zaměření na některé aspekty nařízení GDPR v oblasti zejména veřejné správy.


Přednášející, kteří na konferenci vystoupí:

  • Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek - působí na pozici Associate v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, kde se věnuje zejména oblasti ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a duševního vlastnictví. V těchto oblastech se specializuje na problematiku cloud computingu, softwarového práva, eHealth a transakcí v oblasti IT. Je spoluautorem unikátní publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu (C. H. Beck, 2016) a prvního českého komentáře k GDPR (Wolters Kluwer, 06/2017). Jan je certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E). Jan Tomíšek zároveň pravidelně publikuje v odborných periodicích a vystupuje na domácích i mezinárodních konferencí se zaměřením na právo informačních technologií a věnuje se v této oblasti pedagogické činnosti.
  • Mgr. František Nonnemann - František Nonnemann vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po té deset let působil na Úřadě pro ochranu osobních údajů, naposledy v pozici vedoucího právního oddělení. Během působení na Úřadu se zabýval především konzultační činností pro soukromé i veřejné subjekty, přezkumem rozkladů a námitek pro závěrům Úřadu, zastupování Úřadu u správních soudů a jeho reprezentováním v mezinárodních pracovních či kontrolních skupinách. Kromě toho se řadu let věnuje publikační a přednáškové činnosti a to v České republice i v zahraničí. V roce 2016 nastoupil do MONETA Money Bank, a.s., kde vede tým zabývající se především ochranou osobních údajů včetně implementace GDPR do všech procesů Skupiny MONETA.
  • Martin Hladík - Martin Hladík vede v oddělení Management Consulting tým zaměřený na realizaci IT projektů ve společnosti KPMG Česká republika. Má téměř dvacetileté zkušenosti z oblasti informačních technologií a finančních služeb.
  • JUDr. Ivana Janů - je předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ivana Janů byla do roku 2014 soudkyně Ústavního soudu České republiky. Pracovala jako místopředsedkyně zahraničního výboru, členka ústavněprávního, mandátového a imunitního výboru, zúčastnila se prací na současné Ústavě České republiky z r. 1993 jako členka Parlamentní komise pro tvorbu Ústavy.
  • Ing. Robert Piffl - je poradcem náměstka ministra vnitra. Vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a s tím související technologickými a legislativními aspekty. V letech 2010 - 2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadávání veřejných výběrových řízení", člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových doklad. Od roku 2014 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny eIDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci eIDAS.


Harmonogram konference:

08:30 - 09:00 registrace účastníků

09:00 - 09:30 úvodní slovo - Jan Tomíšek - Aktuální otázky GDPR - s čím se potýká praxe?

09:30 - 10:00 František Nonnemann - Právo na přenositelnost jako jediné nové právo v GDPR a nutnost pragmatického výkladu

10:00 - 10:30 coffee break

10:30 - 11:00 Martin Hladík

11:00 - 11:30 Ivana Janů

11:30 - 12:00 Robert Piffl - GDPR z pohledu ICT sekce Ministerstva vnitra

12:00 - 12:30 panelová diskuze

12:30 - 12:50 křest prvního českého komentáře k GDPR

 


Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč