Oceňování předmětu zajištění úvěru

Hodnocení kurzu
Délka kurzu15 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu475 Kč s DPH

Popis

V této přednášce Vás seznámíme se základními principy oceňování předmětu zajištění spotřebitelských úvěrů.

Dle zákona o spotřebitelském úvěru může být spotřebitelský úvěr na bydlení zajištěn nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci. Pravidla a postupy pro přijetí a také ocenění takové předmětu pro zajištění pak stanovuje poskytovatel spotřebitelského úvěru. Vždy však musí vyjít v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru a pak také se zákonem o oceňování nemovitostí, o kterém si ještě něco dalšího povíme.

 

 

O lektorovi

JUDr. Kristýna Faltýnková
JUDr. Kristýna Faltýnková
JUDr. Kristýna Faltýnková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2012 se připojila k PRK Partners jako advokátní koncipientka a od roku 2014 působí jako advokátka. V roce 2015 získala titul JUDr. v oboru správního práva, tématem její rigorózní práce byl institut autorizovaných inspektorů. Před nástupem do PRK Partners pracovala ve významných českých i mezinárodních advokátních kancelářích. Kristýna Faltýnková se zaměřuje zejména na právo nemovitostí, procesní právo, energetické právo, správní právo a všeobecné smluvní právo. Aktivně poskytuje právní poradenství klientům v otázkách nájemních vztahů, výstavby, spoluvlastnictví nemovitostí včetně bytového spoluvlastnictví a při zastupování klientů v soudních řízeních. Kristýna se také zabývá právním poradenstvím klientům v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice. Kristýna se otázkám souvisejícím s výstavbou věnuje komplexně, tedy jak z pohledu soukromoprávní úpravy smlouvy o dílo, odpovědnosti za vady projektové dokumentace či autorských práv k projektové dokumentaci, tak z pohledu správního práva, zejména stavebního řízení a zvláštních správních předpisů. Kristýna hovoří plynně česky, anglicky, má základní znalost ruštiny a je advokátkou České advokátní komory.


Cena včetně DPH: 475,00 KčSouvisejíci produkty