Odborné minimum o finančním trhu

Hodnocení kurzu
Délka kurzu36 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu475 Kč s DPH

Popis

V této přednášce budeme hovořit o finančním trhu a budeme se bavit o tom, jakým způsobem je možné finanční trh rozdělit na peněžní a kapitálový trh. Budeme se bavit o trhu spotřebitelských úvěrů, kdo jsou jeho účastníci a s jakými základními pojmy se zde budeme setkávat. Pobavíme se také o časové hodnotě peněz neboli úročení, úrokové míře a metodách úročení.
 
Když se bavíme o finančním trhu, tak si musíme uvědomit, že jeho základním účelem je pohyb peněz, cenných papírů a dalších finančních instrumentů. Je to místo, na kterém se setkává nabídka a poptávka po penězích a kapitálu. Základem finančního trhu je řešení přebytkové finanční situace, to znamená, že subjekty, které mají přebytek finančních prostředků a chtějí je nějakým způsobem investovat, nabízejí řešení deficitní finanční situace pro subjekty, které mají naopak nedostatek finančních prostředků, které potřebují na finančním trhu získat neboli si je půjčit a zároveň krytí rizik souvisejících se životem, zdravím a majetkem člověka. Jak jsme si již řekli, hlavním úkolem finančního trhu je zabezpečení přesunu volných finančních prostředků od přebytkových jednotek k jednotkám deficitním. Tím finanční trh napomáhá k efektivnímu využití všech volných finančních prostředků v ekonomice a udržuje hladký chod tržní ekonomiky.
 
 

O lektorovi

Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Robert Němec, LL.M. je partnerem advokátní kanceláře PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráže. Titul magistra práv Robert získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. Robert je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Je také členem International Bar Association. Robert hovoří plyně česky a anglicky


Cena včetně DPH: 475,00 KčSouvisejíci produkty