Odpovědnost statutárních orgánů obchodních korporací

Odpovědnost statutárních orgánů obchodních korporací

Datum konání8.6.2017 09:00
MístoVysoká škola Cevro Institut, Jungmannova 17, Praha 1
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konference
Cena1 950 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Předmětem výkladu bude seznámení s často podceňovanými riziky, kterým jako ve svých funkcích členové statutárních orgánů čelí podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Účastníci se dozví, jaké povinnosti ukládají právní předpisy členům statutárních orgánů, v jakém rozsahu a jakým způsobem za jejich plnění jejich členové odpovídají, a budou seznámeni s tím, jak tato rizika účinně omezit.

Důraz bude kladen zejména na správnou úpravu smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu, včetně řady praktických příkladů s vysvětlením nejčastějších omylů, které by mohly účastníky v praxi poškodit.


Přednášející:

  • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., je zakladatelem a advokátem advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS se sídlem v Praze. V letech 2003–2005 byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady vlády České republiky. Od roku 2007 až do současnosti je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, od roku 2009 členem Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a od r. 2011 do roku 2014 byl členem Rozkladové komise Ministerstva životního prostředí. Aktivně se podílí na legislativní činnosti, a to přípravou návrhů zákonů pro jednotlivé resorty státní správy nebo pozměňovacími návrhy pro jednotlivé poslance Poslanecké sněmovny PČR. V roce 2015 se stal poradcem náměstka Ministerstva průmyslu a obchodu pro transpozici Směrnice EP a ER 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Věnuje se i přednáškové činnosti, jak pro soukromé subjekty, tak i pro orgány státní správy a samosprávy. Specializuje se především na právo obchodních společností, cenných papírů a veřejných zakázek. Je autorem monografií Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společnost. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., a Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s.


Harmonogram konference:

08:30 - 09:00 registrace účastníků

09:00 - 10:40 I. blok

10:40 - 11:15 coffee break

11:15 - 13:00 II. blokCena včetně DPH: 1 950,00 Kč