Odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou insolvenčním správcem

Odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou insolvenčním správcem

Čas konání: 22.03.2018 09:00 - 22.03.2018 13:00

Místo konání akce: Praha

Datum: 22. března 2018

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč

Insolvenční správce je podle insolvenčního zákona povinen při výkonu své funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.
Jak však postupovat, pokud insolvenční správce své povinnosti poruší, resp. překročí mantinely zamýšlené citovaným ustanovením a v důsledku takového jednání insolvenčního správce je způsobena škoda, popřípadě nemajetková újma, ať už dlužníku, věřiteli, či třetímu subjektu?
Nejen na tyto otázky Vám odpoví naše konference "Odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou insolvenčním správcem."


Celý program konference a řečníci budou postupně doplněni.