Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele

Hodnocení kurzu
Délka kurzu10 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu475 Kč s DPH

Popis

V této přednášce se konkrétně budeme věnovat jedné velmi důležité problematice a tou je posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Co se za tímto pojmem úvěruschopnost vlastně skrývá. Jde o schopnost spotřebitele dostát svým povinnostem ze smlouvy o úvěru, zejména řádně a včas platit splátky úvěru. Je to určitý mechanismus, který má spotřebitele chránit, před neodpovědným poskytnutím úvěru, aby mu nebyl poskytnut úvěr, který bude nad jeho možnosti. Proto tato povinnost zkoumat úvěruschopnost tíží poskytovatele úvěru. 
 
Je důležité vědět, v jakém okamžiku má poskytovatel k tomu zkoumání přistoupit. Pokud přijde žadatel o úvěr, tak dříve, než s ním uzavřu smlouvu, tak musím vždy, před tímto uzavřením smlouvy zkoumat jeho úvěruschopnost. Musí se také zkoumat vždy, před jakoukoliv změnou  závazku, pokud by docházelo k významnému navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru. Pokud jsem prozkoumal úvěruschopnost, posoudil, že poskytnutí úvěru ve výši třeba sto tisíc není problém a následně mělo dojít k navýšení tohoto úvěru, například na sto třicet tisíc, pak musím opět před tímto navýšením zkoumat, zda to nebude pro spotřebitele představovat nějaký problém.
 
 

O lektorovi

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři  PRK Partners je Of Counsel. Specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice, náhradu škody, nemovitosti a smluvní závazky (především nájemní a pracovní právo).  Má bohaté legislativní zkušenosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády ČR a v letech 2010 až 2013 byl poradcem předsedy vlády ČR v právních a legislativních otázkách.  Aktivně se věnuje akademické práci, vyučuje občanské právo. Působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných článků, publikací a vysokoškolských učebnic. V současné době spolupracuje na tvorbě doprovodných a změnových zákonů k novému občanskému zákoníku.

Cena včetně DPH: 475,00 KčSouvisejíci produkty