Povinnosti advokátů dle novelizované AML úpravy

Hodnocení kurzu
Délka kurzu34 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Tato přednáška je určena především advokátům, aby se blíže seznámili se svými povinnostmi, které mají podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon platí již od roku 2008 a advokáti jako povinné osoby mají povinnosti dle uvedeného zákona. Nicméně v nedávné době došlo k poměrně zásadní novelizacitohoto zákona, zkratkou označovaného AML, která nám přináší některé nové povinnosti. 
 
S ohledem na skutečnost, že povinnost mlčenlivosti patří mezi základní pilíře při poskytování právních služeb, je plnění povinností advokátů dle AML úpravy něčím, co je pro advokáty v zásadě velmi nepřirozené. Advokáti zde mají povinnosti identifikovat klienta, kontrolovat klienta a v krajním případně též oznamovat prostřednictvím České advokátní komory Finančnímu analytickému úřadu podezření na podezřelé transakce.
 
Jaké jsou výhody online videokurzů:
 
  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně
 
 
 

O lektorovi

Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Robert Němec, LL.M. je partnerem advokátní kanceláře PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráže. Titul magistra práv Robert získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. Robert je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Je také členem International Bar Association. Robert hovoří plyně česky a anglicky


Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty