Praktické řešení případů porušování pracovní kázně včetně interního vyšetřování

Praktické řešení případů porušování pracovní kázně včetně interního vyšetřování

Datum konání12.11.2019 09:00
MístoGrandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, 110 00 Praha 1
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konferenceCzech Employment Lawyers Association
Cena3 250 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Praktické řešení případů porušování pracovní kázně včetně interního vyšetřování

Epravo.cz ve spolupráci s Czech Employment Lawyers Association, spolkem sdružujícím přední české advokáty specializující se na pracovní právo (www.czela.cz) Vás zvou na další společný prakticky zaměřený seminář, tentokrát na téma „Praktické řešení případů porušování pracovní kázně včetně interního vyšetřování“.
 
Seminář je zaměřen na praktické řešení případů, kdy zaměstnanec zaviněně porušuje své pracovní povinnosti. I. a II. blok semináře zahrnuje přednášky sedmi členů spolku CzELA – předních českých advokátů specializujících se na pracovní právo – k jednotlivým aspektům porušování pracovních povinností od způsobů rozvázání pracovního poměru, odlišení od neuspokojivých pracovních výsledků, přes samotný proces rozvázání pracovního poměru, až po praktické případy a nejčastější porušování povinností. V III. bloku bude uspořádána panelová diskuse, při níž bude věnován prostor dotazům z řad účastníků semináře.
 
Seminář je určen pro zástupce jak soukromého, tak i veřejného sektoru, zejména pro vedoucí zaměstnance, personalisty, HR manažery i ostatní pracovníky HR.


Program:

08:30 - 09:00    Registrace
 
09:00 - 09:10    Úvodní slovo, zahájení

 
09:10 - 11:10    I. blok: Skončení pracovního poměru pro porušení povinností

  • 09:10 - 09:40

Michal Vrajík / Úvod, způsoby rozvázání pracovního poměru pro porušení povinností

  • 09:40 - 10:10

Romana Náhlíková Kaletová / Porušování povinností nebo neuspokojivé pracovní výsledky?

  • 10:10 - 10:40

Tereza Erényi / Proces rozvázání pracovního poměru – dokumenty, lhůty, doručování  

  • 10:40 - 11:10

Jan Procházka / Jak prakticky vést interní šetření

11:10 - 11:30    Coffee Break

11:30 - 13:00    II. blok: Praktické případy porušení povinností

  • 11:30 - 12:00

Tomáš Procházka / Nejčastější případy porušení povinností, útoky na majetek zaměstnavatele, neomluvené zameškání práce

  • 12:00 - 12:30

Ondřej Chlada / Porušování povinností prostřednictvím sociálních sítí – nadávky, vulgarismy vůči zaměstnavateli nebo mezi zaměstnanci

  • 12:30 - 13:00

Ondřej Chlada / Alkohol a návykové látky na pracovišti

13:00 - 14:00    Oběd
 
14:00 - 14:45    III. blok: Panelová diskuse
 
14:45 - 15:00    Závěrečné slovo, ukončení


Přednášející:

Michal Vrajík,
samostatný advokát
Michal Vrajík je samostatným advokátem. Ve své praxi se zaměřuje převážně na oblast pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti. Je členem Sekce pro pracovní právo ČAK, členem představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA) a rovněž členem Kolegia expertů AKV. Jako spoluautor se podílel na komentáři k zákoníku práce (C. H. Beck, 2018), na publikaci učebnice Pracovní právo autorského kolektivu vedeného doc. JUDr. Petrem Hůrkou, Ph.D. (Aleš Čeněk, 2015), či na publikaci Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem (ANAG, 2012). Pravidelně publikuje v periodicích pro odbornou i laickou veřejnost (např. Mzdová účetní, Praktická personalistika) a přednáší.
 
Romana Náhlíková Kaletová,
samostatná advokátka

Romana Náhlíková Kaletová je samostatnou advokátkou specializující se na pracovní právo v rámci samostatné advokátní praxe. Romana Náhlíková Kaletová je zakládajícím členem asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA) a členem kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV). Romana Náhlíková Kaletová je odbornou garantkou a lektorkou celoročních kurzů Pracovní právo pro personalisty na Katedře andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova a věnuje se také publikování pracovněprávních odborných článků.
 
Tereza Erényi,
advokátka, PRK Partners

Tereza Erényi je advokátkou PRK Partners, kde se již více než 15 let věnuje výhradně pracovnímu právu. Tereza se specializuje zejména na otázky restrukturalizací, automatických převodů zaměstnanců, dále na kolektivní vyjednávání a problematiku pracovní doby. Tereza je členem České advokátní komory, Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání, CzELA (Czech Employment Lawyers Association) a EELA (European Employment Lawyers Association). Pravidelně publikuje články s pracovněprávní tématikou, je také spoluautorkou publikace Vyznejte se ve služebním zákoně (2017), věnuje se též přednáškové činnosti v oblasti pracovního práva.
 
Jan Procházka,
advokát, partner Deloitte Legal

Jan Procházka je vedoucím týmů finančního a pracovního práva v Deloitte Legal. V oblasti pracovního práva asistuje klientům při každodenních pracovněprávních věcech a řízeních (soudních, mimosoudních a řízeních u státních úřadů) a provádění právních prověrek. Dále získal rozsáhlé zkušenosti mj. v rámci projektů zaměřených na nastavení smluvní dokumentace s managementem společnosti, odpovědnost managementu, korporátní reorganizace, zahraniční převody struktur a agenturní zaměstnávání. Jako člen německé sekce advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní poradenství německy mluvícím klientům.
 
Tomáš Procházka,
advokát, partner Eversheds Sutherland

Tomáš Procházka je partnerem advokátní kanceláře Eversheds Sutherland, kde vede pracovněprávní tým. Tomáš se ve své praxi zaměřuje zejména na pracovní právo, právo obchodních společností a má rovněž četné zkušenosti v oblasti sporné agendy. Tomáš je aktivním členem Výboru pro pracovní právo a sociální záležitosti v rámci Americké obchodní komory, zakládajícím členem Czech Employment Lawyers Association (CzELA), členem Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory. Ministerstvo práce a sociálních věcí jmenovalo Tomáše Procházku zprostředkovatelem pro kolektivní pracovněprávní spory. Vedle advokátní praxe se Tomáš věnuje přednáškové činnosti a pravidelně přispívá do různých odborných časopisů.
 
Ondřej Chlada,
advokát, partner Randl Partners

Ondřej Chlada je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Randl Partners. Ve své praxi se specializuje na pracovní právo včetně imigračních záležitostí, problematiky zaměstnanosti a diskriminace. Ondřej Chlada je členem sdružení European Employment Lawyers Association, sdružení Czech Employment Lawyers Association a členem Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání.

 


CzELA vznikla v roce 2012 a spojila přední české advokáty, kteří dlouhodobě a aktivně působí v oblasti pracovního práva.
Jednou z hybných sil, díky kterým byla realizována myšlenka vzniku pracovněprávní asociace, byla potřeba vytvořit prostředí, v němž se odborníci na pracovní právo mohou sejít, podělit se o cenné zkušenosti ze své praxe a společnými silami se pokusit změnit české pracovněprávní prostředí k větší efektivitě a lepšímu fungování.
Pracovní právo je oborem, který si zaslouží velkou pozornost, avšak pracovněprávní legislativě se této pozornosti ne vždy dostává. Jedním z hlavních cílů asociace je proto větší participace na legislativním procesu spolu s prosazováním změn takovým způsobem, jaký si žádá pracovněprávní praxe.


Cena včetně DPH: 3 250,00 Kč