Problematické instituty zákona o zadávání veřejných zakázek

Problematické instituty zákona o zadávání veřejných zakázek

Datum konání3.10.2017 09:00
MístoAutoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konference
Cena3 900 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Konference je zaměřena na konkrétní instituty zákona o veřejných zakázkách přinášející aplikační problémy v praxi. Akce bude uspořádána ve formě panelových diskusí, které otevřou úvodní přednášející. Ke každému tématu bude proveden výklad relevantních ustanovení zákona o veřejných zakázkách s rozborem aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury soudů. Výklad bude uzavřen zobecněným závěrem přednášejícího ke konkrétní problematice. Další přednášející budou na uvedenou konkrétní problematiku reagovat postřehy ze svojí praxe, poté bude dán prostor pro dotazy účastníků (registrovaní účastníci budou oprávněni položit dotazy též v předstihu před konferencí a přednášející je zohlední již ve svém příspěvku či panelové diskusi).

Témata konference:

  • Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (§ 222) – úvodní slovo David Raus, Stanislav Bureš
  • Vylučování účastníků ze zadávacího řízení pro nezpůsobilost (§48), Opatření k prokázání skutečného majitele (§ 104 odst. 2, písm. b) – úvodní slovo Pavel Herman
  • Vertikální a horizontální spolupráce, některé ze zákonných výjimek – úvodní slovo Vilém Podešva


Přednášející, kteří na konferenci vystoupí:

JUDr. David Raus, Ph.D. - je soudcem – předsedou senátu Krajského soudu v Brně, vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a přednáší pro vzdělávací instituce ve veřejné správě v České republice i v zahraničí. Je členem oborové komise Právnické fakulty Masarykovy univerzity pro obor obchodní právo, členem redakčních rad časopisů „Antitrust“ a „Veřejné zakázky v praxi“ a členem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o veřejných zakázkách. Dlouhodobě se specializuje na právo hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Pavel Herman - působí jako poradce ministryně ministerstva pro místní rozvoj Karly Šlechtové a předseda expertní skupiny MMR k ZVZ. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na pozici ředitele úseku veřejných zakázek ÚOHS, v současné době působí na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se specializuje na oblast veřejných zakázek. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Stanislav Bureš - absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity a zkušený právník se stal po několikaletém působení u Auditního orgánu Ministerstva financí v roce 2016 jeho ředitelem. Díky své rozsáhlé praxi ve veřejné správě se Stanislav Bureš řadí mezi experty na oblast veřejných zakázek, veřejné podpory a finanční kontroly. Své zkušenosti nasbíral mimo jiné na Nejvyšším kontrolním úřadě, kde působil jako právník v odboru provádějícím kontrolu mezinárodních prostředků.

JUDr. Vilém Podešva, LL.M. - je vedoucím specializace Veřejných investic advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Patří k předním expertům v oblasti práva veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP), specializuje se též na právo hospodářské soutěže. Vilém Podešva vedl právní týmy při realizaci řady projektů v oblasti veřejných investic, zejména pak v oblasti výstavby a zajišťování provozu veřejných objektů, informatizace veřejné správy, obranného průmyslu, či různých služeb. V rámci své praxe zastupoval též množství subjektů v hospodářsko-soutěžních (antitrust i spojování soutěžitelů) kauzách a při posuzování veřejných podpor.


Program:


08:30 - 09:00          Registrace

09:00 - 09:05          Úvodní slovo: Vilém Podešva

09:05 - 10:45          I. blok
          Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (§ 222)
          09:05 - 09:45    úvodní slovo k tématu David Raus a Stanislav Bureš,
          09:45 -10:45    panelová diskuse k tématům

10:45 – 11:05          Coffee break

11:05 – 11:35          I. blok
          Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (§ 222)            
          11:05 – 11:35    dokončení panelové diskuse

11:35 – 12:20          I. blok
          Vylučování účastníků ze zadávacího řízení pro nezpůsobilost (§48), Opatření k prokázání skutečného majitele (§ 104 odst. 2, písm. b)
           11:35 – 11:55    úvodní slovo Pavel Herman
           11:55 – 12:20    panelová diskuse

12:20 – 13:20          Lunch

13:20 – 14:00          II. blok
          Vylučování účastníků ze zadávacího řízení pro nezpůsobilost (§48), Opatření k prokázání skutečného majitele (§ 104 odst. 2, písm. b)
           13:20 - 14:00    panelová diskuse

14:00 - 15:00          III. blok
          Vertikální a horizontální spolupráce, některé ze zákonných výjimek
          14:00 - 14:20    úvodní slovo Vilém Podešva
          14:20 - 15:00    panelová diskuse

15:00 - 15:20          Coffee break

15:20 - 16:00          III. blok
          Vertikální a horizontální spolupráce, některé ze zákonných výjimek
          15:20 – 15:50    panelová diskuse
          15:50 – 16:00    ukončení
 
 


Cena včetně DPH: 3 900,00 Kč