Prohlubování/zvyšování kvalifikace – právní a daňové otázky

Prohlubování/zvyšování kvalifikace – právní a daňové otázky

Čas konání: 23.02.2017 09:00 - 23.02.2017 13:00

Místo konání akce: Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4

Datum: 23. února 2017

Cena včetně DPH: 2 100,00 Kč
Velká část zaměstnavatelů si dnes uvědomuje význam vzdělávání svých zaměstnanců, a proto do něj investuje nemalé peníze – nejedná se přitom jen o zaškolení nových zaměstnanců, ale velmi často o rozvoj jejich vzdělání v průběhu pracovního poměru.

S prohlubováním i zvyšováním kvalifikace zaměstnanců však zároveň bývají spojeny nemalé náklady, a proto se v praxi často řeší, zda lze po zaměstnanci požadovat, aby se na nákladech školení podílel nebo jej dokonce i sám uhradil, pokud mu zaměstnavatel poskytne volno.

V souvislosti se vzděláváním zaměstnanců vyvstává řada otázek: Musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci volno na školení, nebo se jedná o výkon práce, za který má zaměstnanec automaticky nárok na mzdu? A lze vůbec zaměstnanci účast na školení nařídit bez jeho souhlasu?

Samostatnou kapitolou v tématu vzdělávání zaměstnanců je poté daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele vynaložených na školení, kterou v rámci školení rozebereme s naším hostem, daňovou poradkyní Magdalénou Vyškovskou.

Veškerou materii probereme na příkladech a situacích z praxe a necháme dostatek prostoru pro vaše dotazy.


Témata semináře:


  • úprava vzdělávání zaměstnanců v zákoníku práce
  • prohlubování kvalifikace
  • zvyšování kvalifikace
  • náklady na prohlubování / zvyšování kvalifikace
  • kvalifikační dohoda
  • jiné formy vzdělávání zaměstnanců (zaškolení / odborná praxe absolventů)
  • vzdělávání zaměstnanců jako výkon práce x jako benefit
  • daňové otázky spojené se vzděláváním zaměstnanců, zejména daňová uznatelnost nákladů na vzdělávání zaměstnanců a daňový režim na straně zaměstnance (kdy je možné osvobodit na straně zaměstnance, kdy se jedná o daňově uznatelný náklad, jaká je doporučená forma poskytnutí vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců, proč je nutná souvislost s předmětem činnosti zaměstnavatele, související judikatura Nejvyššího správního soudu)


Přednášející:

Mgr. David Borovec, Mgr. Magdaléna Vyškovská


V ceně školení je účastníkům zajištěno občerstvení (coffee break).