Soukromé právo 2019 - Ostrava

Soukromé právo 2019 - Ostrava

Datum konání9.10.2019 09:00
MístoImperial Hotel Ostrava, Tyršova 6, Ostrava
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konferenceČeská advokátní komora
Cena1 750 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

CO VÁM PŘINÁŠÍME V ROCE 2019?

V osmém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na aktuální otázky související s tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona, která vstoupila v účinnost 1. 6. 2019. Zhodnotíme první měsíce jejího „života“ a upozorníme také na to, jaké dopady má v praxi. V další části se vedle obecných otázek civilního práva hmotného budeme věnovat moderním trendům v poskytování právní pomoci.

 

 

PROGRAM

08:30 - 09:00    Registrace


ODBORNÁ MODERACE KONFERENCEJUDr. Vladimír Jirousek


09:00 - 10:50    I. AKTUÁLNÍ OTÁZKY CIVILNÍHO PRÁVA

Mgr. Robert Němec, LL.M.
Rekodifikace civilního práva procesního a hromadných žalob

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
Aktuální judikatura týkající se dovolání v civilním soudním řízení

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
Aktuální problémy civilního práva a výběr aktuální judikatury nejvyšších soudů I.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
Aktuální problémy civilního práva a výběr aktuální judikatury nejvyšších soudů II.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
Aktuální problémy práva obchodních korporací a výběr aktuální „korporátní“ judikatury nejvyšších soudů

10:50 - 11:10    Přestávka na kávu

11:10 - 12:30    II. AKTUÁLNÍ OTÁZKY INSOLVENČNÍHO PRÁVA

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.
Podřízené pohledávky – více otázek než odpovědí

JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., LL.M.
Oddlužovací novela – první praktické zkušenosti

JUDr. Jarmila Veselá
Aktuální data z insolvenčních řízení

12:30 – 13:30    OBĚD

13:30 – 15:30    III. MODERNÍ TRENDY V POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI

JUDr. Monika Novotná
Advokátní mlčenlivost v konfrontaci s evropským daňovým právem

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCiARb.
Poskytování právních služeb prostřednictví on-line platforem

JUDr. Radim Miketa
Odpovědnost advokáta ve světle judikatury

JUDr. Daniela Kovářová
Kritická místa smluvní odměny

JUDr. Irena Schejbalová
Aktuální praktické otázky při výkonu advokacie

DISKUSE a UKONČENÍ KONFERENCE

 

Změna programu vyhrazena!

 

 


Cena včetně DPH: 1 750,00 Kč