Soukromé právo 2019 - Ostrava

Soukromé právo 2019 - Ostrava

Datum konání09.10.2019 09:00
MístoImperial Hotel Ostrava, Tyršova 6, Ostrava
Partner konferenceČeská advokátní komora
Cena1 750 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Kontaktujte nás na tel. čísle 606 761 303

Popis

CO VÁM PŘINÁŠÍME V ROCE 2019?

V osmém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na aktuální otázky související s tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona, která vstoupila v účinnost 1. 6. 2019. Zhodnotíme první měsíce jejího „života“ a upozorníme také na to, jaké dopady má v praxi. V další části se vedle obecných otázek civilního práva hmotného budeme věnovat moderním trendům v poskytování právní pomoci.

 

 

PROGRAM

08:30 - 09:00    REGISTRACE

09.00 - 12:00    DOPOLEDNÍ BLOK

        I. AKTUÁLNÍ OTÁZKY INSOLVENČNÍHO PRÁVA

        JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.
        Podřízené pohledávky – více otázek než odpovědí

        JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.
        Oddlužovací novela – první praktické zkušenosti

        JUDr. Jarmila Veselá
        Aktuální data z insolvenčních řízení

PŘESTÁVKA NA KÁVU

        II. AKTUÁLNÍ OTÁZKY CIVILNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO

        doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
        téma bude doplněno

        doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
        téma bude doplněno

        JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
        téma bude doplněno

        JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
        téma bude doplněno

12:00 - 13:00    OBĚD

13:00 - 15:30    ODPOLEDNÍ BLOK

        MODERNÍ TRENDY V POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI

        Mgr. Robert Němec, LL.M.
        Rekodifikace civilního práva procesního a hromadných žalob

        JUDr. Radim Miketa
        Odpovědnost advokáta ve světle judikatury

        JUDr. Monika Novotná
        Advokátní mlčenlivost v konfrontaci s evropským daňovým právem

        JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCiARb.
        Poskytování právních služeb prostřednictví on-line platforem

        JUDr. Daniela Kovářová
        Kritická místa smluvní odměny

        JUDr. Irena Schejbalová
        Aktuální praktické otázky při výkonu advokacie

        DISKUSE a UKONČENÍ KONFERENCE


Změna programu vyhrazena!


Cena včetně DPH: 1 750,00 Kč