Spotřebitelské úvěry a doplňkové služby z oboru pojišťovnictví

Hodnocení kurzu
Délka kurzu24 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu475 Kč s DPH

Popis

Pojištění je rozděleno do několika základních oblastí. Je to zákonné, smluvní (komerční) a povinně smluvní. Zákonné se uzavírá automaticky a patří sem pojištění zdravotní, pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem. 
 
Smluvní pojištění jsou komerční, to znamená, že tato se uzavírají na základě rozhodnutí občana, zdali chce či nechce pojištění uzavřít. Znáte jej z oboru havarijního pojištění, pojištění nemovitosti, pojištění movitých věcí, úrazového či životního pojištění, které se dělí na rizikové a investiční či kapitálové. Povinně smluvní se týká takových oblastí, kde je zvýšené nebezpečí, že ohrozíte ostatní, to je odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. S tímto se setkáváte pod pojmem povinné ručení. Toto je nejběžnější příklad k povinně smluvnímu pojištění.
 

O lektorovi

Mgr. Roman Daneš
Mgr. Roman Daneš
Mgr. Roman Daneš je odborným konzultantem společnosti Institut odborného vzdělávání s.r.o. pro oblast pojišťovnictví. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze vystudoval v roce 1991. Od roku 1995 se specializuje na pojišťovnictví a finance. Má zkušenosti s poskytováním a řízením finančních institucí v oblasti pojišťovnictví a zprostředkování finančních služeb. Roman se soustřeďuje i na vnitřní procesy takovýchto subjektů. Jeho zájem o tuto oblast zesílil v souvislosti s novou regulací sektoru finančních služeb.

Cena včetně DPH: 475,00 KčSouvisejíci produkty