Svěřenské fondy -  významný nástroj správy majetku

Svěřenské fondy - významný nástroj správy majetku

Datum konání26.09.2019 09:00
MístoCevro Institut vysoká škola, Jungmannova 28/17, 110 00, Praha 1
Partner konferenceepravo.cz
Cena2 790 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Kontaktujte nás na tel. čísle 606 761 303

Popis

Od revoluční změny v českém právu - nového občanského zákoníku uplynulo téměř šest let. Šesté narozeniny s ním oslaví i svěřenský fond. Jak se za tu dobu etabloval institut svěřenských fondů? Stal se efektivním nástrojem pro správu rodinného majetku? Řada českých podnikatelů už svěřenské fondy založila. A vznikají stále další a další. Přestože se staly poměrně běžným nástrojem například pro přerozdělování majetku v rámci rodiny, je s nimi i s ohledem na nedostatek relevantní judikatury spojena řada otázek. Proto je při jejich vytváření a nastavení třeba značné pečlivosti, předvídavosti a zkušeností. Svěřenské fondy jsou totiž při vhodném nastavení příležitostí dlouhodobého právního rámce ochrany majetku. Špatné nastavení však může být pro majetek rodiny rizikem. Kromě právního rámce je pro správné nastavení svěřenských fondů zcela zásadní také jejich daňový režim.  

I investiční fondy mohou existovat ve formě svěřenského fondu, konkrétně fondy kvalifikovaných investorů. Jaké možnosti sebou přináší tento speciální typ svěřenského fondu a co obnáší vytvořit svěřenský fond, který bude zároveň investičním fondem?

O zkušenosti se podělí odborníci z praxe, kteří se dlouhodobě věnují také otázkám správy rodinného majetku, a kteří se podíleli na posuzování a zakládání svěřenských fondů či jiných instrumentů dlouhodobé ochrany rodinného majetku.


Program:

08:30 - 09:00     Registrace

09:00 - 09:10     Úvodní slovo, zahájení

09:10 - 10:20     I. blok

  •     09:10 - 09:45

    Stanislav Servus / Svěřenské fondy v praxi a jako příležitost pro správu rodinného majetku

  •     09:45 - 10:20

    Jan Čapek / Aktuální daňové otázky svěřenských fondů

10:20 - 10:45     Coffee Break

10:45 - 11:55     II. blok

  •     10:45 – 11:20

    Veronika Jůvová / Svěřenský fond jako investiční fond

  •     11:20 – 11:55

    Panelová diskuse, otázky a odpovědi

11:55 - 12:00      Závěrečné slovo, zakončení


Přednášející:

Stanislav Servus,
partner, Eversheds Sutherland Dvořák Hager
Stanislav Servus je partnerem advokátní kanceláře Eversheds Sutherland Dvořák Hager. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Univerzitu Regensburg (LL.M.).  Stanislav se své právní praxi zaměřuje na oblast korporátních projektů, M&A, soutěžního práva a transakcích v oblasti nemovitostí.  Stanislav Servus se dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, ochrany rodinné majetku a svěřenských fondů, tématu nástupnictví i  tzv. family business governance a rodinných ústav. Na dané téma pravidelně publikuje v českých médiích, přednáší a pořádá setkání podnikatelů. Stanislav je absolventem speciálního vzdělávacího programu organizace Family Firm Institute (USA) a členem Centra pro rodinné firmy na VŠE v Praze. Stanislav je též spoluautorem knihy Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání (Wolters Kluwer).

Jan Čapek,
partner, Ernst & Young
Jan Čapek je partnerem daňového oddělení společnosti EY. Věnuje se daňové problematice od roku 1991, kdy nastoupil do společnosti Arthur Andersen. Od roku 2002 působí jako partner společnosti EY. Mezi jeho klienty patří největší společnosti zejména v oblasti telekomunikací, finančních služeb a automobilového průmyslu. Jan Čapek se specializuje na daň z příjmu právnických osob a zastupování klientů v daňovém řízení. Jan Čapek byl společností The Legal Media Group zařazen do seznamu předních daňových specialistů („Legal Media Group Guide to the World’s Leading Tax Advisors“). Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, je členem Komory daňových poradců ČR a certifikovaným účetním a členem Svazu účetních. Vede daňový kurz na Vysoké škole ekonomické v Praze a pravidelně publikuje v odborném tisku.

Veronika Jůvová,
Head of Legal, CONSEQ a členka představenstva, QI investiční společnost
Veronika Jůvová je členkou představenstva investiční společnosti obhospodařující a administrující fondy kvalifikovaných investorů patřící do skupiny Conseq, ve které zároveň vede právní oddělení. Při studiu Právnické fakulty Karlovy Univerzity Karlovy v Praze pracovala v oddělení legislativy kapitálového trhu Ministerstva financí ČR a od roku 2010 působí ve skupině Conseq. S ohledem na široké zaměření této skupiny nasbírala rozsáhlé zkušenosti v oblasti správy majetku pro různé typy klientů. V současné době se zaměřuje na vytváření struktur zejména fondového typu pro privátní a institucionální investory (včetně zahraničních institucionálních investorů jako jsou Evropský investiční fond nebo Světová banka). V rámci Asociace pro kapitálový trh ČR působí Veronika v pozici předsedkyně odborné sekce investičních fondů a je členkou Etického výboru.


Cena včetně DPH: 2 790,00 Kč