Základy smluvního práva

Hodnocení kurzu
Délka kurzu24 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu475 Kč s DPH

Popis

V této přednášce se budeme zabývat základy smluvního práva. Jde nám o to, co je to smlouva, protože každá spotřebitelská smlouva je smlouvou a musíme vědět, co se za tím skrývá? 
 
Jednoduchá definice říká, že smlouva je dvoustranné či vícestranné právní jednání. Rozhodující pro její vznik je vůle stran. Smlouva vzniká dohodou na jejím obsahu. Jakmile je dosaženo konsenzu mezi stranami o jejich právech a povinnostech, vzniká smlouva. Existují různé druhy smluv, můžeme rozlišovat smlouvy pojmenované a nepojmenované. Pojmenované jistě všichni znáte, jsou to ty, které občanský zákoník výslovně jmenuje, kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva příkazní a samozřejmě také smlouva o úvěru. Na druhou stranu ale občanský zákoník vůbec nebrání tomu, aby lidé uzavírali také nepojmenované smlouvy, tedy smlouvy, které nejsou výslovně pojmenované v zákoně.
 
 

O lektorovi

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři  PRK Partners je Of Counsel. Specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice, náhradu škody, nemovitosti a smluvní závazky (především nájemní a pracovní právo).  Má bohaté legislativní zkušenosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády ČR a v letech 2010 až 2013 byl poradcem předsedy vlády ČR v právních a legislativních otázkách.  Aktivně se věnuje akademické práci, vyučuje občanské právo. Působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných článků, publikací a vysokoškolských učebnic. V současné době spolupracuje na tvorbě doprovodných a změnových zákonů k novému občanskému zákoníku.

Cena včetně DPH: 475,00 KčSouvisejíci produkty