Základy souvisejících předpisů z finančního trhu, občanského a obchodního práva

Hodnocení kurzu
Délka kurzu21 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu475 Kč s DPH

Popis

V této přednášce se konkrétně budeme věnovat základům souvisejících předpisů z finančního trhu, zejména občanského práva, kde se zaměříme na smlouvu o úvěru, ale také obchodního práva. Vůbec pojem finanční trh je velmi složitý. Jednu ze základních definic, kterou byste našli v učebnicích, si uvádíme na prvním slidu. Je to systém institucí a instrumentů zabezpečující pohyb peněz a kapitálu, nabízeného ve formě cenných papírů, ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty. 
 
Z toho je patrné, že finanční trh se opravdu týká především pohybu peněz a spotřebitelské úvěrování je jedním ze segmentů tohoto finančního trhu. Ten vzniká na základě střetu poptávky a nabídky, kde poptávkou je investování a nabídkou spoření. Tedy ten, kdo poptává, tak ten chce nějakým způsobem investovat své peníze, vložit svůj kapitál a zhodnotit ho. Na druhé straně ten, kdo nabízí své služby na finančním trhu, ten peníze půjčuje a nabízí.
 
 

O lektorovi

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři  PRK Partners je Of Counsel. Specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice, náhradu škody, nemovitosti a smluvní závazky (především nájemní a pracovní právo).  Má bohaté legislativní zkušenosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády ČR a v letech 2010 až 2013 byl poradcem předsedy vlády ČR v právních a legislativních otázkách.  Aktivně se věnuje akademické práci, vyučuje občanské právo. Působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných článků, publikací a vysokoškolských učebnic. V současné době spolupracuje na tvorbě doprovodných a změnových zákonů k novému občanskému zákoníku.

Cena včetně DPH: 475,00 KčSouvisejíci produkty