Zákon o spotřebitelském úvěru v praxi

Zákon o spotřebitelském úvěru v praxi

Čas konání: 04.04.2017 09:00 - 04.04.2017 15:00

Místo konání akce: Vysoká škola Cevro Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Datum: 4. dubna 2017

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč
Zákon o spotřebitelském úvěru nabyl účinnosti v závěru roku 2016. Pomalu se blíží konec jednoho z přechodných období v něm vymezených. Dotčené subjekty podávají žádosti o akreditace, lincence a další se vzdělávají za účelem získání potřebné zkoušky odbornosti. Co dalšího přinesl zákon v praxi? Nastala „revoluce“ na trhu spotřebitelských úvěrů, pročistil se trh poskytovatelů a zprostředkovatelů těchto půjček? Jaké těžkosti právě tyto skupiny subjektů zažívají, co regulátor a zákonodárce nedomyslel a co opomněl zcela…? Jak se vymáhají pohledávky v režimu nového zákona o spotřebitelském úvěru?
Abychom Vám zodpověděli co nejvíce otázek k tomuto tématu a co nejvíce přiblížili těžkosti nového zákona o spotřebitelském úvěru, oslovili jsme v rámci připravované konference řečníky napříč celým spektrem dotčených subjektů, tj. zástupce České národní banky, Finančního arbitra ČR, odborníky na licencování nebankovních poskytovatelů nebo i předního zástupce segmentu zprostředkovatelů.

V tuto chvíli jsou potvrzeni následující přednášející:

  • JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. - zastává pozici Of Counsel v advokátní kanceláři PRK Partners, specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice, náhradu škody, nemovitosti a smluvní závazky (především nájemní a pracovní právo). Petr má bohaté legislativní zkušenosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády ČR a v letech 2010 až 2013 byl poradcem předsedy vlády ČR v právních a legislativních otázkách. V současné době spolupracuje na tvorbě doprovodných a změnových zákonů k novému občanskému zákoníku. Kromě jiného vypracoval též návrh zákona o pracovním poměru v souvislosti s přípravou nového občanského zákoníku.

  • Mgr. Michaela Ericssonová - Michaela Ericssonová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010. Ve stejném roce se připojila k PRK Partners jako advokátní koncipientka a od roku 2014 tamtéž působí jako advokátka. Michaela se specializuje na bankovnictví a finance a všeobecné korporační právo. Má bohaté zkušenosti s poskytováním služeb bankám a finančním institucím v oblasti úvěrů, včetně spotřebitelských, leasingového financování a zajištění.

  • Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. - vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Počínaje rokem 2014 zastupuje Českou republiku v představenstvu FECIF – evropské federace finančních zprostředkovatelů a poradců. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s. Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.
  • JUDr. Martin Pros, Ph.D. - působil dlouhá léta na finančním trhu. Před nástupem do státní správy pracoval v Paříži jako šéf týmu právníků korporátního a investičního bankovnictví v regionu střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. Jako náměstek ministra financí odpovídal za mezinárodní vztahy a regulaci finančního trhu, kdy pod jeho gescí byl připraven nový zákon o spotřebitelském úvěru.
  • JUDr. Bronislava Wlasáková - vystudovala právnickou fakultu University Karlovy v Praze a následně pokračovala rigiorózním studiem a získala titul JUDr. Po škole nastoupila na jednom obvodním soudu v Praze, po krátké době se rozhodla věnovat právu finančních trhů – pracovala pro jednu z největších bank, pak pro pojišťovnu. Po získání této praxe se dále vzdělávala v oblasti finančních produktů a finančních trhů a působila na straně zprostředkovatelských subjektů
  • JUDr. Mgr. Barbora Vlachová - je absolventkou právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Policejní akademie České republiky v Praze. Praxi vykonávala především v advokátních kancelářích. V současné době působí v exekutorském úřadě. Je autorkou odborných textů, pravidelně publikuje v odborných časopisech. Pedagogické činnosti se věnuje na Bankovním institutu VŠ a Newton College.


Harmonogram konference:

08:30 - 09:00 registrace

09:00 - 10:45 I. blok

10:45 - 11:15 coffee break

11:15 - 13:00 II. blok

13:00 - 13:30 coffee break

13:30 - 15:00 III. blok